Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 5

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 5

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 5


Warning: include(../../search.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 5

Warning: include(../../search.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 5

Warning: include(): Failed opening '../../search.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 5
Кыргыз гезиттер
 
Конкурс
тиби жөнүндөгү жоболорду, КР курулуш ченемдерин жана эрежелерин билүүсү керек (КЧжЭ).
Иш милдеттери:
- Тике же жогорку жетекчи тарабынан тапшырылган тапшырмаларды белгиленген мөөнөттө жогорку сапатта аткарылышын камсыз кылат;
- Жогору турган жетекчи менен макулдашылган маселелер боюнча чечимдерди кабыл алат;
- Шаар курулуш-архитектуралык иш боюнча укук бузууларды табуу жана болтурбоо боюнча өзүнө берилген ыйгарым укуктарды өз убагында жана толук өлчөмдө пайдаланат;
Калктын каттарын жана даттанууларын карайт жана аларга белгиленген тартипте жооп берет;
- Бөлүмдөгү иш кагаздарын жүргүзөт;
- Инспекторлордун аткарган иштери боюнча эсеп жүргүзөт жана каттайт.
- Укук бузуулар боюнча соттук жана башка органдарга материалдарды даярдайт.

Экологиялык коопсуздук боюнча башкы жана жетектөөчү адис
- Төмөнкү адистиктер боюнча жогорку техникалык билим: инженер-эколог, радиациялык коопсуздук боюнча адис, химик, биолог, гидротехник, геолог, юрист, инженер-куруучу, инженер-механик, географ, айыл чарба өндүрүшүнүн технологу;
- "Курчап турган чөйрөнү коргоо жөнүндөгү", "Экологиялык экспертиза жөнүндөгү", "Атмосфералык абаны коргоо жөнүндөгү", "Өндүрүштүн жана керектөөлөрдүн калдыктары жөнүндөгү", "Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү", "Өсүмдүк дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу жөнүндөгү", "Кен байлыктары жөнүндөгү", "КР калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндөгү", "Ишкерликтин субъектилерин текшерүүнү жүргүзүү жөнүндөгү" КР мыйзамдарын билүүсү;
- Экологиялык, техникалык, радиациялык, химиялык коопсуздуктун талаптарын билүүсү;
- КР жаратылышты коргоонун мыйзамдарын сактоо боюнча ишкерликтин субъекттерин мамлекеттик көзөмөлдөөнү жана контролдоону башкаруу, пландаштыруу, уюштуруу жана жүргүзүү боюнча тажрыйбасы;
- Жеке жана укуктук жактардын сурамдары боюнча каттар менен иштөө көндүмдөрү;
- Чарба жүргүзүүчү субъекттердин ченемдик-техникалык документтери менен иштөө көндүмдөрү;
- Аналитикалык жөндөмдөрү.
Иш милдеттери:
- Экологиялык жана техникалык коопсуздук жаатындагы жаратылышты коргоочу мыйзамдарды сактоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү жана контролдукту пландаштыруу, уюштуруу жана жүргүзүү;-
- Жеке жана укуктук жактардын сурамдары боюнча каттар менен иштейт;
- Зарыл болгон документтерди жүргүзүүнү контролдойт;
- Ишкерликтин субъектилеринде жаратылышты коргоо мыйзамдарын сактоосу боюнча мамлекеттик экологиялык контролдукту ишке ашыруу;
- Курчап турган чөйрөнү коргоого, биоресурстарды сактоого жана пайдаланууга, химиялык жана радиациялык коопсуздукка мамлекеттик экологиялык контролдукту ишке ашыруу;

Адис
- Төмөнкү адистиктер боюнча жогорку техникалык билим: инженер-эколог; радиациялык коопсуздук боюнча адис, химик, биолог, гидротехник, геолог, жаныбарлар (ветеринар), өсүмдүктөр дүйнөсү боюнча адис, юрист; инженер-куруучу, инженер-механик, географ, айыл чарба өндүрүшүнүн технологу; атайын орто төмөнкү адистиктер боюнча: токойчу, токой тармагынын техник-технологу.
- "Курчап турган чөйрөнү коргоо жөнүндөгү", "Экологиялык экспертиза жөнүндөгү", "Атмосфералык абаны коргоо жөнүндөгү", "Өндүрүштүн жана керектөөлөрдүн калдыктары жөнүндөгү", "Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү", "Өсүмдүк дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу жөнүндөгү", "Кен байлыктары жөнүндөгү", "КР калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндөгү", "Ишкерликтин субъектилерин текшерүүнү жүргүзүү жөнүндөгү" КР мыйзамдарын билүүсү;
- Экологиялык, техникалык, радиациялык, химиялык коопсуздуктун талаптарын билүүсү;
- Экологиялык жана техникалык коопсуздук жаатындагы жаратылышты коргоочу мыйзамдарды сактоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү жана контролдукту пландаштыруу, уюштуруу жана жүргүзүү боюнча тажрыйбасы;
- Жеке жана укуктук жактардын сурамдары боюнча каттар менен иштөө көндүмдөрү;
- Чарба жүргүзүүчү субъекттердин ченемдик-техникалык документтери менен иштөө көндүмдөрү.
Иш милдеттери:
- Ишкерликтин субъектилеринде жаратылышты коргоо мыйзамдарын сактоосу боюнча мамлекеттик экологиялык контролдукту ишке ашыруу;
- Курчап турган чөйрөнү коргоого, биоресурстарды сактоого жана пайдаланууга, химиялык жана радиациялык коопсуздукка мамлекеттик экологиялык контролдукту ишке ашыруу;
- Отчетторду түзүү.

Өнөр жай коопсуздугу жана тоо көзөмөлдүгү боюнча башкы жана жетектөөчү адис
- Билими жогорку - тоо-кен-техникалык же техникалык;
- КР "Администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү" Кодексин, "Кооптуу өнөр жай объектилериндеги өнөр жайлык коопсуздук жөнүндөгү", "Ишкерликтин субъекттерин текшерүүлүрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү", Өнөр жайлык арналыштагы жарылгыч материалдар жөнүндөгү", "Эмгекти коргоо жөнүндөгү" КР Мыйзамдарын, ишкерликтин субъектилерин текшерүүнү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү" Жобону, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Мамлекеттик инспекция жөнүндөгү Жобону жана өнөр жай коопсуздугу жаатындагы башка ченемдик- техникалык документтерди билүүсү;
- Саламаттыгынын абалы жөнүндөгү медициалык оң корутунду;
Иш милдеттери:
- Курулушту жүргүзүүдөгү өнөр жай коопсуздугунун талаптарын сактоосуна көзөмөлдүк жүргүзүү;
- Өнөр жай коопсуздугунун ведомстволук кызматтарынын туура уюштурулушуна көзөмөлдүктү ишке ашыруу (өндүрүштүк- контролдук) бул кызматтардын кызматкерлеринин квалификациялык талаптарга жооп берүүсү, ошондой эле, алар жүргүзгөн иштердин толуктугуна жана лицензиялардын аракетинин шарттарын аткаруусуна контролдук кылуу,
- Төмөнкүлөргө көзөмөлдүктү ишке ашырат: өнөр жайлык коопсуздуктун талаптарын аткарылышына; жер байлыктарын пайдаланууга байланышкан жер үстүндөгү жана жер алдындагы шарттарда иштерди коопсуз жүргүзүү боюнча талаптарды сактоого;пайдалуу кен чыккан жерлерди чалгындоодо жана иштетүүдө жана иштетилип бүткөн тоо кендерин жана жер алдындагы табигый көңдөйлөрдү чарбалык керектөөлөргө пайдаланууда маркшейдерлик жана геологиялык иштерди жүргүзүүнүн эрежелерин сактоого (коопсуздукту камсыз кылуу жаатында) , тоо куткаруучу кызматтардын, уюмдардын ыктымалдуу кырсыктардын алдын алууга жана кесепеттерин жойууга даярдыгына; жер алдындагы транспорттук жана гидротехникалык объектилердин курулушуна жана пайдаланылышына, калдык, гидротөгүндү жана шламдык чарбалардын пайдаланылышына; жарылуу, жарылуу-өрттөнүү боюнча өндүрүштөрдү тиешелүү категорияларга таандык кылуунун тууралыгына жана өндүрүштөрдү бир категориядан экинчисине которуунун тууралыгына, колдонулуп жаткан жабдуунун жарылууга коркунучтуу аралашмалардын жана жарылууга коркунучтуу зоналардын классына шайкештигине, уюмдун сунуштамасы менен шахталарды (рудниктерди) газ боюнча категориясын белгилейт, аларды чаң боюнча, породалардын, рудалардын, көмүрдүн жана газдын күтүүсүз пайда болушу жана тоо соккулары боюнча кооптууларга кошот, шахталарды (рудниктерди) бир категориядан экинчисине которууну бекитет; өнөр жайлык коопсуздуктун ведомстволук кызматтарынын туура уюштурулушуна (өндүрүштүк контролдукту), ушул кызматтардын кызматкерлеринин квалификациялык талаптарга жооп берүүсүнө жана алардын иш жүргүзүүсүнүн толуктугуна көзөмөлдүк кылат;
- Иштетилип бүткөн тоо кендерин жана жер алдындагы табигый көңдөйлөрдү чарбалык керектөөлөргө пайдаланууга; тоо кендерин иштетилип бүткөн жерлердеги урап кетүүсүн болтурбоо боюнча коопсуздукту камсыз кылууга байланыштуу геологиялык чалгындоонун, тоо жана бургулоо иштеринин бардык түрлөрүнүн туура жүргүзүлүүсүнө техникалык регламенттерди сактоо жана сактагыч целиктердин бардык түрлөрүнүн параметрлерин белгилөө бөлүгүндөгү ; ишмердиктин түрлөрү боюнча лицензиялардын, руксат берүүлөрдүн , күбөлүктөрдүн жана макулдашуулардын шарттарын аткарууга контролдукту ишке ашыруу;
- Кооптуу өндүрүштүк объектидеги жетекчилердин жана кызматкерлердин билимдерин текшерүү боюнча комиссияга катышат;
- Белгиленген тартипте өндүрүштөгү авариялардын, кырсыктардын себептерин жана жагдайларын техникалык териштирүүнү жүргүзөт;
- Техникалык регламенттер менен белгиленген кооптуу өндүрүштүк объектилерде колдонулуучу техникалык түзүлүштөрдүн реестрин жүргүзөт;
- Кооптуу өндүрүштүк объектилерди эксплуатацияга кабыл алуу боюнча комиссиялардын ишине катышат;
- Өнөр жай коопсуздугунун маселелерин чечүүдө мамлекеттик контролдун жана коомдук техникалык көзөмөлдүктүн башка органдары менен өз ара кызматташ болот;
- Адистиги боюнча өнөр жай ишканаларындагы иш тажрыйбасы артыкчылык болуп эсептелет.

Адис
- Билими жогорку техникалык жана тоо техникалык орто же техникалык;
- КР "Администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү" Кодексин, "Кооптуу өнөр жай объектилериндеги өнөр жайлык коопсуздук жөнүндөгү", "Ишкерликтин субъекттерин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү", Өнөр жайлык арналыштагы жарылгыч материалдар жөнүндөгү", "Эмгекти коргоо жөнүндөгү" КР мыйзамдарын, ишкерликтин субъектилерин текшерүүнү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү" Жобону, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Мамлекеттик инспекция жөнүндөгү Жобону жана өнөр жай коопсуздугу жаатындагы башка ченемдик- техникалык документтерди билүүсү;
- Саламаттыгынын абалы жөнүндөгү медициналык оң корутунду;
Иш милдеттери:
- Курулушту жүргүзүүдөгү өнөр жай коопсуздугунун талаптарын сактоосуна көзөмөлдүк жүргүзүү;
- Өнөр жай коопсуздугунун ведомстволук кызматтарынын туура уюштурулушуна көзөмөлдүктү ишке ашыруу;
- Өнөр жай коопсуздугунун ведомстволук кызматтарынын туура уюштурулушуна көзөмөлдүктү ишке ашыруу (өндүрүштүк, контролдук) бул кызматтардын кызматкерлеринин квалификациялык талаптарга жооп берүүсү, ошондой эле алар жүргүзгөн иштердин толуктугуна жана лицензиялардын аракетинин шарттарын аткаруусуна контролдук кылуу,
- Төмөнкүлөргө көзөмөлдүктү ишке ашырат: өнөр жайлык коопсуздуктун талаптарын аткарылышына; жер байлыктарын пайдаланууга байланышкан жер үстүндөгү жана жер алдындагы шарттарда иштерди коопсуз жүргүзүү боюнча талаптарды сактоого;пайдалуу кен чыккан жерлерди чалгындоодо жана иштетүүдө жана иштетилип бүткөн тоо кендерин жана жер алдындагы табигый көңдөйлөрдү чарбалык керектөөлөргө пайдаланууда маркшейдерлик жана геологиялык иштерди жүргүзүүнүн эрежелерин сактоого (коопсуздукту камсыз кылуу жаатында) , тоо куткаруучу кызматтардын, уюмдардын ыктымалдуу кырсыктардын алдын алууга жана кесепеттерин жойууга даярдыгына; жер алдындагы транспорттук жана гидротехникалык объектилердин курулушуна жана пайдаланылышына, калдык, гидротөгүндү жана шламдык чарбалардын пайдаланылышына; жарылуу, жарылуу өрттөнүү боюнча өндүрүштөрдү тиешелүү категорияларга таандык кылуунун тууралыгына жана өндүрүштөрдү бир категориядан экинчисине которуунун тууралыгына, колдонулуп жаткан жабдуунун жарылууга коркунучтуу аралашмалардын жана жарылууга коркунучтуу зоналардын классына шайкештигине, уюмдун сунуштамасы менен шахталарды (рудниктерди)газ боюнча категориясын белгилейт, аларды чаң боюнча, породалардын, рудалардын, көмүрдүн жана газдын күтүүсүз пайда болушу жана тоо соккулары боюнча кооптууларга кошот, шахталарды (рудниктерди) бир категориядан экинчисине которууну бекитет; өнөр жайлык коопсуздуктун ведомстволук кызматтарынын туура уюштурулушуна (өндүрүштүк контролдукту), ушул кызматтардын кызматкерлеринин квалификациялык талаптарга жооп берүүсүнө жана алардын иш жүргүзүүсүнүн толуктугуна көзөмөлдүк кылат;
- Иштетилип бүткөн тоо кендерин жана жер алдындагы табигый көңдөйлөрдү чарбалык керектөөлөргө пайдаланууга; тоо кендерин иштетилип бүткөн жерлердеги урап кетүүсүн болтурбоо боюнча коопсуздукту камсыз кылууга байланыштуу геологиялык чалгындоонун , тоо-кен жана бургулоо иштеринин бардык түрлөрүнүн туура жүргүзүлүүсүнө техникалык регламенттерди сактоо жана сактагыч целиктердин бардык түрлөрүнүн параметрлерин белгилөө бөлүгүндөгү; ишмердиктин түрлөрү боюнча лицензиялардын, руксат берүүлөрдүн, күбөлүктөрдүн жана макулдашуулардын шарттарын аткарууга контролдукту ишке ашыруу;
- Кооптуу өндүрүштүк объектидеги жетекчилердин жана персоналдын билимдерин текшерүү боюнча комиссияга катышат;
- Белгиленген тартипте өндүрүштөгү авариялардын, кырсыктардын себептерин жана жагдайларын техникалык териштирүүнү жүргүзөт;
- Техникалык регламенттер менен белгиленген кооптуу өндүрүштүк объектилерде колдонулуучу техникалык түзүлүштөрдүн реестрин жүргүзөт;
- Кооптуу өндүрүштүк объектилерди пайдаланууга кабыл алуу боюнча комиссиялардын ишине катышат;
- Өнөр жай коопсуздугунун маселелерин чечүүдө мамлекеттик контролдун жана коомдук техникалык көзөмөлдүктүн башка органдары менен өз ара кызматташ болот;
- Адистиги боюнча өнөр жай ишканаларындагы иш тажрыйбасы артыкчылык болуп эсептелинет;

Энергетикалык коопсуздук боюнча башкы жана жетектөөчү адис
- Билими жогорку - төмөнкү адистиктер боюнча "Өнөр жай ишканаларын жана шаарларды электр менен жабдуу" , "Өнөр жай орнотмолорунун электр кыймылга келтиргичтери жана автоматташтыруу", "Электр эсептөө машиналары", "Электр станциялары", "Жылуулук газ менен жабдуу жана желдетүү", окутуу программасынын курсунда электржабдуу предмети бар аралаш адис-тиктер, техникалык орто билим;
- Электр энергиясын пайдалануунун эрежелерин, жылуулук энергиясын пайдалануунун эрежелерин, КР "Энергетика жөнүндөгү", "Электр энергетика жөнүндөгү", "Энергияны үнөмдөө жөнүндөгү" мыйзамдарын билүүсү.
Иш милдеттери
- электрдик жана жылуулук энергиясын менчигинин формасына карабастан ишканалар, уюмдар, мекемелер тарабынан берүүгө, бөлүштүрүүгө жана рационалдуу пайдаланууга карата, жана ошондой эле бөлүштүрүү тармактарынын жана керектөөчүлөрдүн, ошондой эле, отказандарда жылуулук энергиясын иштеп чыгуу менен байланышкан энергожабдууларын куроо, жөндөө, эксплуатациялоо боюнча энергетикалык кооп-суздук жана натыйжалуулугун боюнча ченемдик-укуктук актылардын, техникалык регламенттердин талаптарын сактоого мамлекеттик контролдукту жана көзөмөлдүктү ишке ашырат.
- Энергетикалык бөлүштүрүүчү компаниялардын жана керектөөчүлөрдүн электр-жылуулук орнотмолорун пайдалануу учурунда коопсуздук эрежелеринин талаптарын камсыз кылуусуна көзөмөлдүк;
- Мамэкотехинспекциянын борбордук аппаратына төмөнкү маселелер боюнча материалдарды жалпылайт, талдайт жана сунуш кылат:
- Энергетикалык ресурстарды пайдалануу;
- Керектөөчүлөрдүн жана бөлүштүрүүчү электр компаниялардын энергетикалык орнотмолорунун техникалык абалы;
- Керектөөчүлөрдүн жана бөлүштүрүүчү электр компанияларынын энергетикалык орнотмолорун пайдалануудагы коопсуздук техникасынын эрежелерин сактоого;
- Керектөөчүлөр жана бөлүштүрүүчү электр компаниялар боюнча маалыматтар банкын түзүү, иштетүү жана алмаштыруу боюнча иштерди дайыма жүргүзүүнү камсыз кылат;
- Жаңы курулуп жаткан жана реконструкцияланып жаткан ишканалардын энергетикалык камсыздоо долбоорлорун тандалма техникалык экспертизасын жүргүзөт;Warning: include(../../ggle_link.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 140

Warning: include(../../ggle_link.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 140

Warning: include(): Failed opening '../../ggle_link.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/bm/13/0731_14.htm on line 140

Пикир: