Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№62, 19.08.08-ж.

Бактыкан апанын бактысы
Адам баласын кадыр баркка, атак даңкка ээ кылган эмгек. Бактыкан апа кабыргасы ката элек 14 жашынан баштап, колхоз-совхоздо иштеди. Анын балалыгы согуш мезгилине туура келди. Ал мезгилде жашы жете элек улан, кыздар, аксакалдар, аялдар айылда калып, бардык турмуштун жүктөрү алардын моюндарына жүктөлгөн. Он төрт жаштагы Бактыкан апа түнкүсүн адырдагы буудай орулуп жаткан жерге бочкаларга суу куюп алып, араба менен суу ташыган. Күндүзү иштеп жаткандарга тамак бышырып, чай кайнатып берчү экен. Энеден эрте ажыраганы аз келгенсип, атасы Чыныбай согуш башталганда эле аскерге кеткен. Ал атасын сагынып ыйлаганда классташ курбу кыздары Тотукан менен Калчакан кайрат айтып, сооротушчу. Бактыкан апа 1943-жылы 7-классты бүтүп, бирок турмуштун оордугунан окууну улантууга мүмкүнчүлүк болбоду. Колхоздун өндүрүштүк бригадасында пахта талаасында иштеди. Күндөлүк нормасын ашыгы менен аткарып, эл оозуна алынды. 1951-жылы турмушка чыкты. Балдар бакчасында эмгектенди.
Бактылуу Бактыкан апа жети балалуу болуп, эгиз балдарынан кол жууду. Бирок, беш баланы татыктуу тарбиялап өстүрдү.
1970-жылы съездге делегат болот. Ал колхоздун бардык иштерине активдүү катышып, өзүнүн курбу- курдаштарын үгүттөп, социалисттик мелдештерде пахта терүү боюнча зор жеңиштерге жетишти. Ал колхоз башкармасынын жана партиялык комитетинин мүчөлүгүнө шайланды. Колхоздун текшерүү комиссиясынын мүчөлүгүнө шайланып, элдин мүлкүн сактоодо кара кылды как жарган калыс адам болду.
Иштин көзүн билген эжени Карл Маркс атындагы колхоздун төрагасы №11 бригаданын бригадирлигине көрсөттү. Пахта терим мезгилинде 1 гектардан 21 центнердин ордуна 28 центнерден пахта жыйнады. Кийин аны артта калган "Бакча" бригадасына жөнөтүштү.
А дегенде эрте жазда пилла куртунун уругун 5 - 10 граммдан элге таратып, жибек куртун багуучулардын шартына көңүл бөлүп, аларга отун, көмүр түшүрүп берчү. Себеби суук болуп жамгыр жааса, жаңы өсүп келе жаткан пилла курту өлүп калат экен. Пилла куртунун жей турган азыгы тыттын жалбырагы. Колхоздон машина алып тыт дарагынын жалбырактуу бутактарын кесип, курт баккан үйлөргө жеткирип турчу. Ал курттар бир жума жалбырак жеп, бир жума уктайт экен.
Ушундай машакаттуу иштерди тыным албай, курттар өлүп калбаса экен деп, кам көрүп, качан гана ошол курттар пилланы ороп өздөрү ичинде калгандан кийин катуу болгондо аны бирден терип кайра тапшырабыз, - дейт Бактыкан апа.
Бул иш бүткөн соң колхоздун алма багы, мөмөлөрү ийилип жерде төшөлүп жатканын көрөсүң. Аны убагында сугарып, ошондой мөмөлүү бакка айландырган да Бактыкан апа.
Ал бир нече мактоо баракчалары жана медалдар менен сыйланган. Эмгеги бааланып 1976-жылы "Даңк" орденин алган. Апанын 20 небереси, үч чебереси бар. 2007-жылы Америкага барып эс алып келди. "Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү"-деген ушул.
К.Бакиров, "Эркинтоо".
Извещение
Решением Бишкекского межрайонного суда по экономическим делам от 16 июня 2008 г. по делу № ЭД - 523/08Мбс8 ОсОО "Asia Properties Ltd" признано банкротом. В соответствии с приказом управления по делам банкротства при Госкомимуществе Кыргызской Республики от 12 августа 2008 года специальным администратором ОсОО "Asia Properties Ltd" ("Эйшен Пропертис ЛТД") назначен
Акматов Болотбек Сакиевич
(лицензия № 0257)
Собрание кредиторов состоится 8 сентября 2008 года в 14.00 ч. по адресу: г. Бишкек ул. Исанова, дом 143 - 25.
Кредиторам необходимо надлежащим образом оформить и зарегистрироваться за 4 дня до начала собрания у спецадминистратора.
Справки по телефону: (0772) 80-59-42.


"ОАО Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат" уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 6 августа 2008 года.
На собрании приняты следующие решения:
1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Тентишева Г.М., Брязгунова О.В., Пономарева М.А.
2. Отменить ранее принятое решение по вопросу эмиссии дополнительных акций
3. Увеличить количество обращаемых акций
4. Утвердить решение о закрытом размещении дополнительного выпуска акций. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг.
5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества и провести его государственную перерегистрацию в органах юстиции Кыргызской Республики.

Ошский филиал ОАО "МАМ"
объявляет тендер на закупку:
1. Мастику РБВ. Методом З.К. Дата проведения 3.09.2008 год в 14.00 часов.
Ответственный за проведение тендера Кутуев Н.Б. т. 90058. Окончательный срок подачи ТЗ: 3.09.2008. до 14.00 час. Стоимость Т.Д. 270 сом. Место, время и дата вскрытия Т/З: г. Ош, Аэропорт Ош. Ошский филиал ОАО "МАМ". ОМТС (тенд. Группа) 3.09.2008 г. в 14.00 час.
2. Служебной квартиры (дом) Методом неограниченных торгов. Дата проведения 2.10.2008 год в 14.00 часов. Ответственный за проведение тендера Кутуев Н.Б. т. 90058. Окончательный срок подачи ТЗ: 2.10.2008. до 14.00 час. Стоимость Т.Д. 630 сом. Место, время и дата вскрытия Т/З: г. Ош, Аэропорт Ош. Ошский филиал ОАО "МАМ". ОМТС (тенд. Группа) 2.10.2008 г. в 14.00 час.