Постановление Правительства Кыргызской Республики
О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 1998 года № 709 "Об утверждении организаций лицензиаров и экспертов по лицензированию экспорта и импорта специфических товаров в Кыргызской Республике"


В соответствии с постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 6 июня 2008 года № 465-III "О внесении изменений в постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 8 июня 1998 года З № 1101-I "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 1998 года № 709 "Об утверждении организаций лицензиаров и экспертов по лицензированию экспорта и импорта специфических товаров в Кыргызской Республике" следующее дополнение:
- Перечень организаций лицензиаров и экспертов по лицензированию импорта специфических товаров, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"


2. Внести в пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики от 26 мая 2008 года № 241 "О проекте постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 8 июня 1998 года
№ 1101-I "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям" и внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 1998 года № 709 "Об утверждении организаций лицензиаров и экспертов по лицензированию экспорта и импорта специфических товаров в Кыргызской Республике" следующие изменения:
- в абзаце третьем слова "пункты 2 и" заменить словом "пункт";
- в абзаце пятом цифры "17" заменить цифрами "15";
- абзац шестой исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр И.Чудинов
г.Бишкек, Дом Правительства, 24 января 2009 года, № 37.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Международной ассоциации
содействия возрождению духовности
"Руханият"
О присуждении Международной премии
"Человек года-2008" Ага Хану
Совет Международной ассоциации содействия возрождению духовности "Руханият"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За большой вклад в развитие системы культуры, образования, здравоохранения стран Центральной Азии, успешную реализацию проекта по строительству Университета Центральной Азии в г. Нарын Кыргызской Республики и обогащение общечеловеческих духовных ценностей присудить Международную премию "Человек года-2008" принцу Его Высочество Ага Хану.

Председатель Совета Международной ассоциации
содействия возрождению духовности "Руханият" А.Токтосартов
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 23 января 2009 г., №1.
Жарнактар да кыргызчаланууга тийиш
28-январь күнү КРнын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия Бишкек шаарындагы жарнамалардын абалы жана анда мамлекеттик тилдин сакталышы жөнүндө шаардагы жарнама ээлеринин катышуусунда жыйын өткөрдү. Ага 23 жарнама ээлери, Генералдык прокуратурадан, КРнын мамлекеттик патент кызматынан, КРнын Өкмөтүнө караштуу монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жана шаардык агенттиктерден, ошондой эле Бишкек шаардык "Үгүт" жарнама агенттигинен атайын адистер келип катышышты.
КРнын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташбоо Жумагуловдун айтымында Бишкек шаарындагы көрнөк-жарнамалар көбүнесе жарнама ээлеринин Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы менен макулдашпай, өз алдынча илингендиктен каталарга, же түшүнүксүз сөздөргө жол берилүүдө. Ушундай жоопкерчиликсиз мамилелерден улам эл арасында Мамлекеттик тил мыйзамы бузулуп жаткандыгын билдирди. "Ишкана же жеке менчик ишканалардын аттарын коюуда аталган мекемелердин бардыгынын тиешеси бар жана алар көзөмөлдөөгө милдеттүү. Өткөн жылы макулдашпай же тиешелүү мекемелерден уруксаты жок илинген жарнамалардын 120дан ашыгын, ал эми жол боюндагы, дубал бетиндеги тартылма, илдирмелердин 500үн алдырып таштаганбыз. Бирок, ушундай эскертүүлөргө, көрсөтмөлөргө карабастан, кемчиликтер дале уланууда" - дейт, Т.Жумагулов.
Президент К.Бакиевдин Мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасын кабыл алуусунда белгиленгендей, мамлекеттик тилибизди өнүктүрүүдө бардык жарандар сыяктуу эле жарнама индустриясы да негизги роль ойнойт. Ушул ж.б. маселелердин тегерегинде каралган жыйында тарифтерди тактоо, пикир алышуулар жана бир топ сын-сунуштар киргизилди.
Д.Турдугулова,
"Эркин Тоо".
Жогорку Кеңештин
депутаты,
"Ак Жол" элдик партиясынын төр-
агасынын орун
басары, юридика илимдеринин
доктору
Автандил Арабаев
менен маек
Алдыга кадрдык чоң кадам ташталды
­ Автандил Анисович, Кыргыз Республикасынын Президенти Курманбек Бакиевдин акыркы мезгилдеги кадрдык жүрүштөрү нө карата ой­пикириңиз кандай?
­ Жаңы кадрдык дайындоолор ­ Президентибиз Курманбек Салиевич Бакиевдин жаңы реформатордук кадамдарга барып жаткандыгын дагы бир жолу далилдеди. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Буга чейин Президенттик Администрацияда бир топ өзгөрүүлөр болду. Маселен Администрациясынын ичинде Президенттин өзүнүн Катчылыгы түзүлдү.
Эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институту болсо, Стратегиялык талдоо институту болуп өзгөрүлдү. Ушулардын бардыгы бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүшү үчүн чечимдерди туура кабыл алып, аларды ишке ашыруу- га терең анализделген олуттуу кадам. Мындан сырткары, Коомдук палата түзүлүп жатат. Анын түзүлүшүнүн себеби ушул мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу үчүн элдин, коомчулуктун, анын ичинде илимий топтордун, мамлекеттик кызматта, коомдо өздөрүнүн кадыр­баркы бар, тажрыйбасы чоң биздин инсандардын жана бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү КРнын коомдук Ордо кеңешине кирип туруп, ошол аркылуу коомчулуктун ой­пикирин билдирип турушат. Бүгүнкү күндө өлкө башчысы кадрларды жаңылап, болгондо дагы жаш, профессионал адистерди алып келип, ошолор Кыргызстандын келечегин алдыга жылдырышат деген илгери үмүт менен ушундай өзгөртүүлөргө барды деп ойлойм.
­ Президенттин 27­январда телеберүүдөн Кыргызстандын жалпы элине болгон кайрылуусу жөнүндө да айта кетсеңиз.
­ Бул кайрылуу өзгөчө мааниге ээ. Анын өзгөчөлүгүн мен үч этапка бөлүп кетээр элем. Биринчиден, кайрылуу кыска жана маңыздуу болду. Экинчиден, бул кайрылуу мыйзам ченемдүү. Себеби, буга чейин жаңы кадрдык саясат башталды, Президент өзүнүн Админис- трациясында реформаны жүргүздү. Үчүнчүсү ­ Курманбек Салиевич Бакиев жаңы реформатордук кадамдарды таштагандыгында. Анткени бул жаңы идеология жана жаңы тартиптеги чечимдерди кабыл алып, анын жоопкерчилигин жогорулатуунун бардыгы ­ жаңы кадрдык саясат болуп саналат. Алардын бардыгы биригип келип, Президенттин жаңы курсун иштеп чыгууга жана аны тактоого өбөлгө түзөт дагы, ошонун негизинде өлкөнүн экономикалык өнүгүү курсу аныкталат. Аны ишке ашыруу жоопкерчилигин өзүмө алам дегендин өзү да, мамлекет жетекчисинин реформатордук жактан алганда алдыга болгон чоң кадамы болду. Учурда Курманбек Салиевич ушул кайрылуусу менен өзү улуттун чыныгы лидери экендигин көрсөтүп кетти. Бул жерде дагы бир белгилей кете турган нерсе, ушул кайрылуунун негизги өзөгүн түзгөн маселе ­ Кыргызстандын келечеги үчүн өлкөнү өнүктүрүүгө карата мамлекеттик бийлик органдары өз кызматчылары менен бирге саясый партиялар, саясый кыймылдар, биздин жеке жарандар кайсы партияда, кандай көз караштарда болушкандыгына карабастан баарыбыз чогуу биргеликте аракет жасашыбыз керек деген чакырыктын болгондугу. Кайрылуунун эң негизги өзгөчөлүгү ­ Кыргыз элинин улут катары мамлекеттин келечегин түзө турган кандай компоненттери бар экендигин тактап чыккандыгында. Биз өзүбүздүн каада­салттарды, руханий­маданий баалуулуктарыбызды сактап калышыбыз керек. Тактап айтканда улуттук кызыкчылыктарды, улуттук таламдарды сактообуз абзел. Бирок ошону менен бирге бүгүнкү күндө заманбап жаңы технологиялар, инновациялар менен камсыз болгон мамлекеттик башкаруунун жаңы системасын да түзүү зарыл. Анын натыйжалуулугун камсыз кылуу азыркы учурдун талабы экендиги жөнүндө олуттуу маселе козголду.
Кайрылуудагы жасалып жаткан кадамдар курулай эле сөз эмес. Жогоруда айтылгандай, Президент- тик Администрациянын өзүндөгү өзгөрүүлөр, жаңы кадрдык дайындоолор, мында "сен оппозициядансың, а сен позициядансың" деп тандабай, эң биринчиден кадрлардын алардын жаштыгына, профессионалдык деңгээлине карап, Өмүрбек Бабановго окшогон жаштарды чоң кызматтарга дайындоонун өзү Президенттин айкөлдүгүн, көрөгөчтүгүн жана келечекке болгон жоопкерчиликти мойнуна ала билгендигин көрсөтүп жатат. Ошондуктан Кыргызстан үчүн күйгөн, мен Кыргызстандын патриотумун деген ар бир жаран активдүү позицияны ээлеп, өлкөнүн өнүктүрүү стратегиясын жана Президенттин жаңы курсун ишке ашырууга бардыгыбыз жапа тырмак ишке киришишибиз керек.
