Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
№58, 08.08.08-ж.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЗЫК-ТҮЛҮК КООПСУЗДУГУ ЖӨНҮНДӨ
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
2008-жылдын 19-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
тарабынан кабыл алынган
Ушул Мыйзам мамлекеттин улуттук коопсуздугунун ажырагыс жана маанилүү бөлүгү болуп саналган Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жаатында негизги багыттарды белгилейт.
1-берене. Негизги түшүнүктөр
Ушул Мыйзамда төмөндөгүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат:
Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу (мындан ары - азык-түлүк коопсуздугу) - республиканын азык-түлүк көз карандысыздыгын жана тамак-аш азыктарын белгиленген керектөөнүн минималдуу ченемине ылайык калк үчүн азык-түлүккө табигый жана экономикалык жеткиликтүүлүктү камсыз кыла турган Кыргыз Республикасынын экономикасынын абалы;
азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу - азык-түлүк кризисинин алдын алууга, анын ичинде тамак-аш азыктарын керектөөнүн минималдуу ченеминин деңгээлинде калктын социалдык жактан аялуу катмарынын негизги тамак-аш азыктарына болгон керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган экономикалык, уюштуруучулук жана башка чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
азык-түлүк кризиси - Кыргыз Республикасынын бардык аймагында же олуттуу бөлүгүндө тамак-аш азыктарын керектөөнүн минималдуу ченемине ылайык калкты негизги тамак-аш азыктары менен камсыз кылуу коркунуч алдында калган жана бул коркунуч мамлекеттик жөнгө салуунун чараларын колдонуу менен гана четтетилиши мүмкүн болгон кырдаал;
калктын социалдык жактан аялуу катмары - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык социалдык коргоо органдары тарабынан аныкталган жарандардын катмары;
тамак-аш азыктарын керектөөнүн минималдуу ченеми - тамактанууга керектөөнү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бекитилген тамак-аш азыктарын керектөө ченеми;
тамак-аш азыктарын өндүрүүнүн керектүү деңгээли - Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу камсыз кылынуучу, калктын жашы, жынысы, эмгек шарты, климат, ошондой эле тамак-аш рационунун башка өзгөчөлүктөрү боюнча бөлүштүрүүнүн түзүмүн эске алуу менен, негизги тамак-аш азыктарына орточо калктын жан башына керектөөнүн негизинде эсептелген ата-мекендик товар өндүрүүчүлөр тарабынан негизги тамак-аш азыктарын жана тамак-аш чийки заттарын өндүрүүнүн деңгээли;
тамак-аш азыктарына болгон табигый жеткиликтүүлүк - калктын социалдык жактан аялуу катмарынын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жетиштүү көлөмдө аларды керектөөчү жерлерге тамак-аш азыктарынын үзгүлтүксүз келип турушу;
тамак-аш азыктарына болгон экономикалык жеткиликтүүлүк - калктын анын ичинде социалдык жактан аялуу катмарынын тамак-аш азыктарын керектөөнүн минималдуу ченемине ылайык керектөөнүн түзүмүн, баалардын тутумун, кирешенин деңгээлин, социалдык жөлөк пулду колдонуу учурундагы сатып алуу мүмкүнчүлүгү;
өзгөчө режим - азык-түлүк кризис таасир кылуучу мезгилдин белгилүү убактысы. Убактылуу өзгөчө режимдин чектери Азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңештин сунушу боюнча Өкмөттүн чечими менен белгиленет.
2-берене. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамдар
Азык-түлүк коопсуздугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эларалык келишимдердин талаптарына негизделет.
3-берене. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу
1. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун максаты - тамак-аш азыктарын керектөөнүн минималдуу ченемине ылайык, алардын бар экендигине, жеткиликтүүлүгүнө жана коопсуздугуна негизделген, керектүү өлчөмдөгү тамак-аш азыктарына калктын жетишүүсү үчүн шарттарды түзүү.
2. Азык-түлүк коопсуздугуна жетишүү боюнча жалпы мамлекеттик жана тармактык программаларды кабыл алуу жана ишке ашыруу аркылуу азык-түлүк коопсуздугу төмөнкү жолдор менен камсыз кылынат:
- техникалык регламенттер күчүнө киргенге чейин колдонулган техникалык регламенттердин, стандарттардын жана ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасында өндүрүлүүчү, ташып келинүүчү жана сатылуучу тамак-аш азыктарынын жана азык-түлүк сырьёлорунун сапатын жана адамдын ден соолугу үчүн коопсуздугун камсыз кылуу;
- азык-түлүк кризиси же анын коркунучу пайда болгон учурда калктын, биринчиден, социалдык жактан аялуу катмары үчүн негизги тамак-аш азыктарын оперативдүү сатып алуунун, жеткирүүнүн жана бөлүштүрүүнүн тартибин аныктоо;
- Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыккан негизги тамак-аш азыктарынын тизмегин бекитүү;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык уюмдарда алардын уюштуруучулук-укуктук түрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан тамак-аш азыктарын өндүрүү, сактоо жана сатуу үчүн мамлекеттик контролдоону ишке ашыруу.
3. Өкмөт азык-түлүк кризиси же анын коркунучу пайда болгон учурда Кыргыз Республикасынын Азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңешинин сунушу боюнча белгиленген мезгилге азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун өзгөчө режимин белгилейт.
4. Тамак-аш азыктарынын бар болгону мамлекеттик материалдык резервдин запасынын, импорттун, азык-түлүк жактан көрсөтүлгөн жардамдын жана жеке өндүрүшүнүн айкалышы менен аныкталат.
5. Тамак-аш азыктары алардын табигый бар болгондугу менен, ошондой эле сатып алуучулук жөндөмдүүлүккө карата жеткиликтүү болушу керек.
4-берене. Тамак-аш азыктарын өндүрүүнү мамлекеттик колдоонун негизги багыттары
1. Азык-түлүк коопсуздугуна жетишүү Кыргыз Республикасынын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү менен камсыздалат. Кыргыз Республикасынын агроөнөржай комплексин өнүктүрүүнүн стратегиялык максаты Кыргыз Республикасынын калкын ата-мекендик чарбакер субъекттеринин өндүрүшүнүн эсебинен негизги тамак-аш азыктарга болгон керектөөлөрүн камсыз кылуу болуп саналат.
2. Мамлекеттик колдоонун негизги багыттары төмөндөгүлөр болуп саналат:
- айыл чарба өндүрүүчүлөрү тапшырган тамак-аш азыктарына мурдатан жарыяланган баалар боюнча төлөп берүүгө кепилдиктер;
- негизги тамак-аш азыктарын өндүрүүнү дотациялоо;
- айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн материалдык-техникалык базасын чыңдоого багытталган лизингдик ишмердикти өнүктүрүү;
- айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана жаныбарларынын, асыл тукум ишинин селекциясын жана үрөнчүлүгүн өнүктүрүү, өндүрүш технологиясын өркүндөтүү, тамак-аш азыктарын кайра иштетүү, сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча илимий изилдөө программаларын каржылоо.
5-берене. Азык-түлүк коопсуздугу менен байланышкан кризистүү кырдаалдар учурундагы иш-чаралар
Азык-түлүк кризиси же анын коркунучу пайда болгон учурда Өкмөт белгилейт:
- калктын социалдык жактан аялуу катмары үчүн белгилүү мезгилге негизги тамак-аш азыктарын ченемдик бөлүштүрүүнү белгилейт;
- мамлекеттик материалдык резервге сатып алынуучу сырьёго болгон кепилдик берүүчү бааларды белгилейт;
- рентабилдүүлүктүн чектик деңгээлин же соода үстөгүнүн чектик деңгээлин белгилөө жолу менен товардын (жумуш, кызмат көрсөтүү) айрым түрлөрүнө мамлекеттик жөнгө салууну киргизет;
- жөнгө сапынуучу товарлардын (жумуш, кызмат көрсөтүү) тизмегин белгилейт;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сезондуу алымдарды белгилөө аркылуу негизги тамак-аш азыктарынын экспорттук жана импорттук ташып келүүлөрүн жөнгө салат;
- калктын социалдык жактан аялуу катмары үчүн негизги тамак-аш азыктарын оперативдүү сатып алууну, жеткирүүнү жана бөлүштүрүүнү уюштурат.
6-берене. Азык-түлүк коопсуздук чөйрөсүндөгү маалымат,
мониторинг жана талдоо
1. Азык-түлүк коопсуздук чөйрөсүндөгү маалымат, агроөнөржай комплексинин абалына мониторинг жана талдоо жүргүзүү өзүнө төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:
- Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугунун жана азык-түлүктөн көз карандысыздыгынын деңгээлин эсептөөнүн негизги тутуму, ошондой эле негизги тамак-аш азыктарын өндүрүүнү пландаштыруу үчүн база болуп саналган Кыргыз Республикасындагы азык-түлүк өндүрүүнүн керектүү жана иш жүзүндөгү деңгээлинин балансын жана ал жыл сайын Өкмөт тарабынан түзүлөт;
- тамак-аш азыктарын өндүрүүнүн абалын, азык-түлүктүн жана айыл чарба, азык-түлүк өнүмдөрүн өндүрүүнүн керектүү жана иш жүзүндөгү деңгээлинин жалпы мамлекеттик жана региондук балансын;
- агроөнөржай комплексинин өнүгүү абалын;
- азык-түлүктүн өндүрүлгөн жана алып келинген көлөмдөрү, анын кыймылы, баасы, сапаты, ошондой эле календардык жыл ичинде керектөө динамикасы жөнүндө маалыматтарын;
- айыл чарба сырьёсунун жана азык түлүктүн ички рыногунун абалы жана өнүгүү тенденциясын;
- мамлекеттик материалдык резервдин болушун жана көлөмүн;
- мамлекеттик материалдык резервди сактоо үчүн кампа жайларынын болушун жана абалын;
- азык-түлүктүн, айыл чарба өнүмдөрүн жана кошо сатылуучу товарлардын дүң соодасын;
- калктын айрым топторунун сатып алуу жөндөмдүүлүгүн;
- азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мамлекеттик жана максаттуу программалардын, келишимдердин, макулдашуулардын жана иш-чаралардын аткарылышын;
- Кыргыз Республикасында колдонулуучу техникалык регламенттердин, эларалык, мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттардын, ченемдердин жана эрежелердин болушун, ошондой эле тийиштүү техникалык регламенттер күчүнө киргенге чейин колдонулуучу ченемдик укуктук актыларды.
2. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча маалымат берүүнүн тартибин Өкмөт белгилейт.
3. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча маалыматтарды топтоо, мониторинг жана талдоо үчүн жоопкерчилик айыл чарба чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жүктөлөт.
7-берене. Азык-түлүк товарлардын сапаты жана коопсуздугу
1. Кыргыз Республикасынын аймагында жеке жана юридикалык жактар тарабынан өндүрүлүүчү, ташып келүүчү жана сатылуучу тамак-аш азыктарынын тийиштүү техникалык регламенттер, санитардык, ветеринардык, фитосанитардык ченемдердин жана эрежелердин, ошондой эле Кыргыз Республикасында колдонулуучу башка ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келиши керек.
2. Тамак-аш азыктарынын коопсуздугуна жана сапатына мамлекеттик көзөмөл аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы өзүнүн компетенциясынын чегинде жүзөгө ашырат.
3. Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү, ташып келүүчү жана сатылуучу тамак-аш азыктары белгиленген тартипте аккредитацияланган органдарындагы көрсөткүчтөр боюнча милдеттүү шайкештик сертификатташтырууга жатат.
8-берене. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңеш
1. Өкмөт азык-түлүк менен республиканы туруктуу жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу боюнча байланышкан стратегиялык жана оперативдүү мүнөздөгү башкаруу жана чечимдерди кабыл алуу аракеттерин координациялоо үчүн Кыргыз Республикасынын азык-түлүк боюнча кеңешин түзөт.
2. Кыргыз Республикасынын Азык-түлүк боюнча кеңеши кеңеш берүүчү орган болуп саналат жана өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана тескемелерин, Өкмөттүн токтомдорун жана тескемелерин жана башка ченемдик-укуктук актыларын, ошондой эле Өкмөт тарабынан бекитилүүчү өзүнүн жобосун жетекчиликке алат.
3. Азык-түлүк кризиси же анын коркунучу пайда болгондугу жөнүндөгү чечим Азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңештин сунушу боюнча, кабыл алынган чечим тууралуу Жогорку Кеңешке бир убакытта кабарландыруу менен кабыл алынат.
4. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча кеңештин жумушчу органы болуп айыл чарба чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган саналат.
9-берене. Азык-түлүк коопсуздугуна жетишүү
Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу камсыз кылынды деп төмөндөгү учурларда эсептелет, эгерде:
- мамлекеттик материалдык резервдин запастык деңгээли калктын социалдык жактан аялуу катмарынын негизги тамак-аш азыктарына болгон 90 күндүк керектөөлөрүнүн орду толтурулса;
- республиканын мамлекеттик бюджети ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык келген негизги тамак-аш азыктарын ташып келүүлөрүн каржылоого мүмкүнчүлүгү болсо;
- Кыргыз Республикасында колдонулуучу ченемдик талаптарга ылайык келген тамак-аш азыктарынын сапаты, калориялуулугу жана коопсуздугу камсыз кылынса.
10-берене. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик
Ушул Мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн жооптуу адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.
11-берене. Корутунду жоболор
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:
- жарыяланган күндөн тартып бир айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин;
- ушул Мыйзамдан келип чыккан ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышын камсыз кылсын.
Кыргыз Республикасынын Президенти К. БАКИЕВ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү, 2008-жылдын 4-августу, №183.

Закон Кыргызской Республики
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
19 июня 2008 года
Настоящий Закон устанавливает основные направления в области обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики, являющейся неотъемлемой и важной составной частью национальной безопасности государства.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие термины и определения:
продовольственная безопасность Кыргызской Республики (далее -продовольственная безопасность) - состояние экономики Кыргызской Республики, при котором обеспечивается продовольственная независимость республики и гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для населения в соответствий с установленными минимальными нормами потребления продуктов питания;
обеспечение продовольственной безопасности - разработка и осуществление экономических, организационных и иных мер, направленных на предупреждение продовольственных кризисов и удовлетворение потребностей населения, в том числе его социально уязвимых слоев, в основных продуктах питания на уровне минимальных норм потребления продуктов питания;
продовольственный кризис - ситуация, в которой обеспечение населения основными продуктами питания в соответствии с минимальными нормами потребления продуктов питания находится под угрозой на всей или значительной части территории Кыргызской Республики и данная угроза может быть устранена только с применением мер государственного регулирования;
социально уязвимые слои населения - категория граждан, определяемая органами социальной защиты в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
минимальные нормы потребления продуктов питания - нормы потребления пищевых продуктов в количестве, необходимом для обеспечения потребностей в питании, и утвержденные в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
необходимый уровень производства продуктов питания - уровень производства основных продуктов питания и пищевого сырья отечественными товаропроизводителями, рассчитанный на основе среднедушевой потребности населения в основных пищевых продуктах с учетом структуры распределения населения по возрасту, полу, условиям труда, климата, а также по другим особенностям пищевого рациона, при котором обеспечивается продовольственная безопасность Кыргызской Республики;
физическая доступность продуктов питания - бесперебойное поступление продуктов питания в места их потребления в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей населения;
экономическая доступность продуктов питания - возможность приобретения населением, в том числе его социально уязвимыми слоями, продуктов питания в соответствии с минимальными нормами потребления продуктов питания при существующих структуре потребления, системе цен, уровне доходов, социальных пособиях;
особый режим - определенный период времени действия продовольственного кризиса. Временные рамки особого режима устанавливаются решением Правительства по представлению Совета по продовольственной безопасности.
