даярдаган:
© Жаныбек ЖАНЫЗАК
janyzak@mail.ru • 2007-ж.

Библейская программа:
Изучайте
кыргызский язык
через Библию!

Англис,
немис, француз

тилдерин
Библиянын
жардамы менен
үйрөнгүлө!

Программаны
бул даректен
табасыздар >>>

Эски Осуят

Мусанын беш китеби:
1. Башталыш
2. Мисирден чыгуу
3. Лебилер
4. Сандар
5. Мыйзамды кайталоо

Куулганга чейинки тарых:
6. Нундун уулу Жашыя
7. Израил соттору
8. Рут
9. Биринчи Шемуел китеби
10. Экинчи Шемуел китеби
11. Биринчи Падышалар китеби
12. Экинчи Падышалар китеби
13. Биринчи жылнаама китеби
14. Экинчи жылнаама китеби

Куулгандан кийинки тарых:
15. Эзра
16. Некемия
17. Эстер

Жандүйнө китептери:
18. Аюб
19. Забур
20. Сулаймандын накыл сөздөрү
21. Насаатчы
22. Ырдын ыры

Залкар Пайгамбарлар:
23. Ышайа
24. Жеремия
25. Жеремиянын ыйы
26. Жезекиел
27. Даниел

Куулганга чейинки кичи пайгамбарлар:
28. Ошуя
29. Жоел
30. Амос
31. Обадия
32. Жунус
33. Михей
34. Накум
35. Хабакук
36. Сепания

Куулгандан кийинки кичи пайгамбарлар:
37. Акай
38. Захария
39. Малахия

Жаңы Осуят

Жакшы Кабарлар:
40. Матайдын Жакшы Кабары
41. Марктын Жакшы Кабары
42. Лукмандын Жакшы Кабары
43. Жакандын Жакшы Кабары
44. Ыйык Элчилердин иштери

Башка авторлордун каттары:
45. Жакыптын каты
46. Петирдин биринчи каты
47. Петирдин экинчи каты
48. Жакандын биринчи каты
49. Жакандын экинчи каты
50. Жакандын үчүнчү каты
51. Жүйүттүн каты

Пабылдын жыйындарга жазган каттары:
52. Римдиктерге жазган каты
53. Корунттуктарга биринчи каты
54. Корунттуктарга экинчи каты
55. Галатиялыктарга жазган каты
56. Эфестиктерге жазган каты
57. Филипиликтерге жазган каты
58. Колосалыктарга жазган каты
59. Тесалоникалыктарга биринчи каты
60. Тесалоникалыктарга экинчи каты

Пабылдын жеке адамдарга жазган каттары:
61. Тиметейге биринчи каты
62. Тиметейге экинчи каты
63. Титке жазган каты
64. Филемонго жазган каты
65. Эврейлерге жазган каты

Аяндар:
66. Жакан алган аян


Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!