Коом Турмуш Маданият◄◄◄Редакция:
"Эл сөзү+" гезити
Каттоо күбөлүгү
РСМИ №000100
ИНН: 22903192000015


Башкы редактор:

Ашырбек Болотов

0 (773) 82-22-65


Окурмандардын, маектештердин ойлору редакциянын көз карашын билдирбейт.
Дареги:
Бишкек ш. Т. Молдо к.-60

elsozy @ mail.ru


Гезит жеке компьютердик
клубда терилип, даярдалды. "ММК колдоо борбору" фондунун басмаканасында басылды.
Буйрутма № 2705
Нускасы: 10000Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!