кыргыз тилиндеги гезит "Фабула"

п»ї

Шаке
Аңгыра
Эл башы жок өксүп калган кездердей,
Эрлер мөгдөп, өтүкчөн суу кечкендей,
Тачка түртүп бара жаткан өлкөмдү,
Бирөө келип аңга жыга тепкендей.
Кытай эмес, калмак эмес, башка эмес,
Өз шоруна кыргыз өзү жеткендей,
Намыс урап, чыга турган жай эмес,
Кудай дагы бизден тажап безгендей,
Жаным күйдү Оштон кабар келгенде,
Бүт кыргызым бокко чөгүп кеткендей!

??.??