Статья 2. Законодательство по продовольственной безопасности
Продовольственная безопасность основывается на требованиях законодательства Кыргызской Республики, а также международных договоров, вступивших в силу в установленном законом порядке.
Статья 3. Обеспечение продовольственной безопасности
1. Цель обеспечения продовольственной безопасности - создание условий для доступа населения к необходимому количеству продуктов питания в соответствии с минимальными нормами потребления продуктов питания, которые основываются на их наличии, доступности и безопасности.
2. Продовольственная безопасность обеспечивается через принятие и реализацию общегосударственных и отраслевых программ по достижению продовольственной безопасности путем:
- обеспечения безопасности здоровья человека и качества производимых, ввозимых и реализуемых в Кыргызской Республике продуктов питания и продовольственного сырья в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов и нормативных правовых актов, действующих до вступления в силу технических регламентов;
- определения порядка оперативной закупки, доставки и распределения основных продуктов питания для населения, и в первую очередь для его социально уязвимых слоев, в случае возникновения продовольственного кризиса или угрозы его возникновения;
- утверждения перечня основных продуктов питания, который разрабатывается уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения Кыргызской Республики;
- осуществления государственного контроля за производством, хранением и реализацией продуктов питания во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в соответствии с законодательством Кыргызской Ресиублики.
3. При возникновении продовольственного кризиса либо его угрозе Правительство по представлению Совета по продовольственной безопасности устанавливает особый режим обеспечения продовольственной безопасности на определенный период.
4. Наличие продуктов питания определяется сочетанием запасов государственного материального резерва, импорта, продовольственной помощи и собственного производства.
5. Продукты питания должны быть доступными как в отношении их физического наличия, так и в отношении покупательской способности.
Статья 4. Основные направления государственной поддержки
производства продуктов питания
1. Достижение продовольственной безопасности обеспечивается развитием агропромышленного комплекса Кыргызской Республики. Стратегической целью развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики является обеспечение потребностей населения Кыргызской Республики основными продуктами питания за счет их производства отечественными хозяйствующими субъектами.
2. Основными направлениями государственной поддержки являются:
- гарантии по оплате сдаваемой сельскохозяйственными производителями продовольственной продукции по заранее объявляемым ценам;
- дотации на производство основных продуктов питания;
- развитие лизинговой деятельности, направленной на укрепление материально-технической базы сельских товаропроизводителей;
- финансирование научно-исследовательских программ по развитию семеноводства и селекции сельскохозяйственных растений и животных, племенному делу, совершенствованию технологий производства, переработки, хранения и рационального использования продовольственных продуктов.
Статья 5. Мероприятия при кризисных ситуациях, связанных с продовольственной безопасностью
При возникновении продовольственного кризиса либо его угрозе Правительство:
- устанавливает нормативное распределение основных продуктов питания на определенный период для социально уязвимых слоев населения;
- устанавливает гарантированные цены на сырье и оперативно его закупает напрямую у сельскохозяйственных производителей в государственный матернальный резерв;
- вводит государственное регулирование на отдельные виды товаров (работ, услуг) путем установления предельного уровня рентабельности или предельного уровня торговой надбавки;
- устанавливает перечень регулируемых товаров (работ, услуг);
- регулирует экспортные и импортные поставки основных продуктов питания путем установления сезонных пошлин в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- организует доставку и распределение основных продуктов питания по доступным ценам для социально уязвимых слоев населения.
