Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№68, 16.09.08-ж.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча Мамлекеттик комитети
Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Мыйзамына ылайык мамлекеттик администрациялык кызматтык бош орундарды ээлөөгө
конкурс жарыялайт
Борбордук аппарат
Уюштуруу жана кадрлар иштери бөлүмү
l Жетектөөчү адис - 1 бош орун
l Адис -1 бош орун
Контролдоо-укуктук башкармалыгы
Контролдоо жана аудит бөлүмү
l Жетектөөчү адис - 1 бош орун
l Адис -1 бош орун Юридикалык бөлүмү
l Башкы адис -2 бош орун
Тармактык саясатты иштеп чыгуу башкы башкармалыгы
Мониторинг жана маалымат бөлүмү
l Башкы адис -1 бош орун
l Жетектөөчү адис - 1 бош орун
Стратегиялык объектилерди өнүктүрүү жана менчиктештирүү башкармалыгы
Отун-энергетика объекттеринин комплексин менчиктештирүү жана өнүктүрүү бөлүмү
l Башкармалыктын начальнигинин орун басары - 1 бош орун
l Башкы адис - 2 бош орун
l Адис - 1 бош орун

Ведомствого караштуу органдар
Мамлекеттик мүлк фонду
Өнөр жайлык объектилерди өнүктүрүү жана менчиктештирүү бөлүмү
l Башкы адис -1 бош орун
l Жетектөөчү адис -1 бош орун
l Адис - 1 бош орун
Өнөр жайлык эмес объектилерди өнүктүрүү жана менчиктештирүү, мамлекеттик администрациялык имараттарды ижарага берүү жана башкаруу бөлүмү
l Жетектөөчү адис - 2 бош орун
l Адис - 1 бош орун
Юридикалык сектор
l Сектор башчы -1 бош орун
l Адис - 1 бош орун
Банкроттук иштер боюнча башкармалык
Юридикалык бөлүм
l Бөлүм башчы -1 бош орун
Банкроттоо процессинде жол-жоболорду колдонуунун мониторинги бөлүмү
l Адис - 1 бош орун
Экономикалык анализдөө сектору
l Сектор башчы -1 бош орун
l Адис - 1 бош орун

Аймактык органдар
Чүй-Бишкек-Талас аймактык башкармалыгы
l Башкы адис (бухг.) - 1 бош орун
l Жетектөөчү адис - 1 бош орун

Жалпы квалификациялык талаптар
Тиешелүү облустардагы жогорку билими (юридикалык, финансы-экономикалык, инженер-техникалык, филологиялык), тиешелүү тармактардагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүсү, мамлекеттик жана официалдык тилди билүүсү, жакшы талдоо жана уюштуруу жөндөмдүүлүгү, компьютерди жакшы билүүсү жана иштөөсү.

Стажына жана иш тажрыйбасына талаптар
Башкармалыктын начальнигинин орун басары:
Мамлекеттик кызматтагы ага кызмат орундарындагы стажы - беш жылдан кем эмес же адистиги боюнча иштеген стажы - жети жылдан кем эмес;
борбордук аппараттагы башкы адис, ведомствого караштуу органдардагы сектор башчы:
Мамлекеттик кызматтагы кенже кызмат орундарындагы стажы - бир жылдан кем эмес же адистиги боюнча иштеген стажы - үч жылдан кем эмес;
Ведомствого караштуу органдардагы башкы адис,
жетектөөчү адис, адис:
тиешелүү чөйрөдө мамлекеттик кызматтагы стажы же адистиги боюнча стажы колдоого алынат.

Конкурска катышуу үчүн көрсөтүлүүчү зарыл документтердин тизмеси:
- өздүк арызы, кадрлар боюнча каттоо барагы сүрөттөрү менен;
- өзүн күбөлөндүргөн паспорттун же документтин көчүрмөсү (өзүн күбөлөндүргөн паспорттун же документтин түп нускасын конкурска келгенде көрсөтөт);
кесиптик билимин, ишинин жана адистигинин стажын күбөлөндүргөн документтер (нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча кадрларды башкаруу кызматы күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, адистигин жогорулаткандыгы жөнүндө, илим даражасы жана илим наамы берилгендиги тууралуу документтердин көчүрмөсү).
Конкурска катышкан жарандар кошумча мүнөздөмө-жолдомолорду тапшырса болот. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырбаган жарандар конкурска катыштырылбайт.
Конкурска катышуу үчүн зарыл болгон документтер, бул кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 30 күндүн ичинде төмөндөгү дарекке берилүүгө тийиш: Бишкек ш., Москва көчөсү, 151,206 каб. , тел.: 61-09-27 (е-mail: TMatiev@spf.bishkek.gov.kg)
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү жана илим иштери боюнча комиссиянын катчылыгы
"XXI кылымдын кадрлары" президенттик билим берүү программасынын алкагында

Көркөм өнөр жаатында чыгармачылык жетишкендиктери үчүн республиканын таланттуу жаштарына "Прелюдия" жана "Алтын шаты" президенттик стипендияларын берүү үчүн конкурс жарыялайт

1. "Прелюдия" президенттик стипендиясы көркөм өнөр жаатында жаш таланттардын чыгармачылыгына дем берүү максатында берилет.
Конкурстун шарттары:
Конкурска алгачкы аткаруучулук чеберчилик ийгиликтери үчүн жаш таланттар негизинен 14 жаштан 22 жашка чейинки курактагы тийиштүү кесиптик багыттагы мектептерде жана жогорку окуу жайларында окуп жаткан окуучулар жана студенттер катыша алышат (классика, фольклор, вокал, живопись, классикалык бий).
Зарыл документтер:
n баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү/паспорттун көчүрмөсү;
n тийиштүү окуу жайдын жетекчилиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн сунуш кат;
n акыркы 3 жылдагы окуудагы жана кесиптик ийгиликтери жөнүндө тастыктаган документтердин көчүрмөсү (дипломдор, грамоталар, мактоо баракчалар, басма сөз).
2. "Алтын шаты" президенттик стипендиясы көркөм өнөр жаатында таланттуу жаштардын чыгармачылык өз алдынчалуулугунун кесипкөйлүк калыптанышына көмөк көрсөтүү максатында берилет (фольклор, классика, вокал, живопись, скульптура, классикалык бий).
Конкурстун шарттары:
Конкурска өзүнүн кесипкөйлүк өсүшүндө эң жакшы ийгиликтерге жетишкен 30 жашка чейинки курактагы жаштар - эл аралык конкурстардын дипломаттары жана жеңүүчүлөрү, "Прелюдия" сыйлыгынын экс-стипендиаттары, тийиштүү кесиптик багыттагы жогорку окуу жайлардын мыкты аспиранттары жана башка көркөм өнөр жаатында олуттуу жетишкендиктерге жетишкен жаш таланттар катыша алышат.
Зарыл документтер:
резюме;
паспорттун көчүрмөсү;
тийиштүү окуу жайдын жетекчилиги тарабынан күбөлөндүрүлгөн сунуш кат;
акыркы 3 жылдагы окуудагы жана кесиптик ийгиликтери жөнүндө тастыктаган документтердин көчүрмөсү (дипломдор, грамоталар, мактоо баракчалар, басма сөз).

Документтерди берүүнү акыркы мөөнөтү -2008-жылдын 15-октябры Бишкек ш., Өкмөт Үйү, почталык ящик, батыш КПП.

Маалыматтарды 63-86-63 телефону аркылуу билсеңиздер болот. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү жана илим иштери боюнча комиссиянын катчылыгы.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Подразделение службы судебных исполнителей объявляет вторичные публичные торги со снижение 10 % от стартовой цены на жилую 2х комн. квартиру жил. Пл. 27,8 кв.м., полезной пл. 46,7 кв.м. принадлежащий Анарбаеву Мухтар находящуюся в г. Жалал­Абад, ул.Женижок, дом № 38, кв. № 12. Квартира на 3 этаже.
Начальная стартовая цена - 463420 сом.
Желающие принять участие на торгах вносят в депозитный счет ПССИ г. Жалал­Абад 5 % от стартовой цены перед началом торга.
Участники выигравшие торги должны в течение пяти дней внести сумму (покупную цену) за вычетом сумму ранее внесенного гарантийного взноса. Торги будут проводиться в 10.00 часов 23 октября 2008 года по месту нахождения имущества.
За справками обращайтесь
ПССИ г. Жалал­Абад, конт. тел.: 5­19­06.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Подразделение службы судебных исполнителей объявляет вторичные публичные торги со снижение 10 % от стартовой цены на жилой дом общ. полезн. пл. 55,0 кв.м., жил. Пл. 55,0 кв.м. расположенный на зем. участке мерою 700,0 кв.м. принадлежащий Якубову Калыкназар Толоновичу находящуюся в г. Жалал­Абад, ул. Могол, б/н.
Начальная стартовая цена - 572571 сом.
Желающие принять участие на торгах вносят в депозитный счет ПССИ г. Жалал­Абад 5 % от стартовой цены перед началом торга.
Участники выигравшие торги должны в течение пяти дней внести сумму (покупную цену) за вычетом сумму ранее внесенного гарантийного взноса. Торги будут проводиться в 15.00 часов 23 октября 2008 года по месту нахождения имущества.
За справками обращайтесь ПССИ г. Жалал­Абад, конт. тел.: 5­19­06.

Ысык-Атинский Госрегистр
объявляет
тендер методом НТ на закупку земельного участка на Ысык-Куле южный берег.
Стоимость тендерных документов З00 сом. Ответственный за проведение тендера Н.Дюшенбаева. Тел: (03132)
5-59-35, факс: (03132) 5-59-37.
Окончательный срок подачи ТЗ 15.10.2008 г. до 10.00 часов. Дата и место вскрытия: г.Кант, Московская, 8, 15.10.2008 г. в 10.00 часов.
"Кыргызгаз" ААК
өзүнүн акционерлерине Директорлор Кеңешинин 2008­жылдын 11­сентябрындагы № 29 чечими менен төмөндөгү курамда коомдук Дирекцияда төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилгендигин билдирет:
1. Исаев Канат Кедейканович Башкы дирекциясынын курамынан чыгарылды.
2.Чодонов Айбек Кубанычевич ­ "Кыргызгаз" ААКнын Чүй филиалынын газ чарбасынын начальниги ­ башкы дирекциянын мүчөсү болуп шайланды.

ОАО "Кыргызгаз"
Информирует своих акционеров о том, что решением Совета Директоров от 11 сентября 2008 года № 29 внесены следующие изменения в состав Генеральной дирекции Общества:
1. Исаев Канат Кедейканович выведен из состава Генеральной дирекции.
2. Чодонов Айбек Кубанычевич ­ начальник филиала "Чуйское управление газового хозяйства ОАО "Кыргызгаз" избран в состав Генеральной дирекции.

Утеряна
черная папка, внутри документы на имя Жаманова Чолпонбека Жетигеновича просим вернуть за вознаграждение.
Тел.: (0-543) 92-19-43.

Утеренное
Свидетельство на право пользования земельной долей Ж­ЧЖ VIII № 0639 Жайылский р­он, село Жайыл, Ольшанская Нина Петровна считать недействительным.

Садабаев Нурбек Эстебесовичке
таандык Ч №103504 номерлүү "Жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты", - жоголгондугуна байланыштуу
жараксыз деп табылсын.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары менен Аппарат жамааты Жогорку Кеңештин депутаты Артыкбаев Осмонбек Мамбетжановичке
АТАСЫНЫН
дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтуу менен, аза кайгысын тең бөлүшөт.

"Эркин Тоо" гезитинин эмгек жамааты гезиттин Ысык­Көл облусу боюнча өз кабарчысы Эгемберди Садабаевге, Ысык­Көл облустук "Билим шамы" гезитинин башкы редактору Эсен Садабаевге бир тууган агасы
ЭЛЕБЕСтин
дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу көңүл айтып, аза кайгыларын тең бөлүшөт.

Коллектив Службы надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики выражает глубокое соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной сотрудника Службы
САГЫНБЕКОВА Майрамбека Асылбековича
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.