АБАШЕВО МАДАНИЯТЫ

АБАШЕВО МАДАНИЯТЫ — азыркы Воронеж обл-нын, Мари, Чуваш ж-а Башкырт АССРлеринин аймагындагы б. з. ч. 2 миңинчи жылдардын 2-жарымына тиешелүү археол. маданият. А. мад-тынын дөбөчөлөрүн алгачкы жолу В. Ф. Смолин изилдеген. Ал 1925-ж. Чувашиядагы Абашево с-сунун жанындагы дөбөчөлөрдү казып көргөн. Көрүстөндөрдөн таштан, жезден. үй жаныбарларынын ж-а жапайы айбанаттардын сөөгүнөн жасалган эмгек куралдары ж. б. чыккан. Бул Урал бойлорунан гана табылды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *