Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Зыңкый!.. Шылкый!..
Урматтуу кызматташтар, полковниктерге чуркаганга болбосун баарыңар эле билесиңер. Анткен себеби, тынчтык мезгилде мунун өзү күлкүнү келтирет, ал эми согуш мезгилинде башаламандыкты туудурат.
Мен, кайсы убакта болсо да чуркаганды билбеген чыныгы полковниктер үчүн тост көтөргүм келет!

Катыра ичкен подполковник үйүнө келип кулайт. Катыны карап турбай хай-вайды баштап ийет.
- Үнүңдү бас, келесоо, шибегени апкелип погонго жаңы тешик түшүр.
Катыны сүйүнүп кетип, погонду тешип, үчүнчү жылдызды кадайт.
Ошонуле күтүп турган подполковник барк этет:
- Эми берки эки жылдызды алып ыргыт, незинурганым жок!..
Эмесе, ушул үлпөттүн күнөөкөрүнүн аскердик жаңы наамы үчүн лактыргыла!

Энеси кызынан сурайт:
- Түнү бою ким менен болдуң, ыя?!
- Белгисиз жоокер менен…
Биздин майтарылбас армия үчүн тура калып ичели!

Согуштук крейсер океанда чөгүп баратат. Көп моряктан бирөө эле аман калат. Калкып жүргөн тактайга жармашып, эки жагын карайт. Эч ким көрүнбөйт. Бир мезгилде кайдан-жайдан дабир моряк суу үстүндө пайда боло калат. Эптеп сүзүп келип тактайга жармашат. Ошондо биринчи моряк шолоктоп ыйлап жиберет:
Экинчиси:
- Сен эмне ыйлайсың? - деп сурайт.
Анда биринчиси:
- Кудай-ай, бир келген конокко берерге ашым жок, - дептир буркурап.
Эмесе, деңиз тилектештиги үчүн, салтын сатпаган флотчулар үчүн түбүнө чейин ичебиз!

Сот жүрүп атат.
- Сиз айткан боюнча айыпкер акчаны түз эле түрсүңүздөн сууруп кеткен экен да? - деп сурайт сот.
- Ооба, урматтуу сот, - деп жооп берет жабыр тарткан кыз.
- Анда эмнеге каршылык көрсөткөн жоксуз?
- Аны адегенде эле акча кызыктырат деп ойлогон жок элем, - дейт тиги сулуу ийнин капалуу куушуруп.
Эмесе, акчага кызыкпаган офицер мырзалар үчүн үчүнчү ирет алдык, ур-рөө!..

Аскердик кароо бүткөн соң генерал:
- Кана, кимде кандай арыз-муң бар, айткыла? - дейт солдаттарга.
Катардан бети бултуйган бир жоокер чыгып:
- Жолдош генерал, мени жолдош старшина табак деп шылдыңдады, өзүнүн табагы керек болсо сиздикинен да чоңураак, - дейт экен.
Эмесе, аскердик карьеранын бардык тепкичтериндеги дене тарбия даярдыктары үчүн алдык!


кыргыз тилиндеги гезит "De-факто"

??.??