Архив

Редакция

Редакция

Арена kg
Апталык
саясый гезит
www.presskg.com

Башкы редактордун
милдетин аткаруучу:
Чынайым
Кутманалиева


Редколлегия:
Кулуева Элнура
Гүлмайрам Турусбекова Акбар Кубанычбеков Аида Надырбекова
Урмат Иманалиев
Жеңишгүл Шабданбекова


Дизайнер:
Азамат Айип
Менеджер:
Руслан Кутманалиев
0705 22-83-83
Байланыш телефону:
(0312) 21 85 06


Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. окурмандардын жарыяланган материалдары редакциянын көз карашын билдирбейт.
Жарнамалардын мазмунуна жарнама берүүчүлөр жооптуу.
Гезит редакциянын компьютердик комплексинде даярдалды жана "ММКны колдоо борбору" фондунун басмаканасында басылды.

Биздин дарек:

Бишкек шаары,
Фурманов көчөсү
үй №54 кв 16
e-mail: arenakg@mail.ru
asmankg@mail.ru
инд: 7220017


КРнын Адилет
министрлигинде
катталган №1696

Гезит ээси:
"Позиция"
Мекемеси

Буйрутма 87
Н. 1м 320


 

Жарнама