Наалыба

Бул китеп аркылуу сиз: Үнөмдөп жашоого аракет кылуу акча табууга корогон энергияга эле барабар экендигин түшүнөсүз; Байлыкка болгон көз карашыңызды оңдоп, ага жетүүгө умутуласыз; Түзүк киреше табуу жолдорун бекиткен жашыруун