АБАЛАКОВДОР — Виталий Михайлович (1906)

АБАЛАКОВДОР — Виталий Михайлович (1906) ж-а Евгений Михайлович (1907-1948), агалы-ини сов. альпинисттер; Кавказ, Тянь-Шань, Памир, Алтай тоолорунун бийик чокуларына далай ирет чыгышкан. Виталий Михайлович А. — инженер-конструктор, спортсмендердин машыкканын так аныктай турган 100 чамалуу прибордун автору. Альпинизмдин эмг. сиңирген мастери (1934), спорттун мастери (1943), СССРдин эмг. сиңирген тренери (1961). В. М. баштаган сов. альпинисттер Ленин чокусуна (7134 м, Памир, 1934) биринчи мертебе чыгышкан, жеке өзү ал чокуга үч жолу чыгын барган. Өлкөнүн 12 жолу чемпиону болгон, Москвадагы «Спартак» ыктыярдуу спорт коомунун альпинизм б-ча курама командасына жетекчилик кылган. Евгений Михайлович А. — скульптор, Коммунизм чокусуна (7495 м, Памир, 1933) биринчи бут койгон. Альпинизмдин эмг. сиңирген мастери (1934). Памирдеги бир бийик чокуга Е. М. Абалаковдун ысмы берилген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *