АБАЛДЫН ДИАГРАММАСЫ, тең салмактуулук диаграммасы, фазалык диаграмма — заттын абалынын параметрлери (темп-расы, басымы ж. б. ) м-н анын составынын өз ара катышынын график түрүндө көрсөтүлүшү. Зат бир компоненттен турса, анда А. д. тик бурчтуу координаталык үч окко (темп-pa, басым ж-а көлөм) өлчөнүп коюлган үч өлчөмдүү фигура болот. Жөнөкөй мисал катарында СO2 көмүртектин кош кычкылынын абалынын диаграммасы көрсөтүлгөн. Мында О чекити СO2нин үч: катуу, суюк ж-а газ абалына туура келет. Бул чекитте кесилишкен ОА ийри сызыгы — анын катуу ж-а газ, ОК суюк ж-а газ, ОВ катуу ж-а суюк абалындагы тең салмактуулуктары. А. д. өндүрүштүн талабына толук туура келген эритмелерди тандап алууга мүмкүндүк түзүп, металлургияда, химия өндүрүшүндө кеңири колдонулат.

от 123