Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№58, 08.08.08-ж.

Б.З.Тулобаев жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Президентинин Буйругу
Тулобаев Балбак Зарлыкович Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусунун орунбасары болуп дайындалсын.
Кыргыз Республикасынын
Президенти К.Бакиев
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү,
2008-жылдын 5-августу.

В.В. Черноморец жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Президентинин Буйругу
Башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Черноморец Виктор Викторович Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусунун орунбасарынын кызматынан бошотулсун.
Кыргыз Республикасынын
Президенти К.Бакиев
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү,
2008-жылдын 31-июлу.

А.А.Кутанов жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы

Кутанов Аскар Асанбекович Кыргыз Республикасынын Япониядагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин кызматынан бошотулсун.
Кыргыз
Республикасынын
Президенти К.Бакиев

Бишкек шаары,
Өкмөт Үйү,
2008-жылдын
6-августу.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын шайлоо жүрүмүнүн бардык катышуучуларына
КАЙРЫЛУУСУ
Урматтуу кыргызстандыктар!
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык 2008-жылдын 5-октябрында Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттыгына шайлоолор өтөт.
Урматтуу шайлоочулар!
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо үчүн көп мандаттуу округдар түзүлөт. Көп мандаттуу округдардын саны менен алардын ар бириндеги мандаттардын саны шайлоо комиссияларынын эң негизги жана өтө маанилүү тутумдарынын бири болуп саналып, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого даярдык көрүүнү жана аны өткөрүүнү камсыз кыла турган тиешелүү округдук шайлоо комиссиялары тарабынан аныкталат.
Эске сала кете турган нерсе, курагы 20 жашка жеткен жана тиешелүү аймактык-административдик бирдиктин аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү кеңештин депутаттыгына шайлана алат.
Шайлоо укугу - демократиялык коомдо жашаган жарандын эң маанилүү укуктарынын бири.
2008-жылдын 5-октябрында жергиликтүү коомчулуктун турмушуна, ошондой эле Сиздердин көйгөй маселелердин чечилишине узак мезгил бою түрткү бере турган жергиликтүү кеңештин депутатын Сиздер тандап аласыздар.
Ошондуктан, тандап алууда жана шайлоо бюллетенин салардан мурда жакшылап ойлонуңуздар.
Жергиликтүү коомчулуктун өкүлчүлүк бийлигине татыктуулар гана келсин!

Саясый партияларга, шайлоочулардын чогулуштарына!
Сиздерди жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча округдук комиссияларынын курамына көрсөтүү башталгандыгын маалымдайбыз.
Мындай учурда саясый партиялардын (конференциялардын), шайлоочулардын чогулуштарынын протоколдору, округдук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болууга макулдугун берген көрсөтүлгөн талапкерлердин арыздары округдун номурун коюу менен, шайлоо дайындалгандан кийин 10 календардык күндөн кеч эмес мезгилде тиешелүү облустук, Бишкек шаардык шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссиясына тапшырылууга тийиш.
Округдук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө талапкер көрсөтүлгөндүгү жөнүндө чогулуштардын протоколдорун жолжоболоштуруу боюнча кеп-кеңештерди Сиздер тиешелүү шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча облустук комиссиялардан жана шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Бишкек шаардык комиссиясынан ала аласыздар.

Саясый партиялар менен талапкерлерге!
Урматтуу талапкерлер!
Кыргыз Республикасындагы шайлоолор жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексине ылайык, жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү шайлоо дайындалган күндөн тарта башталып, шайлоо күнүнө 30 календардык күн калганда аяктай тургандыгын эсиңиздерге салабыз.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарды көрсөтүү укугу саясий партияларга, ошондой эле өзүн-өзү көрсөтүү жолун тандап алган жарандарга таандык.
Мындай учурларда саясый партиялар көп мандаттуу округдан ошол округда белгиленген мандаттардын санынан ашпаган гана талапкерлерди көрсөтө алат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү жөнүндөгү саясый партиянын чечими жашыруун добуш берүү аркылуу кабыл алынат.
Саясый партиялар шайлоо комиссияларына тиешелүү документтерди тапшырууда Кыргыз Республикасындагы шайлоолор жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексинин 25- жана 26-беренелеринде көрсөтүлгөн талаптарды жетекчиликке алууга тийиш.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү саясый партиянын съезддеринде (конференцияларында), анын аймактык бөлүмдөрүнүн чогулушунда жүргүзүлөт. Округдук шайлоо комиссиясынын мүчөсү саясый партиянын съезддерине (конференцияларына) анын аймактык чогулуштарына катыша алат.
Ал эми жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына өзүн-өзү көрсөтүү тартиби округдук шайлоо комиссиясына өзүнүн талапкерликке ниеттенип жаткандыгы жөнүндө арыз менен кайрылуу жолу аркылуу жүргүзүлөт.
Көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлерди көрсөтүү жөнүндөгү протокол тиешелүү округдук шайлоо комиссиясына тапшырылат.
Эч ким бир эле шайлоолордо бирден ашык шайлоо округунда талапкер болуп көрсөтүлбөй тургандыгын эсиңиздерге салабыз.

Саясый партияларга, шайлоочулардын чогулуштарына!
Сиздерди жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча округдук комиссияларынын курамына көрсөтүү башталгандыгын маалымдайбыз.
Мындай учурда саясый партиялардын (конференциялардын), шайлоочулардын чогулуштарынын протоколдору, округдук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болууга макулдугун берген көрсөтүлгөн талапкерлердин арыздары округдун номурун коюу менен, шайлоо дайындалгандан кийин 10 календардык күндөн кеч эмес мезгилде тиешелүү облустук, Бишкек шаардык шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссиясына тапшырылууга тийиш.
Округдук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө талапкер көрсөтүлгөндүгү жөнүндө чогулуштардын протоколдорун жолжоболоштуруу боюнча кеп-кеңештерди сиздер тиешелүү шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча облустук комиссиялардан жана шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Бишкек шаардык комиссиясынан ала аласыздар.

Урматтуу кыргызстандыктар!
Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо жүрүмүнүн бардык катышуучуларына Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону мыйзамдарга ылайык ачык, айкын жана калыс өткөрүү чакырыгы менен кайрылат.
Жергиликтүү коомчулуктун турмуш-тиричилигине байланыштуу бардык маселелерди сабаттуу жана өз деңгээлинде чечип бере ала турган татыктуу өкүлдөрдү гана шайлайлы!

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана
референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы.
Сыйлык-сыймык
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен республиканын курулушуна сиңирген эмгеги үчүн:
"Даңк" медалы менен сыйланды:
Шипицына Галина Фридриховна -"Нарынгидроэнергокурулуш" ачык акционердик коомунун башкы маркшейдери.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу деген ардактуу наам берилди:
Аалиев Кубанычбек Тукешовичке -"КараколКПДдолбооркурулуш" ачык акционердик коомунун төрагасы, Абдулин Ильхам Нигматулаевичке -Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын "Курулуш, инвестиция жана соода башкармасы" мамлекеттик ишканасынын директорунун курулуш боюнча биринчи орунбасары, Асилбеков Мамыт Шабдановичке -"КНИИПшааркурулуш" институтунун Ош филиалынын директору, Исаев Жусупали Калматовичке -Баткен облусунун Лейлек районундагы "Ак-Тилек" акционердик коомунун башкы директору, Үркүналиев Базарбекке -"Нарынгидроэнергокурулуш" ачык акционердик коомунун негизги курулуш башкармасынын башкы инженери.
Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланышты:
Дооронкулов Анарбек Айтмырзаевич -"Нарынгидроэнергокурулуш" ачык акционердик коомунун негизги курулуш башкармасынын токарлар бригадасынын бригадири, Дубовский Дмитрий Дмитриевич -"Бишкеккурулуш" өндүрүштүк-курулуш фирмасы ачык акционердик коомунун механизация башкармасынын экскаваторчусу, Попкова Надежда Михайловна -"Бишкеккурулуш" өндүрүштүк-курулуш фирмасы ачык акционердик коомунун №2 курулуш-монтаж башкармасынын сырдоочусу, Раисова Нарима Алмазбековна - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин техникалык нормалоо жана аккредитациялоо бөлүмүнүн начальниги, Свиридов Сергей Николаевич -"Таш-Темир" ачык акционердик коомунун бетон аралаштыруу цехинин начальниги, Төлөнбаев Асан Жусупжанович -"Кыргызгидроатайынкурулуш" ачык акционердик коомунун жардыруучусу, Халиков Ильяс Темурович -"Ысык-Көл" ачык акционердик коомунун слесарь-электриги, Ященко Нина Ивановна -"Бишкеккурулуш" өндүрүштүк-курулуш фирмасы ачык акционердик коомунун №8 курулуш-монтаж башкармасынын шыбакчысы.


ОБРАЩЕНИЕ
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики ко всем участникам избирательного процесса

Уважаемые кыргызстанцы!
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики 5 октября 2008 года состоятся выборы депутатов местных кенешей Кыргызской Республики.

Уважаемые избиратели!
Для проведения выборов депутатов местных кенешей образуются многомандатные округа. Количество многомандатных округов и число мандатов в каждом из них определяются соответствующими окружными избирательными комиссиями, которые являются одним из основных и важных звеньев в системе избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики.
Напоминаем, что депутатом местного кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший 20 лет и проживающий на территории соответствующих административно-территориальных единиц.
Право выбора - одно из важнейших прав гражданина в демократическом обществе.
5 октября 2008 года Вам предстоит сделать выбор, избрать депутата местного кенеша, от которого длительное время будет зависеть жизнь местного сообщества, решение Ваших насущных проблем.
Поэтому, прежде чем сделать выбор и опустить избирательный бюллетень, хорошо подумайте.
Пусть к представительной власти местного сообщества придет достойный!

Политическим партиям и кандидатам!
Уважаемые кандидаты!
Напоминаем, что в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о выборах в Кыргызской Республики выдвижение кандидатов в депутаты местных кенешей начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов.
Право выдвижения кандидатов в депутаты местных кенешей принадлежит политическим партиям, а также гражданам путем самовыдвижения.
Политическая партия в этом случае, вправе выдвинуть по каждому многомандатному избирательному округу кандидатов, число которых не должно быть больше количества мандатов, установленных по данному округу. Решение политических партий о выдвижении кандидатов в депутаты местных кенешей принимается тайным голосованием.
При предоставлении документов в избирательные комиссии политические партии должны руководствоваться требованиями, указанными в статьях 25, 26 Кодекса Кыргызской Республики о выборах в Кыргызской Республики.
Выдвижение кандидатов в депутаты местных кенешей осуществляется на съезде (конференции) политической партии, собрании (конференции) ее регионального отделения. На съезде (конференции) политической партии, собрании (конференции) ее регионального отделения вправе присутствовать член окружной избирательной комиссии.
Выдвижение же кандидата в депутаты местного кенеша в порядке самовыдвижения производится путем подачи в окружную избирательную комиссию заявления о намерении баллотироваться кандидатом.
Протоколы о выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам должны быть представлены в соответствующие окружные избирательные комиссии.
Напоминаем, что никто не может быть выдвинут кандидатом более чем в одном избирательном округе на одних и тех же выборах.

Политическим партиям, собраниям избирателей!
Информируем Вас о том, что началось выдвижение кандидатов в составы окружных комиссий по выборам депутатов местных кенешей.
В этом случае протоколы политических партий (конференций), собраний избирателей, заявления выдвинутых кандидатов о согласии быть членом окружной избирательной комиссии с указанием номера округа необходимо представить не позднее 10 календарных дней после назначения выборов в соответствующую областную, Бишкекскую городскую комиссию по выборам и проведению референдумов.
Консультации по оформлению протоколов собраний (конференции) о выдвижении кандидата в члены окружной избирательной комиссии Вы можете получить в соответствующих областных комиссиях по выборам и проведению референдумов и Бишкекской городской комиссии по выборам и проведению референдумов.

Уважаемые кыргызстанцы!
Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики обращается ко всем участникам избирательного процесса с призывом провести выборы депутатов местных кенешей Кыргызской Республики открыто, честно и прозрачно, в строгом соответствии с законодательством.
Изберем достойных представителей местных кенешей Кыргызской Республики, способных решать грамотно и на должном уровне все вопросы жизни местного сообщества!

Центральная комиссия по выборам
и проведению референдумов Кыргызской Республики.