­ Автандил Анисович, биздин гезиттин окурмандарын жана бүткүл эле коомчулукту акыркы кезде бир маселе кызыктырып жатат. Оппозициянын лидерлери, ошондой эле Жогорку Кеңештеги өзүңүздөрдүн коллегаңыздар, "Социал­демократтар" фракциясынын мүчөсү, депутат Иса Өмүркулов да айтып жатат, келаткан Президенттик шайлоо 2009­жылдын 29­октябрында болот деп. А биздин билишибизче 2010­жылы болуш керек эле. Ошого карата сиз адис юрист катары айтыңызчы, алдыдагы Президенттик шайлоо качан болуш керек?
­ Бул "Президенттик шайлоо 2009­жылы болуш керек, аны эртелеп өткөрүү зарыл" деген сөздөрдүн бардыгы айрым оппозициялык көз караштагы адамдардын саясый кадамдары. Ал эми ал маселенин юридикалык мыйзамдуу жагына келе турган болсок, Курманбек Салиевич Бакиев 2005­жылы 10­июлда 5 жылдык мөөнөт менен Кыргызстандын жалпы эли тарабынан Президент болуп шайланган. Бүгүнкү аракеттеги Конституцияда Президент 5 жылга шайланат деп так жазылып турат. Азыркы Президент 2005­жылы шайлангандан кийин кезектеги шайлоо 2010­жылы болуш керек.
2007­жылдын 21­октябрында өткөн элдик референдумда "Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясы" деген мыйзам кабыл алганбыз. Ошол кабыл алынган Мыйзамдын экинчи бөлүгүнүн 4­пунктунда жазылып турат: "Ушул Мыйзам кабыл алынганга чейин бүткүл эл тарабынан шайланган Президент өзү шайланган мөөнөт аяктаганга чейин өз ыйгарым укуктарын сактап калат", ­ деп. Башкача айтканда Президент 5 жылга шайлангандан кийин анын шайлоо мөөнөтү 2010­жылдын 10­июлунда бүтөт.
Президенттик шайлоону дайындоо Жогорку Кеңештин компетен- циясына кирет. Аны парламент өз токтому менен дайындайт. Ал эми Кыргыз Республикасындагы шайлоо жөнүндөгү Кодекске таяна турган болсок, Президенттик шайлоо Президенттин мөөнөтү аяктап жаткан айдын биринчи жекшемби күнү болуш керек. Бул деген сөз, 2010­жылдын биринчи жекшембиси 4­июль болот дегенди түшүндүрөт. Президенттик шайлоо, ошол шайлоо боло турган күндөн кеминде 4 ай мурун жарыяланышы керек. Тактап айтканда, 2010­жылдын февраль айынын аягында, март айынын башында жарыяланыш керек.
Айрым саясатчылар айтып жатышпайбы: "Бул Президент 2003­жылы кабыл алынган Конституция менен шайланган, ошого жараша шайланыш керек", ­ дешип. Бул туура эмес пикир. Кыргыз Республикасынын 2007­жылы 21­октябрда кабыл алынган жаңы Конституциясынын экинчи бөлүгүнүн 3­пунктунда мындай деп жазылып турат: "Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап, 2003­жылдын 18­февралындагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясы жөнүндөгү КРнын мыйзамы күчүн жоготту деп табылсын".
Демек, 2003­жылкы Конституция жокко чыгарылган. Ал Башмыйзам азыр жок. Бүгүн биз 2007­жылдын 21­октябрында элдик референдум аркылуу кабыл алынган Конституция менен иштеп, жашап жатабыз. Мындан сырткары, укуктук принциптер деген бар. Ошол боюнча орусча айтканда, "закон не имеет обратной силы" деп коет. Андыктан жокко чыгарылган мыйзам менен жашоого болбойт. Демек, Конституция боюнча дагы, Шайлоо кодекси боюнча дагы Президенттик шайлоо 2010­жылы июль айында өтүш керек. Учурда "Президенттик шайлоо 2009­жылы өтүш керек" деген топ Конституциялык сотко кайрылабыз деп жатышат. Мен ойлойм, Конституциялык сотто деле компетенттүү юристтер олтурат. Алар деле бүгүнкү аракеттеги Башмыйзамдын жана Шайлоо кодексинин негизинде буларга так жооп беришет деп.
Азизбек ЧАМАШЕВ,
"Эркин Тоо".