АБАДА КАЛКУУ

АБАДА КАЛКУУ — абада жеңил аппараттар м-н учуу. Аэростатиканын закондорун пайдаланып, абага көтөрүлүүгө алгачкы аракет жасоо 18-к-га таандык. 1783-ж. Петербург ИАнын мүчөсү. Л. Эйлер аэростаттардын көтөрүлүү күчүн эсептөө үчүн формула чыгарган. 19-к-дын 70-жылдарына чейин эркин ж-а байланма аэростаттар колдонулуп келген. Аба винти м-н башкарылуучу аэростаттын биринчи долбоорун франц. аскер инж. Ж. Менье сунуш кылган (1784). 1852ж. 24-сентябрда франц. А. Жиффар буу кыймылдаткычтуу башкарылуучу аэростатта 11 км/сылдамдык м-н учкан. 1875-ж. Д. И. Менделеев стратостат идеясын сунуш кылып, анын айрым бөлүктөрүнүн конструкциясын негиздеген. 1887-ж. 19-августта ал Клин ш-да аэростат м-н 3 с 35 мин учуп, 3350 м бийиктикке көтөрүлүп, күндүн тутулуусуна байкоо жүргүзгөн. Ушул жылы К. Э. Циолковский чылк металлдан жасалган каркассыз дирижаблдин долбоорун сунуш кылган. СССРде А. к. кеңири пайдаланылат. Учуунун узактыгы, көтөрүлүү бийиктиги ж-а алыстагы б-ча сов. абада калкуучулар жакшы ийгиликтерге жетишти. Ата Мек. согуштун алдында дүйнөлүк 24 рекорддун 17си сов. учкучтарга таандык болгон. Согуш жылдарында ар түрдүү дирижаблдер кеңири колдонулду.

АБАДАГЫ ЫЛДАМДЫКТЫ КӨРСӨТКҮЧ — учуучу аппараттын аба чөйрөсүнө салыштырмалуу ылдамдыгын өлчөөчү авиациялык прибор. Самолеттун же вертолеттун абада жылгандагы ылдамдыгы — чыныгы ылдамдык, ал эми прибору көрсөткөн ылдамдык прибордук ылдамдык деп аталат. Азыркы самолёттордо прибордук ж-а чыныгы ылдамдыктарды көрсөтүүчү комплекстүү А. ы. к-төр пайдаланылат. Ал кабыл алгычтан, ченегичтен ж-а түтүкчөдөн турат. Кабыл алгычтан түтүкчөлөр аркылуу ченегичке берилген статикалык ж-а динамикалык басымдардын айырмасынын натыйжасында манометрдик кутуча кеңеет же кичиреет. Анын кыймылы механизмдер аркылуу ылдамдыкты көрсөтүүчү жебеге берилет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *