" "

ү !


ү
" " ң , - . өө үөңү, ң, ң ү ң үөүңүү өүө ң өөөңү, ... " "
"ү " . ү , , , " " ү , " " .
0(312) 933 622, 1032 "" өөү, ң ң . ү ң , үөүңүү ң . ң өүү үүүө . ң . ң , ңң. ү 10- үөү үү 12:00-14:00ө , 11- үү 10:00-12:00ө ү . ң, ң! " " .
, ү , , , өүө , 9- ң. өө .

.