АБАНЫН НЫМДУУЛУГУ

АБАНЫН НЫМДУУЛУГУ -абадагы суу буусунун өлчөмү; аба ырайынын өзгөчөлүктөрүн мүнөздөөчү эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Суунун абадагы негизги массасы буу түрүндө атмосферанын төмөнкү катмарында (6 км ге чейин) кездешет. А. н-нун атмосферадагы өлчөмү туруксуз, анткени ал жыл мезгилдеринин темп-расына ж-а кеңдиктерге көз каранды. Экватордо аба өтө нымдуу, уюлдарга жакындаганда азаят. Орто эсеп м-н абанын абс. нымдуулугу жайында 10, 46 мм, кышында 4, 69 мм ге барабар. Жер бетинен бийиктеген сайын азая бергендиктен, А. н. стратосферада жокко эсе. Атмосферадагы булут түрүндөгү суу буусу жер бетин муздап кетүүдөн сактайт, жаан түрүндө жерге түшүп сууларды пайда кылат. А. н. чөйрөнүн темп-расын, абанын кыймылына карата организмдеги жылуулук алмашууну жөнгө салат. Абанын салыштырма нымдуулугу 40- 60% болсо, адам үчүн жагымдуу (нормалдуу) деп эсептелет. А. н. гигрометр, психрометр м-н ченелет. А. н. организмдин айлана-чөйрө м-н жылуулук алмашуусуна орчундуу таасир тийгизгендиктен, адамдын тиричилиги үчүн чоң мааниси бар. Мис, темп-ра аз, А. н. жогору болгондо, жылуулуктун бөлүнүшү күчөп, адамдын денеси өтө муздап кетет. Адамга тескери таасир тийгизүүчү А. н-н жок кылуу үчүн, абаны желдетүү (вентиляциялоо), кондициялоо сыяктуу методдор колдонулат. Ошондой эле А. н. кээ бир технол. процесстерде, айрым ооруларды дарылоодо, китептерди, иск-во чыгармаларын сактоодо чоң мааниге ээ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *