email Х архив Х редакци€

18-март, 2008-ж.:
 1. Ёкинчи мөөнөткө какачсыз барабыз!!!..
 2. ∆ума собол...
 3. јскердик сыр беле?..
 4. —өздү бакканга айт...
 5. Ёстутум...
 6.  итептен үзүндү...
 7. “аластын суусу дары, ташы алтын...
 8. јзаматтын ак таңы-алган жары...
* www.defacto.kg