Кыргыз Республикасынын борбордук, жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттери жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Президентинин
Жарлыгы
Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө", "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө" мыйзамдарына ылайык жана борбордук, жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенишин андан ары өркүндөтүү максатында токтом кылам:
1 . Мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин облустук жана райондук мамлекеттик администрация башчылары менен макулдашуу боюнча кызмат ордуна дайындоонун жана бошотуунун тартиби жөнүндө Жобо ушул Жарлыктын №1 тиркемесине ылайык бекитилсин.
2. Мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлери менен макулдашуу боюнча кызмат ордуна дайындоонун жана бошотуунун тартиби жөнүндө Жобо ушул Жарлыктын №2 тиркемесине ылайык бекитилсин.
3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:
- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 19-августундагы №332 "Кыргыз Республикасынын борбордук жана жергиликтүү мамлекеттик башкаруу органдарынын ишин андан ары өркүндөтүү боюнча кээ бир чаралар жөнүндө" Жарлыгы;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 26-сентябрындагы №469 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 19-августундагы "Кыргыз Республикасынын борбордук жана жергиликтүү мамлекеттик башкаруу органдарынын ишин андан ары өркүндөтүү боюнча кээ бир чаралар жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Жарлыгы.
4 . Бул Жарлыктын аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштер жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүнө жүктөлсүн.
5. Бул Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Президенти К.Бакиев
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү,
2008-жылдын 23-декабры.
№2 тиркеме
Кыргыз Республикасынын Президентинин
2008-жылдын 23-декабры №458
Жарлыгы менен бекитилген
Мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлери менен макулдашуу боюнча кызмат ордуна дайындоонун жана бошотуунун тартиби жөнүндө
Жобо

I. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат
ордуна дайындоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын судьяларынан, прокурорлорунан, улуттук коопсуздуктун мамлекеттик органдарынын жана мамлекеттик статистика органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен тышкары мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси республикалык жана облустук маанидеги шаардын мэринин (мындан ары- шаардын мэри) макулдугу менен мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан дайындалат.
2. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин бош администрациялык мамлекеттик кызмат орду болгон учурда кадрлардын резервинде турган жана ушул кызмат ордунун квалификациялык талаптарына жооп берген мамлекеттик кызматчылардын арасында ички конкурс өткөрүлөт.
Ички конкурс кадрлардын резервиндеги талапкерлерди тестирлөө жана алар менен аңгемелешүү жолу аркылуу мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт.
Ички конкурстун өтө турган жери мамлекеттик орган да, ошондой эле мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү да болушу мүмкүн.
Мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын курамына шаардын мэринин ыйгарым укуктуу өкүлү жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы №485 "Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматты уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлыгына ылайык башка адамдар кирет.
3. Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча аттестациялык-конкурстук комиссиянын бош кызмат орунду ээлөөгө сунуш кылган бир же андан көп талапкерлерине ылайык мамлекеттик органдын жетекчиси алардын документтеринин көчүрмөлөрүн жазуу жүзүндө шаардын мэрине жөнөтөт.
Шаардын мэри үч жумушчу күндүн ичинде бир же андан көп талапкерге жазуу жүзүндө өзүнүн макулдугун берет. Сунуш кылынган бир же андан көп талапкерге өзүнүн макул эместигин билдиргенде шаардын мэри өзүнүн катында жүйөлүү баш тартууну көрсөтөт.
Ички конкурс боюнча тандалып алынган талапкер боюнча макулдук болбосо дайындоо жөнүндө маселе ушул Жобонун 6-жана 7-пункттарына ылайык чечилет.
4. Кадрлардын резервинде бош кызмат орундун квалификациялык талаптарына ылайык келүүчү талапкерлер жок болгон учурда мамлекеттик орган ушул кызмат орунду ээлөөгө ачык конкурс өткөрөт.
Ачык конкурстун өтө турган жери мамлекеттик орган да, ошондой эле мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү да болушу мүмкүн.
Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча аттестациялык-конкурстук комиссиянын бош кызмат орунду ээлөөгө сунуш кылган бир же андан көп талапкерлерине ылайык мамлекеттик органдын жетекчиси алардын документтеринин көчүрмөлөрүн жазуу жүзүндө шаардын мэрине жөнөтөт.
