АБА-ДЕСАНТ АСКЕРИ

АБА-ДЕСАНТ АСКЕРИ — душман тылында согушууга дайындалган аскер түрү. А. -д. а. өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн катарына кирип, парашют-десанттык, танкалык, артилл., өзү жүрүүчү артилл. ж. б. аскер бирикмелеринен, бөлүктөрүнөн, бөлүкчөлөрүнөн ж-а инженердик, байланыштын өңдүү атайын аскердик бөлүктөрдөн түзүлөт. А. -д. а-ге парашют м-н самолеттон секирүүнүн ж-а согушуунун атайын тактикасы үйрөтүлөт. А. -д. а-дин душмандын терең тылындагы эң орчундуу р-ндорду ээлөөгө ж-а кармап турууга, анын мамл. ж-а согуштук башкаруусун кыйратууга, ядролук чабуул коюучу каражаттарын, базаларды ж. б. маанилүү объектилерди жок кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Алар өз милдеттерин куралдуу күчтөрдүн башка түрлөрүнүн бирикмелери, бөлүктөрү м-н биргелешип аткарат. А. -д. а-ди душмандын тылына түшүрүү үчүн аскердик-трансп. авиация колдонулат, Кийинки согуштардын тажрыйбасы А. д. а-дин мааниси зор экендигин ачык далилдеди.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *