БАЛДАРДЫ ЭМЧЕК ЭМИЗИП БАГУУНУ КОРГОО ЖАНА БАЛДАРДЫ
ЖАСАЛМА ТАМАКТАНДЫРУУ АЗЫКТАРЫНЫН ЖАНА КАРАЖАТТАРЫНЫН МАРКЕТИНГИН ЖӨНГӨ САЛУУ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ
чыгаруу ишин алып баруучу, азыктарды тикелей же таратуучулар аркылуу, ошондой эле алар көзөмөлдөгөн же алар менен кызматташкан жактар аркылуу берүүнү жүзөгө ашыруучу жеке же юридикалык жак.
Кошумча тамак - эмчек сүтүнө же балдардын тамак-аш аралашмасына кошумча катары пайдаланылуучу, өнөр жайлык же башка ыкма менен жасалган ар кандай азык.
Белгиленген азыктарды жайылтуу түшүнүгүндө төмөнкүлөр камтылат:
1) белгиленген азыктарды жарнамалоо;
2) атайын көргөзмөлөрдү өткөрүү, белгиленген азыктын баасын түшүрүүнүн ар кыл ыкмаларын көрсөтүү (өтүүчү баасына сатуу; өз наркынан арзан сатуу; кошумча берип сатуу), белгиленген азыкты сыйлык же белек катары берүү;
3) белгиленген азыктын бир же андан көп үлгүлөрүн каалагандардын баарына берүү;
4) белгиленген азыктарды пайдаланууну идеализациялоо боюнча маалыматтык жана окуу материалдарын белекке берүү жана таратуу;
5) белгиленген азыкты сатып алууга же колдонууга дем берүү үчүн тикелей же кыйыр багытталган иш-аракеттин башка түрлөрү.
Белгиленген азыктарды таратуучу - белгиленген азыктарды дүң же чекене өткөрүү ишин алып баруучу жеке же юридикалык жак.
Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлери - саламаттык сактоо уюмдарында иштеген жеке адамдар, ошондой эле тейлөөчү персонал жана ыктыярдуу башталышта иштеген башка адамдар.
Белгиленген азыктарды жарнамалоо - буга басылма жана электрондук массалык маалымат каражаттарын, телекоммуникациялык жана белек байланыш каражаттарын колдонууну кошуу менен белгиленген азыкты сатууга же өткөрүүгө көмөктөшүү максатында ал тууралуу маалыматтарды берүү, ошондой эле энтамгаларды, жарнама такталарын, кулактандырууларды, сүрөттүк сыпаттамаларды же башка үлгүлөрдү берүү;
Социалдык камсыздоо мекемелери - мамлекеттик, муниципалдык же жеке менчиктеги балдар интернаттары, балдар үйлөрү (яслилер), бөбөктөр үйлөрү жана ушуга окшогон башка мекемелер.
Этикетка - белгиленген азыктардын кутусуна же идишине жабыштырылуучу же басылуучу, басма же калып ыкмасы же кол менен жасалган ар кандай жабыштырылма белги, энбелги, марка, графикалык же башка сыпаттама материал.
2-ГЛАВА. БАЛДАРДЫ ЭМЧЕК ЭМИЗИП БАГУУНУ МАМЛЕКЕТТИК КОРГОО
4-берене. Балдарды эмчек эмизип багууну коргоонун кепилдиктери
1. Мамлекет боюнда бар аялдардын, эмчек эмизген энелердин жана алардын балдарынын укугун, эркиндигин жана кызыкчылыгын коргоону мамлекеттик органдардын түзүмдөрү аркылуу кепилдикке алат.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген боюнда бар аялдардын жана эмчек эмизген энелердин эмгектик, үй-бүлөлүк, социалдык жана башка укуктарын коргоо боюнча чаралардан тышкары аталган категориядагы адамдар төмөндөгүндөй жеңилдиктерге укуктуу:
- менчигинин түрүнө жана кайсы ведомствого баш ийгендигине карабастан медициналык мекемелерде, соода жана коомдук тамактануу ишканаларында кезексиз тейленүүгө;
- транспорттун бардык түрлөрүнө кезексиз билет сатып алууга;
- темир жол вокзалдарына, аэропортторго, автовокзалдарга, автостанциялар менен автопавильондорго караштуу бала менен эненин бөлмөсүнөн акысыз пайдаланууга;
- эмчектеги балдарды жана кенже курактагы балдарды аба, суу, темир жол, шаардык жүргүнчүлөр транспортунда жана жалпы пайдалануучу автомобиль транспортунда акысыз алып жүрүүгө.
2. Эмчек эмизген энелерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда эне жана бала үчүн атайын бөлмө жай каралат.
3. Балдарды эмчек эмизип багууну коргоо мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген азыктардын маркетингин чектөө, ошондой эле алардын сапатынын, аларды колдонуу тууралуу маалыматтардын жеткиликтүүлүгүнүн шарттарын белгилөө жолу менен камсыз кылынат.
4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз компетенцияларынын чектеринде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген негизде жана тартипте балдарды эмчек эмизип багууну камсыз кылууга милдеттүү.
5-берене. Белгиленген азыктарга карата талаптар
1. Белгиленген азыктар техникалык регламенттерде, ал эми алар киргизилгенге чейин -Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында аныкталган коопсуздук чараларынын талаптарына ылайык келиши керек.
2. Техникалык регламенттердин, ал эми алар киргизилгенге чейин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын сакталышына көзөмөлдүк кылуу иши санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдү камсыз кылуучу аткаруу бийлик органдарынын мамлекеттик атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.
6-берене. Белгиленген азыктардын маркетингин чектөө
1. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар балдарды жасалма тамактандыруу азыктарынын жана каражаттарынын маркетингин ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөр менен жүзөгө ашырат.
2. Белгиленген азыктарды жайылтууга, анын ичинде дүң жана чекене соода жайларында жана саламаттык сактоо уюмдарында жайылтууга тыюу салынат.
3. Белгиленген азыктар балдарга медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча сунуш кылынган учурларда алардын ата-энелерине же үй-бүлө мүчөлөрүнө же башка адамдарга белгиленген азыктарды пайдалануу жолдорун көрсөтүүгө медициналык же социалдык кызматкерлер гана укуктуу.
4. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулардын жана таратуучулардын боюнда бар жана бала эмизген аялдарга арналган иш-чараларды, конкурстарды, аларга ар кандай ыкмалар менен кеңеш берүү чараларын каржылоосуна, ошондой эле белгиленген азыктарды жасап чыгаруучуларга жана таратуучуларга белгиленген азыктарды пайдаланууга тиешеси бар саламаттык сактоо уюмдарына акысыз кызмат көрсөтүүсүнө тыюу салынат.
7-берене. Белгиленген азыктарды таратууну жана алып келүүнү чектөө
1. Белгиленген азыктар жасалма тамактандыруу менен тамактанууга мажбур болгон балдарга гана саламаттык сактоо уюмдарында жана социалдык камсыздоо мекемелеринде берилет жана колдонулат. Белгиленген азыктарды ошол уюмдардын сатып алышы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.
2. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар же таратуучулар аларды саламаттык сактоо мекемелерине белекке берүүгө же арзан баада сатууга укуксуз, ал чекене баага салыштырганда сексен пайыздан төмөн болушу керек.
Социалдык камсыздоо мекемелерине, анын ичинде интернаттарга, балдар үйлөрүнө, ошондой эле бөбөктөр үйлөрүнө белгиленген азыктар белек катары же арзан баада берилиши мүмкүн, алардын баасы чекене баага салыштырганда сексен пайыздан төмөн болбоого тийиш.
3. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар боюнда бар аялдарга, ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын энелерине же алардын башка үй-бүлө мүчөлөрүнө белгиленген азыктардын үлгүлөрүн жана бул азыктарды колдонууга түрткү болуучу өз азыктарынын үлгүлөрүн же башка нерселерди берүүгө укуксуз.
4. Белгиленген азыктарды жана каражаттарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар жасап чыгаруучунун аталышы же анын шарттуу белгиси көрсөтүлүшү мүмкүн болгон материалдарды жана жабдууларды саламаттык сактоо уюмдарына белек же кайрымдуулук катары берүүгө акылуу, бирок аларда белгиленген азыктардын соодалык маркасын көрсөтүүгө тыюу салынат.
5. Саламаттык сактоо уюмдарына караштуу дарыканаларда белгиленген азыктарды сатууга же башкача жол менен берүүгө тыюу салынат.
8-берене. Белгиленген азыктардын этикеткаларына карата талаптар
1. Белгиленген ар кандай азык, эгерде анын кутусундагы же идишиндеги же болбосо этикеткасындагы маалыматтар ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка укуктук ченемдик актыларында белгиленген талаптарга ылайык келген учурда гана таратылышы мүмкүн. Алынып келинген балдар тамагынын ар бир партиясы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан жүргүзүлүүчү милдеттүү сертификацияланууга тийиш.
2. Белгиленген азыктардын этикеткаларында аларды даяр кылуунун ыкмалары менен тааныштыруудан бөлөк кандайдыр бир максаттарга арналган фото-сүрөттөр, чийме-сүрөттөр же башка графикалык сүрөттөмөлөр болбошу керек. Этикеткаларда белгиленген азыктарды керектөөнү ашкере мактаган сүрөттөр жана тексттер колдонулбашы керек.
3. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар азыктын ар бир кутусунда мамлекеттик же расмий тилде басылган, буюмдан оңой-олтоң ажыратылбаган маалыматты берүүгө милдеттүү.
Этикетка бирдей өлчөмдөгү тамгалар менен типографиялык жол менен басылышы керек, түшүнүктүү графикалык сыпаттоо аркылуу ачык окулууга тийиш. Этикеткада баланы эмчек эмизип багуунун гана артыкчылыктарына карата көрсөтмө, белгиленген азык, аны колдонуу боюнча нускамага ылайык, саламаттык сактоо кызматкеринин сунушу боюнча гана пайдаланууга карата көрсөтмө камтылышы керек; балдардын тамактарын туура эмес даярдаганда, аларды сунуш кылынган куракка чейин бергенде же болбосо аларды сактоонун шарттары бузулганда баланын ооруга учурашынын тобокелчилиги жогорулай турган балдардын тамак аралашмаларынын инфекцияланышы жөнүндө эскертмелер камтылууга тийиш.
4. Белгиленген азыктардагы этикеткада азыктын курамы жана андагы тамак-аш заттарынын мазмуну жөнүндө, белгиленген азыктын кутусун ачканга чейин жана ачкандан кийин сактап туруунун (климаттык шарттарды эсепке алуу менен) шарттары тууралуу, партиянын номери, даярдалган датасы, жарактуулук мөөнөтү, белгиленген азыкты жасап чыгаруучунун жана таратуучунун аталыштары, ошондой эле алардын так даректери жөнүндө маалыматтар камтылышы керек.
5. Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында, анын ичинде күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде иштелип чыккан актыларда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте белгиленген азыктардын айрым түрлөрүнүн этикеткаларынын тышкы көрүнүшүнө, мазмунуна карата кошумча талаптар белгилениши мүмкүн.
6. Эгерде белгиленген азыктардын этикеткалары ушул беренеде жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келбесе, аларды импорттоого же таратууга тыюу салынат.
3-ГЛАВА. БАЛДАРДЫ ЭМЧЕК ЭМИЗИП БАГУУНУ ПРОПАГАНДАЛОО
9-берене. Балдарды эмчек эмизип багууну пропагандалоо
1. Балдарды эмчек эмизип багууну пропагандалоо баланы эмчек эмизип багуунун балдардын, аялдардын жана үй-бүлөнүн ден-соолугу үчүн пайдасы жөнүндө маалыматтарды таратуу жолу менен мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан камсыз кылынат.
Мамлекет алты айга чейинки курактагы балдарды эмчек эмизип гана багуу жана балдарды эмчек эмизип багууну эки жашка чыкканга чейин жана андан ары улантуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү камсыз кылат.
2. Саламаттык сактоо уюмдары балдарды, өзгөчө алты айга чейинки курактагы балдарды эмчек эмизип гана багууну коргоо жана пропагандалоо боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте катышууга милдеттүү.
3. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул Мыйзам жөнүндө жарандарды массалык маалымат каражаттары аркылуу жана башка ыкмалар менен кабардар кылат.
Балдарды эмчек эмизип багуунун пайдасы жөнүндө жарандарды кабарландыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.
10-берене. Маалымат жана агартуу
1. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кызыкдар жактарды баланы эмчек эмизип багуунун пайдасы жөнүндө объективдүү маалыматтар менен камсыз кылууну уюштурат. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги боюнда бар аялдар жана бала эмизген энелер үчүн тийиштүү маалыматтык жана окутуу курстарын камсыз кылат.
2. Ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын тамак-ашы боюнча жазуу, аудио же видео түрүндө берилген жана боюнда бар аялдардын, ымыркайлардын жана кенже курактагы балдардын энелеринин арасында таратууга арналган маалыматтык жана билимдик материалдары Мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылууга жана төмөнкү маселелер боюнча так маалыматтарды камтууга тийиш:
1) боюнда бар аялдардын, бала эмизген энелердин тамактануусу, аларды балага тамак берүүнү уюштурууга даярдоо жана аны колдоп туруу боюнча чаралар;
2) баланы алты айга чейин эмчек эмизип гана багуунун жана баланы эмчек эмизип багууну андан ары эки жана андан көп жылга чейин улантуунун маанилүүлүгү жана пайдасы;
3) алты айлык курактан тартып баланы кошумча тамактандыра баштоонун маанилүүлүгү;
4) жергиликтүү азыктарды пайдалануу менен үй шарттарында кошумча тамакты даярдоонун мүмкүнчүлүгү;
5) балага эртелеп жарым жартылай бөтөлкө менен тамак бере баштоонун эмчек эмизип багууга болгон терс таасири;
6) баланы эмчек эмизип багууну кайра баштоодо келип чыгуучу кыйынчылыктар;
7) зарыл болгон учурларда белгиленген азыктарды жана каражаттарды туура пайдалануу.
Белгиленген азыктарды пайдалануу тууралуу маалыматтык материалдарда аларды пайдалануунун социалдык жана каржылык шарттары жөнүндө маалыматтар да камтылышы керек. Аларда балдардын тамагын даярдоонун технологиясы туура эмес болгондо, аны сунуш кылынган куракка жеткенге чейин бергенде же болбосо аны сактоонун шарттары сакталбаганда балдардын ооруга учуроо тобокелчилиги күчөй тургандыгы, туура эмес тамактандыруунун жана тамак берүүнүн адекваттуу эмес ыкмаларынын, айрыкча, белгиленген азыктарды туура эмес пайдалануунун кесепеттери тууралуу, балдардын тамак аралашмаларынын инфекцияланышы жөнүндө эскертүүлөр камтылууга тийиш.
3. Белгиленген азыктар тууралуу маалыматтык материалдар белгиленген азыктарды пайдаланууну идеалдаштыруучу сүрөттөрдү же тексттерди камтыбашы керек.
4. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана алардын өкүлдөрү соода уюмдарынын кызматкерлерин ушул Мыйзам жана анын талаптарына ылайык аларга жүктөлүүчү милдеттер менен тааныштырууга тийиш.
11-берене. Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлери
1. Саламаттык сактоо кызматкерлери балдарды, өзгөчө алты айга чейинки балдарды эмчек эмизип гана багууну пропагандалашы жана коргошу, ошондой эле боюнда бар аялдарды жана бала эмизген энелерди, алардын башка үй-бүлө мүчөлөрүн жана башка адамдарды баланы эки жашка чейин жана андан ары эмчек эмизип багуунун пайдасы жөнүндө кабардар кылып турушу керек.
2. Белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулар жана таратуучулар, азыктын сапатына кесипкөйлүк баа берүү же илимий изилдөөлөр үчүн зарыл болгон учурларды кошпогондо, белгиленген азыктардын үлгүлөрүн саламаттык сактоо кызматкерлерине берүүгө укуксуз.
3. Саламаттык сактоо кызматкерлери жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү белгиленген азыктарды таратууга, ошондой эле бул үчүн акчалай же кандайдыр бир башка түрдө сый акы алууга, анын ичинде илимий иликтөөлөргө стипендияларды, гранттарды кошпогондо, семинарларды, кесиптик даярдыкты жогорулатуу курстарын же конференцияларын каржылоого укуксуз.
4-ГЛАВА. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР
12-берене. Балдарды эмчек эмизип багууну коргоону, пропагандалоону жана белгиленген азыктардын маркетингин жөнгө салууну камсыз кылуу боюнча мамлекеттик орган
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү балдарды эмчек эмизип багууну коргоону, пропагандалоону жана белгиленген азыктардын маркетингин жөнгө салуу максаттарын камсыз кылуу үчүн тийиштүү мамлекеттик органдарга ыйгарым укук берет, алар ушул мыйзамдын жоболорун жүзөгө ашырууну камсыздайт, анын ичинде балдарды эмчек эмизип багууну коргоону, пропагандалоону жана белгиленген азыктардын маркетингин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын сакталышын жана аларга түшүндүрмө берүүнү уюштурууну камсыз кылат, ошондой эле белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулардын жана таратуучулардын иш-аракетине көзөмөлдү жүзөгө ашырат.
13-берене. Жарандык коом институттарына колдоо көрсөтүү
1. Жарандар жана коммерциялык эмес уюмдар балдарды эмчек эмизип багууну коргоо жана пропагандалоо маселелери боюнча чечимдерди иштеп чыгууга жана кабыл алууга катышууга укуктуу.
2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жактар Кыргыз Республикасынын балдарды эмчек эмизип багууну коргоону жана пропагандалоону жөнгө салуучу мыйзамдарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү ишине катышууга, ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык келбеген иш-аракеттерге белгиленген азыктарды жасап чыгаруучулардын жана таратуучулардын көңүлүн бурууга укуктуу.
14-берене. Эл аралык кызматташтык
Мамлекет балдардын укуктарын сактоо жана коргоо чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын жана коммерциялык эмес уюмдардын эл аралык кызматташтыгын өнүктүрүүгө көмөктөшөт, Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылат.
15-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик
Ушул Мыйзамды бузган же анын аткарылышына тоскоолдук кылган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчилик тартышат.
16-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши
1. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып үч айдын ичинде өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ага ылайык келтирсин.

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ЗАЩИТЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ И РЕГУЛИРОВАНИИ
МАРКЕТИНГА ПРОДУКТОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
водством обозначенных продуктов, указанных в настоящем Законе, осуществляющее сбыт продуктов непосредственно или через распространителей, а также через контролируемых или сотрудничающих с ним лиц.
Прикорм - любой продукт, изготовленный промышленным или иным способом, используемый в качестве дополнения к грудному молоку или детским питательным смесям.
Продвижение обозначенных продуктов включает в себя:
1) рекламирование обозначенных продуктов;
2) проведение специальных выставок, предоставление различных способов скидок на цены на обозначенный продукт (распродажа, продажа ниже себестоимости, продажа с нагрузкой), предоставление обозначенного продукта в качестве приза или подарка;
3) предоставление одного или более образцов обозначенного продукта любому лицу;
4) передача в дар и распространение любых информационных и образовательных материалов по идеализации потребления обозначенных продуктов;
5) иные виды деятельности, прямо или косвенно направленные на поощрение покупки или использования обозначенного продукта.
Распространитель обозначенных продуктов - физическое или юридическое лицо, занимающееся сбытом оптом или в розницу обозначенных продуктов.
Работники организаций здравоохранения - физические лица, работающие в организациях здравоохранения, а также обслуживающий персонал и иные лица, работающие на добровольных началах.
Рекламирование обозначенного продукта - представление информации об обозначенном продукте с целью содействия его продаже или передаче, включая использование печатных, электронных средств массовой информации, телекоммуникационных и иных средств связи, а также представление эмблем, рекламных щитов, объявлений, иллюстраций или иных образцов.
Учреждения социального обеспечения - детские интернаты, детские дома (ясли), дома ребенка и другие подобные учреждения, основанные на государственной, муниципальной и частной форме собственности.
Этикетка - любые наклейка, клеймо, марка, графический или другой описательный материал ручной работы или напечатанный, сделанный по трафарету или в виде тиснения, или отпечатка, или наклеенный на упаковку обозначенных продуктов.
ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ
Статья 4. Гарантии защиты грудного вскармливания детей
1. Государство гарантирует защиту прав, свобод и интересов беременных женщин, кормящих матерей и их детей, осуществляемую через структуру государственных органов.
Помимо мер по защите трудовых, семейных, социальных и иных прав беременных женщин и кормящих матерей, установленных законодательством Кыргызской Республики, указанные категории лиц имеют право на следующие льготы:
- внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях, предприятиях торговли и общественного питания независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;
- внеочередное приобретение билета на любые виды транспорта;
- бесплатное пользование услугами комнат матери и ребенка, относящихся к железнодорожным вокзалам, аэропортам, автовокзалам, автостанциям и автопавильонам;
- бесплатный провоз грудных детей и детей младшего возраста воздушным, водным, железнодорожным, городским пассажирским транспортом и автомобильным транспортом общего пользования.
2. В целях создания благоприятных условий кормящим матерям в органах государственной власти и местного самоуправления, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности предусматриваются специальные помещения для матери и ребенка.
3. Защита грудного вскармливания детей обеспечивается государственными органами и органами местного самоуправления путем ограничения маркетинга обозначенных продуктов, а также установления условий качества, доступности информации об их использовании.
4. Государственные органы и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обязаны на основании и в порядке, установленных законодательством Кыргызской Республики, обеспечивать защиту грудного вскармливания детей.
Статья 5. Требования к обозначенным продуктам
1. Обозначенные продукты должны соответствовать требованиям безопасности, устанавливаемым в технических регламентах, а до их введения - в нормативных правовых актах Кыргызской Республики.
2. Надзор за соблюдением технических регламентов, а до их введения -нормативных правовых актов Кыргызской Республики, осуществляется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, специально уполномоченным государственным органом исполнительной власти, обеспечивающим санитарно-эпидемиологический надзор.
Статья 6. Ограничение маркетинга обозначенных продуктов
1. Производители и распространители обозначенных продуктов осуществляют маркетинг продуктов и средств для искусственного питания детей с ограничениями, установленными настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
2. Запрещается осуществлять продвижение обозначенных продуктов, в том числе в местах оптовой и розничной торговли и в организациях здравоохранения.
3. В случаях когда по медицинским и социальным показаниям детям рекомендованы обозначенные продукты, только медицинские или социальные работники вправе демонстрировать их родителям или другим членам семьи либо другим лицам использование обозначенных продуктов.
4. Производителям и распространителям обозначенных продуктов запрещается финансировать мероприятия, конкурсы, консультирование любыми способами мероприятий, предназначенных для беременных и кормящих женщин, а также безвозмездно оказывать услуги организациям здравоохранения, имеющим отношение к использованию обозначенного продукта.
Статья 7. Ограничение распространения и поставок обозначенных продуктов
1. Обозначенные продукты предоставляются и используются в организациях здравоохранения и учреждениях социального обеспечения только для тех детей, которые вынуждены получать искусственное питание. Закуп обозначенных продуктов данными организациями осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона и в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
2. Производители и распространители обозначенных продуктов не вправе осуществлять их дарение или продажу организациям здравоохранения по низкой цене, которая не должна быть ниже восьмидесяти процентов по сравнению с розничной ценой.
Учреждениям социального обеспечения, в том числе интернатам, детским домам, а также домам ребенка обозначенные продукты могут быть предоставлены в качестве дара или по низкой цене, которая не должна быть ниже восьмидесяти процентов по сравнению с розничной ценой.
3. Производители и распространители обозначенных продуктов не вправе передавать беременным женщинам, матерям младенцев и детей младшего возраста или другим членам их семей образцы обозначенных продуктов или иные предметы, которые могли бы способствовать применению этих продуктов.
4. Производители и распространители обозначенных продуктов вправе передавать организациям здравоохранения в качестве дара или пожертвований материалы и оборудование, на которых могут быть указаны наименование производителя или его условное обозначение, но запрещается указывать на них название торговой марки обозначенных продуктов.
5. Запрещаются продажа или иное отчуждение обозначенных продуктов в аптеках при организациях здравоохранения.
Статья 8. Требования к этикеткам обозначенных продуктов
1. Любой обозначенный продукт может распространяться только в случае, если информация на его упаковке или этикетке соответствует требованиям, установленным настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. Каждая партия завозимого обозначенного продукта подлежит обязательной сертификации, осуществляемой государственными уполномоченными органами, в том числе Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2. На этикетках обозначенных продуктов не должно быть фотографий, рисунков или других графических изображений, предназначенных для каких-либо иных целей, кроме ознакомления со способами их приготовления. На этикетках не должны использоваться изображения и тексты, идеализирующие потребление обозначенных продуктов.
3. Производители и распространители обозначенных продуктов обязаны предоставить на каждой упаковке продукта информацию, напечатанную на государственном или официальном языке, которую нельзя было бы легко отделить от изделия.
Этикетка должна быть напечатана типографским способом, шрифтом одного размера, быть ясно читаемой посредством понятного графического изображения. На этикетке должно содержаться указание о преимуществе исключительно грудного вскармливания, применении обозначенного продукта только по предписанию работника организации здравоохранения согласно инструкции по его применению, на возраст ребенка, после которого обозначенный продукт рекомендуется к употреблению; предупреждение об инфицировании детской питательной смеси, при неправильном приготовлении которой, введении ее до рекомендуемого возраста или нарушении условий хранения возрастает риск возникновения заболеваний у детей.
4. На этикетке обозначенных продуктов должна содержаться информация о составе продукта и содержании в нем питательных веществ, об условиях хранения (с учетом климатических условий) до и после открытия упаковки, указаны номер партии, дата изготовления, срок годности, наименование производителя и распространителя, а также их точные адреса.
5. Иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в том числе разработанными на основании международных договоров, вступивших в законную силу, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, могут устанавливаться дополнительные требования к упаковке и содержанию этикеток обозначенных продуктов.
6. Запрещается импортировать или распространять обозначенные продукты, если их этикетка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
ГЛАВА 3. ПРОПАГАНДА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ
Статья 9. Пропаганда грудного вскармливания детей
1. Пропаганда грудного вскармливания детей обеспечивается государственными органами и органами местного самоуправления путем распространения информации о пользе грудного вскармливания для здоровья детей, женщин и семьи.
Государство обеспечивает создание благоприятных условий для исключительно грудного вскармливания детей в возрасте до шести месяцев и последующего продолжения грудного вскармливания детей в течение двух и более лет.
2. Организации здравоохранения обязаны участвовать в разработке и реализации государственной политики по защите и пропаганде исключительно грудного вскармливания детей, особенно детей в возрасте до шести месяцев, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
3. Государственные органы и органы местного самоуправления через средства массовой информации и иными способами информируют граждан о настоящем Законе.
Порядок информирования граждан о пользе грудного вскармливания детей определяется Правительством Кыргызской Республики.
Статья 10. Информация и просвещение
1. Государственные органы и органы местного самоуправления организуют обеспечение заинтересованных лиц объективной информацией о пользе грудного вскармливания детей. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики обеспечивает проведение соответствующих информационных и образовательных курсов для беременных женщин и кормящих матерей.
2. Информационные и образовательные материалы по питанию младенцев и детей младшего возраста, представленные в письменной, аудио- или визуальной форме и предназначенные для распространения среди беременных женщин, матерей младенцев и детей младшего возраста, должны быть написаны на государственном и официальном языках и содержать четкую информацию по следующим вопросам:
1) питание беременных женщин, кормящих матерей, подготовка их к организации питания детей и меры по его поддержанию;
2) важность и полезность исключительно грудного вскармливания детей в течение шести месяцев и последующего продолжения грудного вскармливания в течение двух и более лет;
3) важность введения прикорма, начиная с шестимесячного возраста;
4) возможность приготовления прикорма в домашних условиях с использованием местных продуктов;
5) отрицательное влияние на грудное вскармливание введения раннего частичного кормления из бутылочек;
6) трудности, возникающие при возврате к грудному вскармливанию;
7) правильное использование в случае необходимости обозначенных продуктов и средств.
Информационные материалы об употреблении обозначенных продуктов должны также содержать сведения о социальных и финансовых условиях их использования. Они должны предупреждать об инфицировании детской питательной смеси, при неправильной технологии приготовления которой, введении ее до рекомендуемого возраста либо нарушении условий хранения возрастает риск возникновения заболеваний у детей, о последствиях нерационального питания и неадекватных методов кормления, в особенности, неправильного употребления обозначенных продуктов.
3. Информационные материалы об обозначенных продуктах не должны содержать изображений или текстов, идеализирующих использование обозначенных продуктов.
4. Производители обозначенных продуктов и их представители должны ознакомить работников торговых организаций с настоящим Законом и с обязанностями, возлагаемыми на них в соответствии с его требованиями.
Статья 11. Работники организаций здравоохранения
1. Работники организаций здравоохранения должны пропагандировать и защищать исключительно грудное вскармливание детей до шестимесячного возраста, а также информировать беременных, кормящих женщин, других членов их семей и иных лиц о пользе продолжения грудного вскармливания детей в течение двух и более лет.
2. Производители и распространители обозначенных продуктов не имеют права предоставлять образцы обозначенных продуктов работникам организаций здравоохранения, за исключением случаев, когда это необходимо для профессиональной оценки качества продукта или научных исследований.
3. Работники организаций здравоохранения и члены их семей не вправе распространять обозначенные продукты, а также получать за это вознаграждение в денежной или в какой-либо иной форме, включая, в частности, стипендии, гранты на научные исследования, финансирование заседаний, семинаров, курсов повышения квалификации или конференций.
ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. Уполномоченные государственные органы по обеспечению защиты, пропаганды грудного вскармливания детей и регулированию маркетинга обозначенных продуктов
Правительство Кыргызской Республики для обеспечения целей защиты, пропаганды грудного вскармливания детей и регулирования маркетинга обозначенных продуктов уполномочивает соответствующие государственные органы, которые обеспечивают реализацию положений настоящего Закона, в том числе организацию мониторинга соблюдения и разъяснения нормативных правовых актов, регулирующих защиту, пропаганду грудного вскармливания детей и маркетинг обозначенных продуктов, а также осуществляют надзор за деятельностью производителей и распространителей обозначенных продуктов.
Статья 13. Поддержка институтов гражданского общества
1. Граждане и некоммерческие организации вправе принимать участие в разработке и принятии решений по вопросам защиты и пропаганды грудного вскармливания детей.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи лица вправе участвовать в осуществлении мониторинга исполнения законодательства Кыргызской Республики, регулирующего защиту и пропаганду грудного вскармливания детей, обращать внимание производителей и распространителей обозначенных продуктов на деятельность, не совместимую с требованиями настоящего Закона.
Статья 14. Международное сотрудничество
Государство содействует развитию международного сотрудничества государственных органов и некоммерческих организаций, обеспечивает выполнение вступивших в установленном законом порядке в силу норм международных договоров и соглашений, участником которых является Кыргызская Республика, в сфере охраны и защиты прав детей.
Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, нарушающие настоящий Закон или препятствующие его исполнению, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня подписания.
2. Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.


Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan