Warning: include(../../ggle_v_2.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 3

Warning: include(../../ggle_v_2.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 3

Warning: include(): Failed opening '../../ggle_v_2.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 3

Warning: include(../../mainkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 5

Warning: include(../../mainkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 5

Warning: include(): Failed opening '../../mainkaptal.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 5

Warning: include(../../izde.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 8

Warning: include(../../izde.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 8

Warning: include(): Failed opening '../../izde.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/el_s/11/0412_16.htm on line 8
Кыргыздын эртеңкисин ойлон кыргыз!
Редакциядан:
Арстанбек Абдылдаев жөнүндө массалык маалымат каражаттарында ар кандай маалыматтар берилип жатат. Бири жамандаса, бири мактайт. Биздин колго "Эл үчүн" демилгечи тобунун чакырык кагаздары тийип калды. Төмөнкү Арстанбекке таандык ырларды жүрөгү таза адам гана жазаарына ынанып, автордун уруксааты жок эле жарыялап жатабыз. Ал эми Арстанбек Абдылдаевден буйурса, өзү, иштери тууралуу маалыматты маек кылып газетабыздын эмки санында жарыялайбыз.


Башчылар ак эмгегин элге кылса,
Калыстык, кайратмандык сөзгө турса.
Үмүтү калың элдин ишеними,
Эртеңки жашоосуна өчпөй турса.
Өзгөчө кенди саттык, элди саттык,
Өз элим толук нанга жетпей турса.
Чогулуп кыйкырганды таштайлычы,
Чоңураак жакшы иштерди баштайлычы.
Кыргыздар жашообузга терең карап,
Кылчайбас болуп, артка качпайлычы.
Элдердин ишенимин алган чоңдор,
Эси жок, жаман ишке барбайлычы.
Кыргыздын бүтүндүгүн, биримдигин,
Кылымга таза бойдон сактайлычы.

Баатырлар окко учту, эли калды,
Балдары ыйлап, жоктоп, жетим калды.
Айрылып түбөлүккө жолдошунан,
Арманын айтып, жары жесир калды.
Оңолсун эл жашоосу, кыйналбай деп,
Ал балдар кош айтышты берип жанды.
Андагы убадалар толук болбой,
Азыр да акча деген чечип калды.

Кылымдап аты өчпөй келген кыргыз,
Кыйын күн, кайгы-муңду жеңген кыргыз.
Кыйналган бей-бечара көргөн болсо,
Кыйбастан бүт жардамын берген кыргыз.
Үйүнө жылаан жойлоп кирсе эгер,
Үстүнө агын чачып, сепкен кыргыз.
Ынтымак, каада-салтын жоготпостон,
Ыр ырдап, Манас айтып келген кыргыз.
Ак боз бээ түлөө кылып колун жайса,
Айтканын Кудай өзү берген кыргыз.
Эч качан үмүтүңдү үзбө! Ишен!
Эл үчүн жыргал жашоо эртең, кыргыз!

Ак үйдү аппак кылып сактаган оң,
Ак үйдүн айнектерин да чаппаган оң.
Кыргыздын улуулугу, айкөлдүгү,
Кайрыбас үрп-адатты сактаган соң.
Ынтымагы кайдан болсун,
Кудайга жалынып сөз айтпаган соң.
Кыргызым кайсы улуттан биз кем элек?
Кылчайып өткөндү эстеп, сен ойлонсоң.

Эл үчүн тилегибиз ыйман болсун,
Эл үчүн тынчтык арнап турган болсун.
Эл үчүн адал эмгек, ак иш кылып,
Эл үчүн бейпил жашоо курган болсун.
Эл үчүн келечек деп үмүт кылып,
Эл үчүн айткан сөзгө турган болуп,
Эл үчүн бир Кудайдан тилээрибиз,
Эл үчүн кыргыз элде жыргал болсун.

Ак үйдөн ок атылды ажал болуп,
Ажобуз буйрук берди, наадан болуп.
"Кетсин" деп кыйкырыктар,
таштар ыргып,
Кейиштүү кыргыз элде Заман болуп.
Көк асман түтүн каптап, ызы-чуудан,
Жел сокпой, ый аралаш шамаал болуп,
Жаш балдар эл үчүн деп окко учту,
Аттары түбөлүккө калган болуп.

Баатырлар элди ойлоп, эрдик кылды,
Ажыдаар оп тартам деп, бели сынды.
Кыргызды мүңкүрөтүп кул кылдырбай,
Балдарга дем-күч берип эли турду.
Ал балдар тарых бетте түбөлүккө,
Ал бийлик канкор делип, унутулду.
Кудайым жазала деп аткандарды,
Зар какшап жетимдердин үнү угулду.
Эл-жерден качып, бозуп элди аткандар,
Бөтөн эл жашыргандын кулу болду.
Жаза жок мындан ашкан, чара жоктур,
Тирүүлөй өлүктөрдүн бири болду.

