ААРЫЧЫЛ КУШ

ААРЫЧЫЛ КУШ (Pernis apivorus) — туйгундар тукумундагы жырткыч куш. Куйругу ж-а канат чалгындары узун. Жону кара күрөң, боору агыш, күрөң темгилдүү. Куйругунун учу кара, шыйрагы сары. А. к. Европада, К. Азиянын түн. жагында, СССРде: Бат. Сибирде, Алтайдын чыгышында, О. Азиянын кээ бир жерлеринде тараган. Кырг-нда келгин куш катары жазында ж-а күзүндө кездешет. Бийик дарактарга уялап, эки жумуртка тууйт, ургаачысы м-н эркеги кезектешип 1 айча басат. Курт-кумурсканы, ар түрдүү аарыларды жейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *