Эл аралык эркин гезит◄◄◄
Башкы редактор
Асылбек КАЛИМБЕТОВ
0 312 90-27-11

Гезит Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде
каттоодон өткөн.
Каттоо күбөлүгү № 1166.
Башкы редактордун 1-орун басары
Тургунбай НУРУМБЕТОВ -
0777 70-48-14.
Башкы редактордун орун басары
Канжар МУНДУЗБАЕВ -

Жооптуу катчы:
Гүлзада Мамыш кызы -
0557 80-09-21
Кабарчылар:
Г.ЖЭЭНАЛИЕВА
Дубандык кабарчылар:
Баткен - Мыктар ТОПЧУЕВ
Ош - Жазгүл МУСАЕВА
Жалал-Абад - Өскөн ТАШПАЕВ

Нарын -
Курманбек СЕЙСЕНБАЕВ
Ысык-Көл - Талант Касиев
Талас - Байсал МУРАТАЛИЕВ
Чүй - Самарбек ЖЭЭРЕНЧИЕВ

Компьютердик бөлүм:
Улан МУРЗАБЕКОВ
Нургазы АЛТЫБАЕВ

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!