Кыргыздар түлөө кылып иш баштаган,
Карысы нарктуу сүйлөп, сөз таштаган.
Элимде ынтымагы бекем орноп,
Башчысы ыйман менен көч баштаган.
Баатыры канжыгага башын байлап,
Душманга ички сырын, сөз айтпаган.
Ала-Тоо кыргыз жерин ыйык тутуп,
Ар-Намыс, каада-салтын бек сактаган.

Кыргыз Эл-Эр Манастын тукумдары,
Кан Кошой, Бакай Баатыр кулундары.
Кыргыздын келечегин ойлоп келген,
Жөн эмес карап көрсөң мунун баары.
Ала-Тоо бейпилдикте булбул сайрап,
Тынчтыкта элге угулган суунун шары.
Кайрадан ошол кезде эл жашаса,
Калаар ээ, унутулуп мунун баары.
Кыргыздын эртеңкисин ойлон кыргыз,
Кабылан эр манастын тукумдары.

Арстанбек АБДЫЛДАЕВ

Кыргызстаным - кымбат жерим!
Кыргызым - ыйык элим!

Кыргызымдын баардык жери мен үчүн бирдей кымбат. Таштан ташка урунуп аккан, тиктеген жүзүң көрүнгөн күзгү сымал мөлтүр кашка тунук суулар, ажайып кооз килемди элестеткен көк шиберилер, аска-зоолорго өзгөчө көрк кошкон, келберсиген бийкечтей бийик арчалар дүйдөнүн эч бир бурчунда болбосо керек!
Жомоктогудай кооз жаратылыш жүрөктөгү назик сезимди ойготуп, өмүрдүн ар бир мүнөтүн текке кетирбөөгө дем-кайрат берет. Кол менен кармап токтогууга мүмкүн болбогон ой тазарат. Адамзаттын баарын бирдей жакшы көрүп, дүйнөнү оң көзүң менен карай баштайсың. Жеримдин бийиктиги-тоолорубуз ар кандай кырсыктардан сактап турат. Элимдин ыйыктыгы-кебелбеген, камырыбаган кыргызым башка мүшкүл иш түшкөндө заматта биригип, теңдешсиз зор күчкө айланып, катылгандын катыгын берип коёт. Муну 2010-жылдагы Ош, Жалал-Абаддагы каргашалуу, кандуу окуялар дагы бир ирээ тастыктады. Элиме бийиктикти, тазалыкты каалаймын.

Шарипа ТОКТОГУЛОВА

Ибрагим кызы Зулфия,
Мамырасул Тажиев

Жашоо жүрөгү - жан дүйнө

Адамзаттын өмүрү да - жан дүйнө.
Акыреттин жалгыз жолу -
жан дүйнө.
Жаратылыш керемети - жан дүйнө.
Адамзатты ооруткан да - жан дүйнө.
Бул жашоону карыткан да -
жан дүйнө.
Жаратылыш түзүлүшү - жан дүйнө.
Ак-караны ылгаган да - жан дүйнө.
Кыздын бактысын байлаган -
жан дүйнө.
Ата-энени сыйлаган да - жан дүйнө.
Боз баланы бурмалаган да -
жан дүйнө.
Аялзатты кыйнаган да - жан дүйнө.
Турмушуңду талкалаган да -
жан дүйнө.
Өмүрүңдү калкалаган да -
жан дүйнө.
Көңүлүңдү карайлаткан да -
жан дүйнө.
Эки көздү өчүргөн да - жан дүйнө.
Көңүлдү көкөлөткөн - жан дүйнө.
Өмүрүңдү жетектеген - жан дүйнө.
Пенделерди эркелеткен - жан дүйнө.
Улуулукту көкүрөккө кондурган -
жан дүйнө.
Адамзатты ууланткан да -
жан дүйнө.
Гүл турмуштун күлүн сапырган -
жан дүйнө.
Бул жашоодо калыс нерсе -
жан дүйнө.
Акыреттин түбөлүгүн түшүндүргөн - жан дүйнө.
Ак адамды коргогон да - жан дүйнө.
Кара адамды кордогон да -
жан дүйнө.
Өзүмчүлдүн өмүрүн жазалаган -
жан дүйнө.
Жалганчынын жүзүн ачып
көрсөткөн да - жан дүйнө.

кыргыз тилиндеги гезит "Эл сөзү"