email • архив • редакция

22-май, 2008-ж.:
 1. Баптист үйбүлөнүн баласынын
сөөгүн жерге бердиртпей атышат...

 2. Оппа, оппозиция...
 3. Дардак такта...
 4. Алатооңуз айтып турат...
 5. Дин чатагы...
 6. Жол маек...
 7. Абак жана аял...
 8. Ыстаканда кантың бар...
9. Аш көп болсо каада көп...
10. Ыстаканда кантың бар...
11. Жер жүрөгүнөн да, эл жүрөгүнөн жарака кетпесин...
12. Жан курбум...
13. Пи-пи-ип...
14. Сыйкыр сан...
15. Муза кайыгы...
16. Биздин көчөдө...
* www.defacto.kg