email • архив • редакция     Бул санда:

Орозбек Дүйшеев:
"Кумтөрдүн" азыркы абалы кандай?
"Кумтөр" ­ Кыргызстандын чоң байлыгы. Ал жалпы элибиздин менчиги. Биздин өлкөдө тоо­өнөр жайын өстүрүүдө көптөгөн каталыктар кеткен. "Кумтөр" маселеси жаңы башталганда эле (1992­1993­жылдар) келишимдер туура түзүлбөй калган. Ошого байланыштуу көптөгөн чыр­чатактар бүгүнкү күнгө чейин созулуп келе жатат. Бул чатактар кайра "Центерраны" (2003­ж.) уюштуруп, ушул келишимге мурунку кездеги Премьер­министр Николай Танаев кол коюп жибергенден кийин кайра күчөгөн. Ушулардын бардыгы тоо­кен өнөр жайына тиешелүү адистер менен кеңешпей жасалгандан улам болуп олтурат. Кыскасы, бул жагынан ачык саясат жүрбөгөндөн кийин сөзсүз коррупция кирип кетет, ал аралашкан жерде балакеттин баары башталат эмеспи.

11-беттеЖолборс жоробеков:
Несколько слов
о псевдонаучных антикыргызских постулатах молодого историка Н.Омарова
Как показывает мировая практика, на процесс социально-политической консолидации в любой стране непосредственным образом влияет и уровень развития национально - патриотического самосознания, выражающегося в таких аспектах, как любовь к своей Родине и сопереживание ей, поиски национальной идеи, формирование объединяющей гражданского общества и государства национальной идеологии. Однако благие намерения не могут быть реализованы на практике ни в одном государстве, если прежде всего в среде интеллигенции, призванной формировать культурно-идеологический стержень нации, намеренно популяризируются фактологически необоснованные, искаженные высказывания и критические псевдоконцепции, целью которых является как можно сильнее очернить национальную историю, процессы становления и развития государственности, сложившийся менталитет и культурные воззрения собственного народа.

6-бетте
Токтогулдун кербези:
"Ак шайы жоолук Алымкан..."
Менин жекече баамымда, Токтогул акындагы Алымкан сулууга болгон ышкы от, ошондой эле Алымкан сулуудагы Токтогул акындын өнөрүнө болгон куштарлык сыяктуу кош жүрөктү кытыгылаган эки сезимдин тогошууларын "Алымкандан" көрүп тургансыйм. Көмүскөдөн сыртка ой таштай албаган ошол эки сезимден (ачылбай калган купуя сыр, оңунан чыкпаган арзуу) бактысыз махабаттын кычкыл жыты уруп тургандай.
Алымкан ырынын эки каарманы бар: лирикалык каарман ­ Токтогул, экинчиси ­ Алымкан. Чыгармадагы негизги идея - эки жаштын ортосундагы ашыглык сезимдин баяндалышы. Бирок, махабат жолунда эки тараптын багыты кайчы, жалпы тил таба албагандай жагдай баяндалган.
Кыскасы өмүр жолу татаал акындын махабатын Алымкан окуясы менен чектеп коюу бир жактуулук, ашыра айтканда жаңылыштыкпы деген ойдомун. Акындын махабаты жөнүндөгү теманы дагы кененирээк чоюп, биринчи алган жары Тотуянын тагдырына ортоктош изилдөө иштерин жүргүзүүнү сунуш кылаар элем…

16-бетте
Урматтуу окурмандар!
2009-жылдын 1-жарым жылдыгына "Эркин Тоо" гезитине республикабыздын бардык почта түйүндөрүндө жазылуу жүрүп жатат.
Жазылуу баасы (почта кызматын кошкондо):

Бишкек шаары боюнча:
1 айга - 108 сом 64 т.
6 айга - 651 сом 84 т.

Республика боюнча:
1 айга - 116 сом 40 т.
6 айга - 698 сом 40 т.

ИНДЕКС - 68451


??.??