АБАЛДЫН ДИАГРАММАСЫ

АБАЛДЫН ДИАГРАММАСЫ, тең салмактуулук диаграммасы, фазалык диаграмма — заттын абалынын параметрлери (темп-расы, басымы ж. б. ) м-н анын составынын өз ара катышынын график түрүндө көрсөтүлүшү. Зат бир компоненттен турса, анда А. д. тик бурчтуу координаталык үч окко (темп-pa, басым ж-а көлөм) өлчөнүп коюлган үч өлчөмдүү фигура болот. Жөнөкөй мисал катарында СO2 көмүртектин кош кычкылынын абалынын диаграммасы көрсөтүлгөн. Мында О чекити СO2нин үч: катуу, суюк ж-а газ абалына туура келет. Бул чекитте кесилишкен ОА ийри сызыгы — анын катуу ж-а газ, ОК суюк ж-а газ, ОВ катуу ж-а суюк абалындагы тең салмактуулуктары. А. д. өндүрүштүн талабына толук туура келген эритмелерди тандап алууга мүмкүндүк түзүп, металлургияда, химия өндүрүшүндө кеңири колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *