Коомдук-саясый гезит◄◄◄
Арена kg
Апталык
саясый гезит
www.presskg.com

Башкы редактордун
милдетин аткаруучу:
Чынайым
Кутманалиева


Редколлегия:
Кулуева Элнура
Гүлмайрам Турусбекова Акбар Кубанычбеков Аида Надырбекова
Урмат Иманалиев
Жеңишгүл Шабданбекова


Дизайнер:
Азамат Айип
Менеджер:
Руслан Кутманалиев
0705 22-83-83
Байланыш телефону:
(0312) 21 85 06


Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. окурмандардын жарыяланган материалдары редакциянын көз карашын билдирбейт.
Жарнамалардын мазмунуна жарнама берүүчүлөр жооптуу.
Гезит редакциянын компьютердик комплексинде даярдалды жана "ММКны колдоо борбору" фондунун басмаканасында басылды.

Биздин дарек:

Бишкек шаары,
Фурманов көчөсү
үй №54 кв 16
e-mail: arenakg@mail.ru
asmankg@mail.ru
инд: 7220017


КРнын Адилет
министрлигинде
катталган №1696

Гезит ээси:
"Позиция"
Мекемеси

Буйрутма 87
Н. 1м 320


Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!