Статья 6. Информация, мониторинг и анализ в сфере
продовольственной безопасности
1. Информация в области продовольственной безопасности, мониторинг и анализ состояния агропродовольственного комплекса должны включать в себя следующее:
- баланс необходимого и фактического уровней производства продовольствия в Кыргызской Республике, который является основой системы расчетов уровня продовольственной безопасности и продовольственной независимости Кыргызской Республики, а также базой для планирования производства основных продуктов питания и составляется ежегодно Правительством;
- состояние производства продуктов питания, объемов продовольствия и сельскохозяйственной продукции, общегосударственного и регионального баланса необходимого и фактического уровня производства продуктов питания;
- состояние развития агропромышленного комплекса;
- сведения об объемах производимого и ввозимого продовольствия, о его движении, цене, качестве, а также динамике потребления в течение календарного года;
- состояние и тенденция развития внутреннего рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
- наличие и объем государственного материального резерва;
- наличие и состояние складских помещений для хранения государственного материального резерва;
- оптовую торговлю продовольствием, сельскохозяйственной продукцией и сопутствующими товарами;
- покупательскую способность групп населения;
- выполнение государственных и целевых программ, договоров, соглашений и осуществление мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности;
- наличие технических регламентов, международных, межгосударственных и национальных стандартов, норм и правил, действующих в Кыргызской Республике, а также нормативных правовых актов, действующих до вступления в силу соответствующих технических регламентов.
2. Порядок предоставления информации по продовольственной безопасности устанавливает Правительство.
3. Ответственность за сбор, мониторинг и анализ информации по продовольственной безопасности возлагается на уполномоченный государственный орган в сфере сельского хозяйства.
Статья 7. Качество и безопасность продовольственных товаров
1. Качество и безопасность продовольственных товаров, производимых, ввозимых и реализуемых физическими и юридическими лицами на территории Кыргызской Республики, должны соответствовать требованиям, предъявляемым соответствующими техническими регламентами, санитарными, ветеринарными, фитосанитарными нормами и правилами, а также другими нормативными правовыми актами, действующими в Кыргызской Республике.
2. Государственный надзор за безопасностью и качеством пищевой продукции осуществляется уполномоченными государственными органами исполнительной власти в пределах их компетенции.
3. Пищевая продукция, производимая, ввозимая и реализуемая на территории Кыргызской Республики, подлежит обязательной сертификации соответствия по показателям безопасности в аккредитованных в установленном порядке органах.
Статья 8. Совет по продовольственной безопасности
1. Правительство для координации действий по управлению и принятию решений стратегического и оперативного характера, связанных с обеспечением стабильного и бесперебойного снабжения республики продовольствием формирует Совет по продовольственной безопасности.
2. Совет по продовольственной безопасности является совещательным органом и в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента, постановлениями и распоряжениями Правительства и другими нормативными актами Кыргызской Республики, а также своим Положением, утверждаемым Правительством.
3. Решение о возникновении продовольственного кризиса или угрозы его возникновения принимается Правительством по рекомендации Совета по продовольственной безопасности с одновременным уведомлением о принятом решении Жогорку Кенеш.
4. Рабочим органом Совета по продовольственной безопасности является уполномоченный государственный орган в сфере сельского хозяйства.
Статья 9. Достижение продовольственной безопасности
Продовольственная безопасность Кыргызской Республики считается обеспеченной:
- если уровень запасов государственного материального резерва покрывает не менее 90-дневную потребность социально уязвимых слоев населения в основных продуктах питания;
- если государственный бюджет республики имеет возможность финансирования поставок основных продуктах питания в соответствии с требованием настоящего Закона;
- если обеспечены качество, калорийность и безопасность пищевых продуктов, соответствующие нормативным требованиям, действующим в Кыргызской Республике.
Статья 10. Ответственность за нарушение законодательства о продовольственной безопасности
Нарушение требований настоящего Закона влечет ответственность лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Статья 11. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
2. Правительству Кыргызской Республики:
- в месячный срок со дня опубликования привести свои решения в соответствие с настоящим Законом;
- обеспечить принятие нормативных правовых актов, вытекающих из настоящего Закона.
Президент Кыргызской Республики К. БАКИЕВ
гор. Бишкек, Дом Правительства, 4 агуста 2008 года, №183.