mainkaptal

Гезит, макала, архив, 2007,2018

Жаштарды
сактап калалы!
Азыркы убакта чоң-кичине дебей, болбогон бир шылтоолорду таап "маданияттуу" арак ичмей өнөкөт болбодубу.
Илимпоз-окумуштуулардын ошондой бир отурушунда кызып алган орто жаштагы бирөөсү күпүлдөй эле берет. Беш бармак желип бүткөндө, колго суу куюп жүргөн тестиер бала тигиден: "Ата, сиз окумуштуусуз да ээ?"-деп суроо коёт. "Ооба, мен профессормун",-деген жооп уккандан кийин, "Айтыңызчы, бир эле чөп жешет, а эмне үчүн уй жампалайт да, кой кумалактайт?" дегенде, тигинин оозу ачылып, "Билбейт экенмин" дегенден башка айталбайт. Анда тиги бала "Мен күпүлдөгөнүңүздөн баарын билет экен десе, бокту да билбейт турбайсызбы" деп коюп, ишин уланта берет. Албетте, бул мисал менен жалпы окумуштуулар жамаатына доо кетиргим келбейт. Кээси өз кесибинин ээси, устатыдыр. Бирок…
Мына ушу "бирок" көпкө ойлонтот, санааны санга бөлөт. Мисалдагандай эле бир кесиптин, илимдин окумуштуусу болгон менен адамдын жаратылуусунун максат, маңызын кайдан окудук? Ч.Дарвиндин эволюциясыбы?
"Через приучение к самостоятельности(укук аркылуу) производиться уничтожение семьи, и её воспитательной силы. Через образование основанное на фальшивых данных и лживых учениях, молодежь должна быть оболванена, уведена в сторону и развращена". (Н. Боголюбов "Тайные общества 20 века". Тема: Новый завет сатаны. 24-25-беттер).
Же "Мы одурачили, одурманили и развратили гоевскую молодёжь (гои-жөөттөн башка элдер) посредством воспитания и заведомо для нас ложных, но нами внушенных принципах и теориях".(Протоколы сионских мудрецов", протокол 9).
Болуптур, атеизмди советтер доорунда кыңк эте албай баардык эле окуу жайларында окуп, түрү суук маймылды ата кылдык, "бул дүйнө, табигат өзүнөн өзү эле жаралып, адамдар өзүнөн өзү эле акылдуу болуп калышты" деп окудук. А азырчы? Эгемендүү болгонубуздан бери канча өттү? Оозубузду ачпай, көзүбүздү чоңураак ачып, чукуранып ойгонсок, өзүбүздүн бийик даражабызды, асыл экенибизди, дүйнө биз үчүн жаратылганын эчак билет элек го. Жок, биз андай болуп адамдыгыбызды, даражабызды окуп, билип алсак, анда бизди кул кылып, жерибизди ээлеп калуучу элдер, топтор, "эл аралык" уюмдар "светский" деген сөз менен ага уруксаат бере койбойт. Аларга өзүбүздөн чыккан душмандар колдон келишинче жардам беришет. Себеби, садагаларын жеп, жугундуларын ичип алышкан, ичип турушат. "Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников, будем всячески поддерживать, и поднимать их. Эпизод за эпизодам будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания, честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратяться в пережиток прошлого. Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских и юношеских лет, будет главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать и растлевать её". (О. Плотонов. "Россия под властью масонов"8-бет).
"Массонство всегда было злейшим врагом человечества, тем более опасным, что пыталось свою тайную преступную деятельность прикрывать завесой лживых рассуждений о самосовершенствовании и благотворительности…"
Кыргызда "ийлеп-ийлеп итке салба" деген бар го. Бул жерде камыр жөнүндө айтылса, биз өзүбүздүн жолубузду улаар тукумубузду, туягыбызды, болочок мамлекетибизди "иттерге" салып берип жаткандайбыз.
Сөзүм кур болбос үчүн жылына 14-февраль күнү ар бир окуу жайларында, мектептерде "ыйык Валентин күнү" өткөрүлөт. Анда бири-бири менен кучакташып, өбүшүп дүүлүгүп калган балдар кээ убакта келишпей кетип же кызганычтан өзүн өзү өптүрүп жатышат. 1-декабрь күнү "СПИДге каршы" майрам өткөрүлөт, анда тиешелүү(СПИДге) кишилер, врачтар расмий түрдө мектеп окуучуларына презерватив таратып беришет. А дискотека болгон жерлерде сөзсүз түрдө презерватив, наркотаблеткалар таратылып берилет. Муну балким көпчүлүк ата-эне билбейт, а билим берүү министрлиги, мектеп жетекчилери билишпейби? Көпчүлүк убактарда өздөрү уюштурушат. Себеби, ал БУУнун программасы. Ал эми презерватив СПИДдин, сифилистин ж.б. жугуштуу оорулардын вирустарынан коргой албайт, анда эмне үчүн аларды балдарыбызга таратышат???
"Айбандын алдуусу, жырткычы алсызын басып жейт, а адам алсызына жардам берет" мына ушуну үйрөнүүнү же ата-энеси айтпаса, же мектептен айтылбаса, анан балдарды күнөөлөп "рэкэт, мектеп рэкэти" деп коёбуз. Анын артынан канча балдар өлүп жатат. Буга деле кайдигерлер, ата-энелер мектепти күнөөлөп, мугалимдерге шылтайт, мектеп болсо ата-энени күнөөлөйт. Ата, чоң ата катары ушу терс көрүнүштөр жөнүндө жана акыркы убактагы Кыргызстанда болуп жаткан кылмыштуу, террордук актылар жөнүндө жана Хизб-ут-тахрир, Ахмадия, ИДУ, Теңиризм сыяктуу деструктивдүү агымдар, топтордун салттуу Исламга тиешеси жок экендиги жөнүндө балдарга жеткирейин десем, райондук билим берүү бөлүмүнөн "Мектеп мамлекеттики" деген сөздү уктум да, тообо кылдым. Баягы мисалдагы профессор сыяктуу. Абсурд! Суроо туулат, мектеп мамлекеттики болсо, анда мен кимдикимин? Менин неберелерим мектепке барганда мамлекеттики, үйгө келгендечи?..
Колдорубузга "светский" деп жазылган таяктарды карматып коюп, айсыз караңгыда "Оо, силер укмушсуңар, силердей эл жок" деп мактап туруп, эшикке чыгып караңгыда таягыңар менен куугула деп буйруп койсо, чыгып алып бири бирибизди башка-көзгө койгулап олтуруп, мээлерибизге доо кетип, ажына болуп калгандайбыз. "Илимпозбуз, оой окумуштуубуз" деп корчоюп, дардаңдаганыбыз менен караңгылыктан мурдубуздун учун көрмөк тургай, жетелеген жакка баса берген Гон-Кой экенбиз айдан ачык. Жылтыраган фольгага өзүбүздүн кызыбызды ороп берип "өмүр бою сакта" десе сактап, башыбызга коюп жата турган караңгы, баёо экенибизди билип алышып, тигилер кул сыяктуу жумшоодо. "Кулдун ар-намысы болбойт, ошон үчүн ал кул" дегендей, бизди кул кылыш үчүн алар адегенде айбандык жашоону, чексиз эркиндикти (мал сыяктуу башы ооган жакка басууну) үйрөтүүдө. "Укук - укук эмес, аларды ук, ук!" дегени менен "те, кто не используют своих мозгов не лучше тех, кто их не имеют вовсе, и то вся эта безмозглая группа-отец, мать, сын и дочь становяться полезными животными для наших дрессировщиков".
Н. Боголобов "тайные общ. 20 века"
Тема: скот 178-бет
Ошон үчүн "дин эркиндиги" деген азгырыгы менен сатанистик-шайтандык секталарды өлкөбүзгө таратышты. Болбосо, Кыргызстанда жашаган калк бири мусулман, бири христиан(провославия) болуп, 18-кылымдан бери ынтымакта жанаша жашап келишкендигин ким тана алат.
А азырчы? Азыр бир үй бүлөөдө бир бирине душмандар бар. Эмне үчүн? Себеби, деструктивдүү типтердин, секталардын келгендеги максаты: шайдандыкы - элди бөлүп жаруу, бир бирине душман көрсөтүү. А Исламдыкпыз деген агым, секталардын максаты - Исламды ичинен бузуу, элге жек көргөзүү, ирээнжитүү, ошону менен Кудайдын дилине көө жабуу.
Мунун маңызы "илимпозбуз" деп текебер болуп алган, Кудайдын дилинен кабарсыз, караңгы интеллигенттерибиз, чиновниктерибиз кайдан билсин?! Баягы "светский" деген таягын көрүнгөн жакка шилтеп, "сокур достой" жан алакетке түшүп, "кожоюндарына" жагынуунун аракетинде жүрүшөт да.
Мурда карыялар "каргайын десем жалгызсың, каргабайын десем тил албаган буйкушсуң" деп ачуусу келгенде айта калышчу эле. Анысы кандай, кыргыз эли үчүн жазылбаган, мамлекеттин негизин түзүүчү 85% мусулмандардын, 10-12% христиандардан укугун тебелеп-тепсепген, 2-3% атеист-кудайсыз-каапырлардын, сатанистердин максаты үчүн жазылган "байкуш" баш мыйзам канчага жетип, кантип жашаар экен? "Мамлекеттик, мамлекеттик эмес" деп элди бөлүп-жаруучу Конституция. Айта берсе арман көп дегендей. Буларды чубап айта берсе, арман түгөнө турган эмес.
Ошентип, "ишенген кожобуз сууга агып бара жатканда", бир гана Жаштар иштери боюнча министрликке ишеним артууга туура келет. "Жаштын тилегин берет" дейт эмеспи. Туура багытты алып, андан адашпай жаштарыбызды, мамлекеттин келечегин сактап калууну өтүнөт элем.

ИИМдин ардагери,
Таабалды уулу Махмудкыргыз тилиндеги гезит "Эл сөзү"

??.??