Тост-торгой


Бул жашоодо Бүркүт болгон экен. Анын жакшы көргөн аялы жана балдары бар экен. Бир күнү Бүркүт мергенчиликтен кайтып келатып, аялын сынамак болот. Үстүнө жолборс терисин жамынып, уясына кирип келет. Ургаа­чы бүркүт балапандарын коргош үчүн капилет кирип келген неменин көзүн чокуп, аскадан кулата тепкен экен.
Эмесе, үйдөгү сүйүктүү жарыбыз күйөөлөрү күн-түн келсе да, бүтүн-тытык кийип келсе да, соо-мас келсе да тааныбай калбасын, кара көзүбүздү кашайтпасын, какчокуга чаап эшейтпесин деп ушул шарапты лактырып жибергиле!

Бир киши оор турмуштун айынан оо дүйнөгө кетмек болот. Үйдө жалгыз калганда шыптагы кымбат люстрага жип байлап, бир учун сыйрытмак жасайт. Отургучка чыгат да сыйрытмакты мойнуна салат. Эми асылайын деп атканда, шкафтын үстүндө турган жарты бөтөлкө аракты көзү чалып калат. Акыркы жолу ичип алайын деген ой келет да, сыйрытмактан бошонуп, ыстаканга аракты толтура куюп, тартып жиберет. Бир аз отура турайын деп ойлойт. Аңгыча болбой ичи ызып чыгып, эмнегедир турмуш жеңилдей баштаганын сезе баштайт…
Эмесе, каткан арак менен катыган нан турганда тоодой кыйынчылыктан аман-соо чыгарыңарды эстен чыгарбастан алып жибергиле!

Акылманга эки киши келет, ортобузда талаш бар, ошону чечип бер деп. Акылман биринчи кишинин доосун угат да: "Сеники туура!" дейт. Анда экинчиси өзүнүн доосун айтат. "Сеники деле туура!" дейт акылман. Акылмандын аялы: "Экөө талашып атса, экөөнүкү тең туура болмок беле!" деп нааразы болот. Акылман ойлонуп туруп: "Сеники да туура!" деп жыйынтык чыгарган экен.
Эмесе, эмне сүйлөсө да, кандай бийлесе да өзүнүкүн туура деп эсептеген Акүйдүн аткаминерлери үчүн аппак алып жибергиле, аман эле болушсун!
Кимбайке


about | A Free CSS Template by RamblingSoul

16-февраль, 2012-жыл


??.??