ААРЫ УУСУ

ААРЫ УУСУ -бал аарысынын чабуучу ийнесинин түбүндөгү бези бөлүп чыгаруучу уулуу суюктук; ар түрдүү хим. бирикмеден турган татаал зат. Бул бирикменин ичиндеги уу зат мелиттин — протамин тибиндеги белок. А. у-да активдүү ферменттер бар. А. у. кургак бойдон күчүн жоготпой жылдап сакталат. Муну суута эритип кайнатса, же ичеги-карын зили таасир тийгизсе, күчүн жоготот. Аары чакканда, болжол м-н 0, 2-0, 3 мг уу бөлүп чыгарат. А. у. тирүү клеткаларга тийгенде, цитоплазмасы эрип кетет. Сүт эмүүчү жаныбарлардын организми, аары чакканда, татаал комплекстүү реакция м-н жооп кайтарат: А. у. элдик медицинада дары катарында эзелтен колдонулуп келатат. Ал үчүн сыркоолуу кишини кылдаттык м-н аарыга чактырышат. А. у-нан 1-жолу 1927-ж. Германияда дары препараттар жасалган. Азыр Европа м-н Американын көп мамл-теринде препараттар чыгарылууда. ГДРде апизартрон, Чехословакияда вирапин, СССРде венапиолин, токсапин чыгарылат. А. у. дары катарында кызыл жүгүрүккө, сөөк ооруларга, жанчкак, кобук, куяң ж. б. перифериялык нерв системасынын дарттарына, кептөөргө, шакыйга, гипертония оорусуна, тиреотоксикоздорго, кан тамырларынын дарттарына (эндартериоз, атеросклероз) каршы колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *