јрхив

–едакци€

–едакци€

"‘абула"
коомдук-са€сий гезит

Ѕашкы редактор:
Ёрнис ЅјЋЅј ќ¬

“ел: (0312) 53-33-32

Ѕашкы редактордун орун басары:
јлмаз “≈ћ»–Ѕ≈  уулу

∆ооптуу редактор:
јйбек ЎјћЎџ ≈≈¬

–едакци€лык жамаат:
Ёртабылды ј““ќ ”–ќ¬
Ѕаратбай ј–ј ≈≈¬
∆аркынай  јƒџ– ”Ћќ¬ј
ћирлан јЋџћЅј≈¬
_______________________
 абылдама:
“ел: (0312) 53-33-26

–еквизиттер:
–/— 1030120000016705
Ѕ»  103001
ј Ѕ " ыргызстан"
_______________________
 ыргыз –еспубликасынын јдилет министрлигинде катталган є1702
 ол жазмалар кайтарылбайт жана рецензи€ланбайт.
ќкурмандардын жары€ланган макалалары редакци€нын көз карашын билдирбейт жана ага редакци€ жооп бербейт.
∆арнамалардын мазмунуна жарнама берүүчүлөр жооптуу.
_______________________
Ѕуйрутма: 337
Ќускасы: 5000

Ѕиздин дарек:
Ѕишкек шаары,
Ўабдан Ѕаатыр көчөсү
є 4Ѕ, 3-кабат.

Ёлектрондук почта:
forum0312@gmail.com

¬еб-баракча:
www.presskg.com
_______________________
"ћћ ны колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды.

–екламалык маанайдагы материалдар
 

∆арнама