Коомдук-саясый гезит◄◄◄
коомдук-саясий гезит

Башкы редактор
Базарбай Гапаров
(62-49-62)

Башы редактордун орун басары
Жолдошбек Зарлыкбеков
(62-15-70)

Редколлегия
Асел Сталбек кызы
Замира Мамытбекова
Жазгүл Ибраева
Арзы Рахимова
(62-15-68)


Менежер
Сабитбай Маматов

Өз кабарчылар

Каракол
Көйкөл Айтбаева
Талас
Табыш Назаркулов
Жалалабат
Орозалы КарасартовРедакциянын дареги
Бишкек шаары,
Пушкин көчөсү - 70
b-times@yandex.ru

Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт.
Гезит редакциянын компьютердик басма комплексинде даярдалды.
"Учкун" АК басмасында басылды.
Заказ
Гезит КР юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Каттоо күбөлүгү №817.
Тиражы: 9 000

Наши реквизиты
Р/с 200029151
Первомайское отд. АКБ "Кыргызстан"
МФО 330105505
Гезит ээси:
ОсОО "Бишкек таймс" ("Бишкек times")

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!