Шаардын мэри үч жумушчу күндүн ичинде бир же андан көп талапкерге жазуу жүзүндө өзүнүн макулдугун берет. Сунуш кылынган бир же андан көп талапкерге өзүнүн макул эместигин билдиргенде шаардын мэри өзүнүн катында жүйөлүү баш тартууну көрсөтөт.
Ачык конкурс боюнча тандалып алынган талапкер макулдук болбосо дайындоо жөнүндө маселе ушул Жобонун 6-жана 7-пункттарына ылайык чечилет.
5. Мамлекеттик органдын жетекчиси ички жана ачык конкурстардын жыйынтыктары боюнча өзүнүн чечими менен мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин кызмат ордуна шаардын мэри дайындоого макулдугун берген талапкерди дайындайт.
6. Кызмат ордуна талапкерге шаарлардын мэрлеринин жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу системасынын аткаруу органынын жетекчисинин ортосунда макул эместик болгон учурда акыркы чечимди Кыргыз Республикасынын Президенти кабыл алат.
7. Кызмат ордуна талапкерге шаарлардын мэрлеринин жана министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин ортосунда макул эместик болгон учурда акыркы чечимди Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кабыл алат.
II. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотуунун тартиби
8. Шаардын мэри мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси өзүнүн милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган учурда аны кызмат ордунан бошотуу жөнүндө мамлекеттик органдын жетекчисине маселе коюуга укуктуу.
Мындай болгон учурда шаардын мэри мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин өзүнүн милдеттерин талаптагыдай эмес аткаргандыгынын ырасталган фактыларын сөзсүз көрсөтүү менен аны кызмат ордунан четтетүү жөнүндө сунуш менен мамлекеттик органдын жетекчисине кат жөнөтөт.
Мамлекеттик органдын жетекчиси шаардын мэрине үч жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотууга өзүнүн макулдугу же жүйөлүү себепти сөзсүз көрсөтүү менен макул эместиги жөнүндө жазуу жүзүндө жооп берет.
9. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотуу жөнүндө маселе боюнча макулдук болбосо аны чечүү ушул Жобонун 6-жана 7-пункттарында каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.
10.

11.
№1 тиркеме
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 23-декабры №458
Жарлыгы менен бекитилген
Мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин облустук жана райондук мамлекеттик администрация башчылары менен макулдашуу боюнча кызмат ордуна дайындоонун жана
бошотуунун тартиби жөнүндө
Жобо

I. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордуна дайындоонун тартиби

1. Кыргыз Республикасынын судьяларынан, прокурорлорунан, улуттук коопсуздуктун мамлекеттик органдарынын жана мамлекеттик статистика органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен тышкары мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси кызмат ордуна облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысынын макулдугу менен мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан дайындалат.
2. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин бош администрациялык мамлекеттик кызмат орду болгон учурда кадрлардын резервинде турган жана ушул кызмат ордунун квалификациялык талаптарына жооп берген мамлекеттик кызматчылардын арасында ички конкурс өткөрүлөт.
Ички конкурс кадрлардын резервиндеги талапкерлерди тестирлөө жана алар менен аңгемелешүү жолу аркылуу мамлекеттик органдын аттестациялык конкурстук комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт.
Ички конкурстун өтө турган жери мамлекеттик орган да, ошондой эле мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү да болушу мүмкүн.
Мамлекеттик органдын аттестациялык-конкурстук комиссиясынын курамына облустун же райондун мамлекеттик администрация башчысынын ыйгарым укуктуу өкүлү жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы №485 "Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматты уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлыгына ылайык башка адамдар кирет.
3. Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча аттестациялык-конкурстук комиссиянын бош кызмат орунду ээлөөгө сунуш кылган бир же андан көп талапкерлерине ылайык мамлекеттик органдын жетекчиси алардын документтеринин көчүрмөлөрүн жазуу жүзүндө облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысына жөнөтөт.
Облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы үч жумушчу күндүн ичинде бир же андан көп талапкерге жазуу жүзүндө өзүнүн макулдугун берет. Сунуш кылынган бир же андан көп талапкерге өзүнүн макул эместигин билдиргенде облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы өзүнүн катында жүйөлүү баш тартууну көрсөтөт.
Ички конкурс боюнча тандалып алынган талапкер боюнча макулдук болбосо дайындоо жөнүндө маселе ушул Жобонун 6-жана 7-пункттарына ылайык чечилет.
4. Кадрлардын резервинде бош кызмат орундун квалификациялык талаптарына ылайык келүүчү талапкерлер жок болгон учурда мамлекеттик орган ушул кызмат орунду ээлөөгө ачык конкурс өткөрөт.
Ачык конкурстун өтө турган жери мамлекеттик орган да, ошондой эле мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү да болушу мүмкүн.
Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча аттестациялык-конкурстук комиссиянын бош кызмат орунду ээлөөгө сунуш кылган бир же андан көп талапкерлерине ылайык мамлекеттик органдын жетекчиси алардын документтеринин көчүрмөлөрүн жазуу жүзүндө облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысына жөнөтөт.
Облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы үч жумушчу күндүн ичинде бир же андан көп талапкерге жазуу жүзүндө өзүнүн макулдугун берет. Сунуш кылынган бир же андан көп талапкерге өзүнүн макул эместигин билдиргенде облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы өзүнүн катында жүйөлүү баш тартууну көрсөтөт.
Ачык конкурс боюнча тандалып алынган талапкер боюнча макулдук болбосо дайындоо жөнүндө маселе ушул Жобонун 6-жана 7-пункттарына ылайык чечилет.
5. Мамлекеттик органдын жетекчиси ички жана ачык конкурстардын жыйынтыктары боюнча өзүнүн чечими менен мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин кызмат ордуна облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы дайындоого макулдугун берген талапкерди дайындайт.
6. Кызмат ордуна талапкерге облустардын, райондордун мамлекеттик администрация башчыларынын жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу системасынын аткаруу органынын жетекчисинин ортосунда макул эместик болгон учурда акыркы чечимди Кыргыз Республикасынын Президенти кабыл алат.
7. Кызмат ордуна талапкерге облустардын, райондордун мамлекеттик администрация башчыларынын жана министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин ортосунда макул эместик болгон учурда акыркы чечимди Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кабыл алат.
II. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотуунун тартиби
8. Кыргыз Республикасынын судьяларынан, прокурорлорунан, улуттук коопсуздуктун мамлекеттик органдарынын жана мамлекеттик статистика органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен тышкары мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси кызмат ордунан облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысынын макулдугу менен мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан бошотулат.
9. Мамлекеттик органдын жетекчиси облустун же райондун мамлекеттик администрациясынын башчысына жүйөлүү себепти сөзсүз көрсөтүү менен мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотуу жөнүндө өз ниетин билдирип кат жөнөтөт.
Облустук же райондук мамлекеттик администрация башчысы үч жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотууга өзүнүн макулдугу же жүйөлүү себепти сөзсүз көрсөтүү менен макул эместиги жөнүндө жазуу жүзүндө жооп берет.
10. Облустук же райондук мамлекеттик администрация башчысы мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси өзүнүн милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган учурда аны кызмат ордунан бошотуу жөнүндө мамлекеттик органдын жетекчисине маселе коюуга укуктуу.
Мындай болгон учурда облустук же райондук мамлекеттик администрация башчысы мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин өзүнүн милдеттерин талаптагыдай эмес аткаргандыгынын ырасталган фактыларын сөзсүз көрсөтүү менен аны кызмат ордунан четтетүү жөнүндө сунуш менен мамлекеттик органдын жетекчисине кат жөнөтөт.
Мамлекеттик органдын жетекчиси үч жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотууга өзүнүн макулдугу же жүйөлүү себепти сөзсүз көрсөтүү менен макул эместиги жөнүндө жазуу жүзүндө жооп берет.
11. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн жетекчисин кызмат ордунан бошотуу жөнүндө маселе боюнча макулдук болбосо аны чечүү ушул Жобонун 6-жана 7-пункттарында каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan