Азыркы абалга байкоо салынып, зарыл чаралар көрүлүүдө
Президенттин кайрылуусунун негизинде Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги башка министрликтер жана ведомстволор менен биргелешип 60 пункттан турган атайын иш­чаралардын долбоорун иштеп чыкты. Алгач аталган долбоорго кыйроого карай түрткөн тышкы күчтөргө каршы туруу мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу иш­чаралары киргизилди. Ошондой эле учурда өлкөбүздүн энергетика системасы өтө оор абалда тургандыктан, бул тармактын да көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган конкреттүү милдеттер бар. Маселен, бардык гидростанциялардагы суунун жетиштүү деңгээлде топтолушун камсыз кылуу жана көзөмөлдөөнү колго алуу. Ошону менен бирге энергетиканын түзүмүн кайра куруу муктаждыгы белгиленген. Ал эми айыл чарбасында биринчи кезекте азык­түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, аны менен кошо тармакты башкаруунун принциптерин кайра карап чыгуу боюнча учур талабын турмушка ашыруу зарылдыгы турат.
Акыркы айларда күйүүчү майлар менен буудайдын баасы тышкы жана ички базарларда төмөндөй баштады. Бензиндин баасы 12 пайызга, буудайдын баасы кескин төмөндөсө да нан азыктарыныкы 2 пайызга гана төмөндөдү. Эгерде аталган министрликтин планында каралган иш­чараларды так аткарып, айыл чарба азыктарынын бааларынын монополиясын жөнгө салууга жетише алсак, анда баалар азыркыдан кыйла төмөн болмок.
Электр энергиясын берүүнү чектөөнүн кесепетинен кийим тигүү тармагында өндүрүш көлөмү 500 млн. сомго кыскарган. Ошондой эле тамак­ашты кайра иштетүү өнөр-жайында иштеп жаткан 9 миңден ашуун субъекттердин өндүрүштүк өсүшү биринчи кварталга салыштырмалуу тогуз айда 10,4 пайызга төмөндөгөн. Токмоктогу "Интергласс" айнек заводунун жоготуусу 101,2 млн. сомду түзгөн. Үстүбүздөгү жылдын сентябрынан 2009­жылдын март айына чейинки мезгилдин ичиндеги бюджеттик жоготуу 685 млн. сомго чейин жетишүүсү болжолдонууда. Чыгымдарды азайтуу максатында Өкмөт "Ишкердиктин субъекттерин текшерүү боюнча бирдиктүү автоматтык маалымат базасы жөнүндөгү ­ "Контр­Про" программасын кабыл алды. Учурда бул программа 21 мамлекеттик органдарды жана райондогу бөлүмдөрүн өзүнө камтып турат. "Коңгуроо" программасы ишке кирген апрель айынан тартып текшерүүчү органдардын мыйзамсыз аракеттери тууралуу 158 телефон чалуулар болуп, анын 49у боюнча жеринде текшерүүлөр жүргүзүлгөн.
Тышкы терс таасирлерден коргонуу максатында 2008­2017­жылдарда агрардык сектордогу өндүрүш кубаттуулугун арттыруу стратегиясы иштелип чыкты. Аны менен бирге өлкөбүздүн аймактарын 2009­2011­жылдарда социалдык­экономикалык жактан өнүк-түрүү программасы кабыл алынып, бекитилди. Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги тарабынан аймактарды өнүктүрүүгө мүмкүндүк берүүчү аймактык саясаттын концепциясы иштелип чыкты. Бул концепциянын негизги максаты ­ аймактарды ыкчам түрдө өнүктүрүү, калктын турмуш­тиричилигинин деңгээлин жогорулатуу. Өткөн 9 айдагы социалдык­экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыктары боюнча энергосектордогу, айыл чарбасындагы, бааларды жөнгө салуудагы курч кырдаалдарды көзөмөлдөө тапшырмасы тиешелүү министрликтерге, ведомстволорго жана райондук администрацияларга берилди. Учурда дүйнөлүк жана ички экономикалык процесстерге терең талдоо жүргүзүү аракеттери, макроэкономикалык өсүштү камсыз кылуучу антикризистик иш­чаралар тынымсыз түрдө жүргүзүлүп жатат.
Ж.ДЫЙКАНОВА,
"Эркин Тоо".
Национальный совет по делам правосудия
Кыргызской Республики
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- председателя Тонского районного суда Иссык-Кульской области;
- судьи Первомайского районного суда г. Бишкек;
- судьи Ысык-Атинского районного суда Чуйской области;
- судьи Кара-Кульджинского районного суда Ошской области.
Заявление претендента на вакантную должность судьи местного суда в адрес Национального совета представляется в Судебный департамент.
К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта, свидетельствующая о гражданстве и возрасте претендента;
2) заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании;
3) заверенные копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих наличие у претендента стажа работы по юридической профессии;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в течение одного года перед участием в конкурсе;
5) документ, подтверждающий наличие дополнительного требования, предъявляемого к претенденту, предусмотренный частью 2 статьи 17 настоящего конституционного Закона.
К заявлению могут быть приложены иные документы (отзывы, рекомендации), характеризующие личность претендента.
Документы действующих судей Кыргызской Республики должны содержать:
1) личное дело судьи;
2) данные за время работы на судейской должности, отражающие количество и качество рассмотренных дел;
3) данные о наградах, поощрениях и взысканиях;
4) частные определения, вынесенные в отношении судьи.
Прием документов на вакантные должности судей местных судов начинается с момента публикации настоящего объявления и до
12 января 2009 года.
Прием документов на вакантную должность председателя местного суда начинается с момента публикации настоящего объявления и до8 января 2009 года .
Заявления и документы необходимо подать в установленные сроки в сектор по обеспечению деятельности Национального совета по делам правосудия и Совета судей Судебного департамента Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 64, ком., 57.
Телефоны для справок: (0312) 48-61-13.

Кыргыз Республикасынын финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы "Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү" мыйзамына ылайык административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс жарыялайт:
1. Башкы адис:
­ баалуу кагаздар рыногунда профессионал катышуучуларды көзөмөлдөө жана инвесторлордун укуктарын коргоо бөлүмүнө;
­ баалуу кагаздар рыногундагы каттоо жана отчеттуулук бөлүмүнө.
2. Жетектөөчү адис:
­ баалуу кагаздар рыногундагы каттоо жана отчеттуулук бөлүмүнө;
­ материалдык камсыздоо бөлүмүнө (материалдык жана камсыздоо маселелери тейлеген).
3. Адис:
­ баалуу кагаздар рыногунда профессионал катышуучуларды көзөмөлдөө жана инвесторлордун укуктарын коргоо бөлүмүнө;
­ баалуу кагаз рыногундагы каттоо жана отчеттуулук бөлүмүнө;
­ камсыздандыруу компанияларын, мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорду, оюн­зоок жана лотерея ишмердүүлүктөрүн көзөмөлдөө бөлүмүнө.
Квалификациялык талаптар:
­ жогорку экономикалык жана юридикалык билим (финансы жана материалдык камсыздоо бөлүмүнө ­ жогорку билим);
­ компьютерде (Word, Excel) иштей билүү;
­ мыкты аналитикалык жөндөмдүүлүк жана командада иштей билүү;
­ графиктен тышкары иштөө мүмкүнчүлүгү.
Иш стажысына жана тажрыйбасына квалификациялык талаптар:
Мамлекеттик кенже кызматтарда 1 жылдан кем эмес же өз адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес иштөө.
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
­ жеке арызы;
­ кадрды эсепке алуу барагы;
­ резюме;
­ 3х4 өлчөмүндөгү фотосүрөт (2 даана);
­ паспорттун же жеке инсандыгын ырастаган документтин көчүрмөсү;
­ эмгек китепчесинин, билими тууралуу, квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндөгү документтеринин көчүрмөлөрү, колунда бар сертификаттарынын (иштеген жеринен же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөлөрү.
Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды беришкен жарандар конкурска катыштырылбайт.
Конкурска катышуу үчүн документтерди 2009­жылдын 15­январында саат 17.00гө чейин бул дарекке тапшыруу керек: Бишкек шаары, Чүй пр., 114, 427­бөлмө,
маалымат телефондору: 62­83­55, 66­62­97, 66­63­22.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Межрайонного суда г. Бишкек от 17 марта 2006 г. по делу №ЭД-165/05мбсЗ ЧФ "Бату-Хан" признано банкротом и в отношении него назначена процедура специального администрирования. Приказом Управления по делам банкротства при госкомимуществе Кыргызской Республики от 28 августа 2008 г. №177 Абжанбеков Айтемир Эркинович освобожден от обязанностей специального администратора ЧФ "Бату-Хан".
Приказом Управления по делам банкротства при Госкомимуществе Кыргызской Республики от 9 декабря 2008 года №225 специальным администратором ЧФ "Бату-Хан" назначен
Борончиев Токтогул
(лицензия № 0147)
Первое собрание кредиторов состоится 9 января 2009 года в 10.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 151, каб., 108.
Для участия на первом собрании кредиторов с правом голоса кредиторы обязаны подать претензии за семь дней до начала собрания администратору, также представителям кредиторов необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
Справки по тел: 61-40-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор АКХ "Шалта" -банкрот извещает о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества предприятия банкрота
- Лот №1 Дом барачного типа на два хозяина - 1989 года постройки. Расположен МТФ 2-х км. от с.Шалта . Площадь застройки122,84 кв.м ., стартовая стоимость - 240 000 сом. Состояние -требуется ремонт.
- Лот №2 Дом барачного типа, вида общежитие 1962 года постройки. Расположен МТФ 2-х км. от с.Шалта. Площадь общая 206,92 кв.м. , Стартовая стоимость -200 000 сом . Состояние -требуется капитальный ремонт.
-Лот №3 Сенажные ямы размером 60х14 м и 48х16 м на участке Среднее Шорго в 32-х км., от с.Шалта . Состояние - требуется капитальный ремонт. Стартовая стоимость 57 888 сом.
Лот №1; №2 возможно будут реализовываться по комнатам.
Торги состоятся 8 января 2009 г. в 10.00 часов по адресу: Сокулукский район, с.Шалта, ул. Осмона, здание клуба.
Заявки на участие в торгах принимаются с 9.00 до 15.00 час. до
5 января 2009 г.
Гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены вносится в кассу АКХ "Шалта" за пять дней до начало торгов.
По всем вопросам обращайтесь к спецадминистратору АКХ "Шалта" -банкрот .
Тел для справок: (0773) 27-19-44.

Служба надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики в соответствии с Законом "О государственной службе" объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей:
1. Главный специалист:
- отдела контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг и защиты прав инвесторов;
- отдела регистрации и отчетности рынка ценных бумаг.
2. Ведущий специалист:
- отдела регистрации и отчетности рынка ценных бумаг;
- отдела финансов и материального обеспечения (ведающий вопросами материального обеспечения).
3. Специалист:
- отдела контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг и защиты прав инвесторов;
- отдела регистрации и отчетности рынка ценных бумаг;
- отдела надзора за страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, игорной и лотерейной деятельностью.
Квалификационные требования
Высшее экономическое или юридическое образование (для ведущего специалиста отдела финансов и материального обеспечения - высшее образование).
Умение работать на компьютере (Word, ЕХСЕL).
Хорошие аналитические способности и умение работать в команде.
Возможность работать в ненормируемом графике.
Квалификационные требования к стажу и опыту работы: стаж государственной службы на младших должностях не менее 1 года или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- Личное заявление;
- Листок по учету кадров;
- Резюме;
- Фотографии 3 х 4 (2 шт.);
- Копию паспорта или документа удостоверяющего личность;
- Копии трудовой книжки, документов об образовании, о повышении квалификации, копии имеющихся сертификатов (заверенные нотариально или по месту работы).
Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Документы для участия в конкурсе необходимо представить
до 17.00 часов 15 января 2009 года по адресу:
г. Бишкек, пр. Чуй, 114, каб., 427.
Справки по тел.: 62­83-55, 66-62-97, 66-63-22.


Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan