"Талкаланган тагдырымды тамшанткан жашоого алмаштырдым"
Тагдыр
Нурали иш десе ишке, аш десе ашка тойбой турган 32 жаштагы сулуу жигит. Башкалардай эле жалындаган жаштык кездин дуулдаган доорун сүргөн. Өзүнүн айтуусунда, жашоонун жакшы жагын көрө албай, урунаарга тоо таппай турган 19 жаш курагында Москвада жүрүп биринчи жолу наркотик сайынат. Бирок андан ырахат албай, таштап салат. Бир жылдан кийин кайра байкап көрүүнү каалап, экинчи жолу сайынат. Ошондо чоң кайф алат. Анын денеси жепжеңил болуп учуп-күйүп калганы ага абдан жагып, жумасына эки-үч жолудан сайына баштайт. Жашоосу жалаң наркотик болуп 25 жашка келгенде милициялар аны наркотик катты деген күнөө менен түрмөгө камашат. Андан кутулуп чыккандан кийин экинчи жолу кайра түрмөгө түшөт. Ошол жерден анын ВИЧ инфекциясы бар экени аныкталат. Наркоман деген атынан коркпогон Нурали ВИЧ инфекциясы бар дегенди укканда абдан нес болуп, жан-дүйнөсү биринчи жолу алааматка түшөт. Биринчи уккан башка адамдардай эле качан өлөт болдум экен деп ойлоно баштайт. Жети жыл бою наркотик сайынган жашоосунда ал баңгиге көз каранды болгонуна да кайыл болчу. Качан гана ВИЧти укканда жан-дүйнөсү бүлүккө түшүп, өз жашоосуна биринчи жолу жалооруй караган. Наркомандар ийне аркылуу ВИЧти жугузушат экен деген сөзгө маани бербей, ишенчү эмес. Ошол оору жанында эле жүргөнүн байкаган эмес экен. Ошол эле учурда анда кургак учук оорусу бар экени да билинет. Анын айыкчу оору экенин билген соң тынбай дарыланып жатып, ал оорусунан айыгат.
Нурали өзүнүн кандай абалга түшүп калганын кеч боло электе түшүнүп, акыры ВИЧ статусун ачат. Биздин арабызда жүздөгөн, балким миңдеген адамдар ВИЧ вирусу менен жашап жүрүшөт, бирок ВИЧ статусун ачуудан абдан коркушат. Анткени ал адамдын өзүнө эле эмес, анын жакындарына да зыянын тийгизиши мүмкүн. Ачыкка чыккан адамдан достору, туугандары, чогуу иштешкендери жүзүн буруп кеткен учурлар көп болот. Көпчүлүк адамдар андай адамдарды бул ааламдын жашоочусу эместей кабыл алышат. Нуралиден да эң жакын адамдары вирус жугуп калбасын деген ойдо колун үзүп кетишкен экен. Ар бир ВИЧ менен жашаган адам коом менен толук аралашууга мүмкүнчүлүк жана колдоо алышы керек. Анткени ал да жашоого укуктуу кадимки эле арабыздагы адам. Айланасында жашаган адамдарга андай адамдардан вирус бирге иштегенде, тамак ичкенде, жуунганда, кол кармашып же өбүшкөндө жукпайт. Ошон үчүн Нурали да өзүн абдан эркин сезет. Анткени ал жети жылдан бери вирус менен жашаса да анын үй-бүлөсү, үч жашар уулу бар. Анын аялында да, уулунда да ВИЧ вирусу жок. Мына Нурали айыкпас оору менен өзү жашап жатса да келечекке кенен карап, башкалар үчүн даң сала дени сак үй-бүлөнү кура алды. Анткени ВИЧ вирусу бар аялдан да, эркектен да дени сак бала төрөлүшү толук мүмкүн. Муну врачтар кудайдан деп айтышат. Нуралинин башынан өткөргөн тагдыры тууралуу Кудайдан кечирим сурашы анын келечегине эң жакшы жардам берди. Ал азыр Казакстандагы ВИЧ менен жашаган адамдардын коомунун президенти жана "Шапагат" өкмөттүк эмес уюмунун башчысы. Анын уюмунда эң мыкты адистер: психологдор, психотерапевттер, юристтер бар. Алар ВИЧ менен жашаган адамдардын жалгыздыгына ортоктош болушуп, оор суроолоруна жооп беришип, аларды корунуп, кысынуудан четтетип келишет. Нурали башкарган кеңеш бүгүнкү күнү саясый күчкө ээ болуп,
абройлуу ӨЭУлардын катарына кошулуп баратканын айтышууда. Алар жакынкы арада ВИЧ менен жашаган балдардын борборун ачуу алдында турушат.
Бир кезде жол таппай, жашоонун жашыл жарыгын көрбөй жүргөн Нурали азыр ошондой адамдарга жол көрсөтүүдөн тажабай, ар бир күнүн талыкпай чуркоо менен өткөрүп келүүдө. Каалайбызбы, каалабайбызбы мындай оорунун арабызда бар экенин биле, андай оору менен жашаган адамдарга кайдыгер карабай, алардын жан дүйнөсү менен эсептеше жүрүшүбүз керек. Кээ бирөөлөр ойлогондой, алар жомоктогу бокочо эмес, кадимки эле жашоодон жаздым басып алган, бирок ичинде эч кири жок, эч кимге зыян келтирбеген арабыздагы асыл адамдар. Оору ар түрдүү жол менен жугуп жатканын эске алып, ага баарыбыз аяр мамиле жасашыбыз керек.
Сымбат Максутова,
"Эркин Тоо".
Жарыя - жарлык - жарыя
Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын басмаканасы так жана сапаттуу, тез арада жана арзан баада:
1. Бланктардын бардык түрүн.
2. Куттуктоо жана иш папкаларын жасайт.
3. Китептердин катуу, жумшак жана түрлүү мукабалоо ишин
аткарат.
4. Китеп чыгаруу жана башка полиграфия ишин аткарат.

Дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 208 (Фрунзе көчөсүнүн кесилиши). "Цирк" аялдамасы, № 4, 17-троллейбус, № 180, 145, 185, 226, 118, 232 кичи автобустар каттайт.
Маалымат телефону: (0 312) 66-19-98, 66-21-80,
моб. (0- 772) 69-82-21.

Келиңиз да көрүңүз, анан заказ бериңиз.
Көрсөңүз көз, алсаңыз кол кубанат!

"Венли" ААК
2008-жылдын 9-декабрында саат 16.00дө бул даректе: Бишкек шаары, пр. Чүй, 207 (профсоюздар үйү) акционерлердин жалпы жылдык чогулушу кайталап өткөрүлө тургандыгы жөнүндө маалымдайт.
Каттоо саат 15.00дө башталат. Чогулушка катышуучу акционерлердин тизмесин илүү күнү - 2008-жылдын 18-ноябры.
Күн тартиби:
1. Эсептөө комиссиясын шайлоо.
2. Жылдык отчетту, балансты, киреше жана чыгаша эсебин бекитүү, кирешелерди бөлүштүрүү.
3. Дивиденддерди төлөөнүн өлчөмүн жана тартибин бекитүү.
4. Директорлор кеңешин шайлоо.
5. Текшерүүчүнү шайлоо.
Чогулуштун материалдары менен бул даректен: Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, 61-7 таанышсаңыздар болот.
Тел: 59-14-07.

ОАО "Венли"
сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров, которое состоится 9 декабря 2008 г. в 16.00 ч. по адресу: г.Бишкек, пр. Чуй 207 (Дом профсоюзов). Начало регистрации в 15.00. День списка акционеров на участие в собрании 18 ноября 2008 г.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, баланса, счета прибыли и убытков, распределение прибыли.
3. Утверждение размера и порядка выплата дивидендов.
4. Выбора Совета директоров.
5. Выборы Ревизора.
С материалами, к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 61-7.

Тел: 59-14-07.

ОсОО " ГДК и Редмет" инн 02710200610034 объявляет о своем закрытии.

Все претензии принимаются в течение
2-х месяцев. Тел.: 43-72-55.

Извещение
Специальный администратор ОсОО "Ривьера" -банкрот извещает о проведении второго открытого аукциона по продаже пакета акций в количестве 43 339 644 экз. со снижением от стартовой цены на 25% что составляет 32 504 733 сом в порядке реструктуризации пансионата "Жарташ-Южный".
Аукцион состоится 1 декабря 2008 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек, пр. Чуй, 111А, торговая площадка ЗАО "Central Asian Exchange".
К участию допускаются юридическаие и физические лица, заключившие договор с участником торговой биржи и ЗАО "Central Asian Exchange", и внесшие гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены на расчетный счет ЗАО "Central Asian Exchange".
Примечание: Аукцион может не состояться, если продажа пакета акций будет продан путем прямой продажи по цене первого аукциона.
Телефоны для справок: (0312) 47-49-55, (0772) 73-29-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Межрайонного суда по экономическим делам г. Бишкек от 23.04.2008 г. по делу №ЭД-294/08мбс4 ОсОО "Кунбаг" признано банкротом и в отношении него назначена процедура специального администрирования. Приказом Управления по делам банкротства при Госкомимуществе Кыргызской Республики от 23.09.2008 года №188 специальным администратором ОсОО "Кунбаг" назначен.
Сыдыгалиев Самудин Абдраимович
(лицензия № 0358)
Первое собрание кредиторов состоится 24 ноября 2008 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Московская,151, каб. 108 . Для участия на первом собрании кредиторов с.правом голоса кредиторы обязаны подать претензии за семь дней до начала собрания администратору, представителям кредиторов необходимо иметь при себе должным образом оформленную доверенность.
Справки по тел.: (0 312) 61-40-74, (0772) 41-17-05.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Межрайонного суда по экономическим делам г. Бишкек от 18.04.2006 г. по делу №ЭД-266/06мбс8 ЧП Мекшун И.С. признано банкротом и в отношении него назначена процедура специального администрирования. Приказом Управления по делам банкротства при Госкомимуществе Кыргызской Республики от 23.09.2008 года №187 специальным администратором "ЧП Мекшун И.С." назначен.
Сыдыгалиев Самудин Абдраимович
(лицензия № 0358)
Первое собрание кредиторов состоится 24 ноября 2008 года в 11.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Московская,151, каб. 108. Для участия на первом собрании кредиторов с правом голоса кредиторы обязаны подать претензии за семь дней до начала собрания администратору, представителям кредиторов необходимо иметь при себе должным образом оформленную доверенность.
Справки по тел.: (0 312) 61-40-74, (0772) 41-17-05.


Подсобное хозяйство при Республиканской психиатрической больнице в с.Чымкоргон объявляет о своей реорганизации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев.
Тел.: (03135) 2-72-37,
(0773) 92-89-97.

Лечебно-профилактическая мастерская при Республиканской психиатрической больнице в с.Чымкоргон объявляет о своей реорганизации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев.
Тел.: (03135) 2-72-37,
(0773) 92-89-97.


Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү фондунун Башкармалыгынын төрагасы
Үсөнов Данияр Токтогуловичке
энесинин
мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтат.
Орду толгус жоготуунун азасын тең бөлүшөбүз.


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты "Кыргыз Республикасын өнүктүрүү фонду" ЖАКнын башкы директору Үсөнов Данияр Токтогуловичке энеси
ҮСӨНОВА МАЙРАМ ТҮМӨНБАЕВНАнын
дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.
Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.


"Ноокат жери" кайрымдуулук бирикмесинин жамааты физика-математика илимдеринин доктору, профессор, И.Раззаков атындагы техникалык университеттин кафедра башчысы Марипов Арапбайга бир тууган иниси
Шарабидиндин
дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтышат, аза кайгысын тең бөлүшөт.

Судебный департамент Кыргызской Республики выражает искренние соболезнования родным и близким Шамкеева Анарбека Шамкеевича, в связи с его безвременной кончиной.


Судебный департамент Кыргызской Республики выражает искренние соболезнования председателю комитети по обороне, безопасности, правопорядку и судебно-правовой реформе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Сыдыковой Лейле Чынтургановне, в связи с безвременной кончиной
отца.
??.??