ААРЫ

ААРЫ (Apoidea) — жаргак канаттуулар түркүмүндөгү курт-кумурска. Денеси түктүү, уз. 1, 5 мм ден 5 см ге чейин, көпчүлүгүнүкү 1-1, 5 см. А-нын ооз органдары кемирүүгө, жалоого ылайыкталып жаралган. А-нын 30 миңге жакын түрү белгилүү, көпчүлүгү тропиктик ж-а субтропиктик өлкөлөрдө кеңири таралган. Алар уюкташып жашоочу, жекече жашоочу ж-а күкүк А. болуп бөлүнө»!. Уюкташып н^ашоочу А-дын тобуна шимикчи А., мелипон, Кырг-нда кездешүүчү жапайы А» Индияда А-нын үч түрү ж-а бакма аарылар кирет. А-лар-дын мелипон тукумдары Америкада, тригон Австралияда, Африкада, Индияда, Индокытайда, Индонезияда ж-а Түш. Америкада жапайы жашайт. Жапайы аарылар О. Азиянын, Кавказдын, Башкырт АССРинин токойлорунда арбын кездешет. Уюкташып жашоочу А. жер шартына жараша дарак көңдөйүнө, таштардын коңулуна, жардын же тамдын кычыгына уюктайт. Булар бакма А. сыяктуу эле жаңы уюк бөлүү м-н көбөйөт. А. адегенде бакма түрүндө Индияда, Кытайда, Японияда, Ы. Чыгышта өстүрүлө баштаган. Жекече жашоочу А-нын тукуму дүйнө жүзүндө өтө көп. СССРде бакчы, гүлчү, жыгаччы, ийинчи ж. б. тукумдары бар. Булардын көпчүлүгү О. Азияда, асыресе Кырг-нда да кездешет. Күкүк А-лар өздөрү уюк жасабай, башка аарылардын уюктарына тукумдайт. А. өсүмдүктөрдү чаңдаштырууда зор роль ойнойт, к. Бакма аары.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *