Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери

КИТЕПКАНАп»ї

Л€У…Р’Жђ

Нургүл БЕЙШЕН
(Бул чыгарма
"Жанызак@басманын" менчиги)
Орошон кумар ошол түн
ТОГУЗУНЧУ БӨЛҮМ
- Сенин компьютериң мештин кайда турганын айтпай жатат. - Баян ызалана кыйкырды күйөөсүнө.
- Гемма, Баян үчүн биринчи даражадагы коопсуздукка жол ач. Сен мындан ары анын бардык талаптарын аткарууга тийишсиң. Сага түшүнүктүүбү?
- Ооба.
- Анда, талаада калган меш кайда экенин айт мага?
- Суроо изилденип жатат. "Талаада калган меш" сизден эки метр сол жакта жайгашкан.
- Рахмат, - Баян кекете буркулдады. - Эми мага күйөөм түшүндүрүшүн каалайм: Эмне үчүн анын аялы ашканага кириш үчүн атайын уруксат алууга тийиш? Эмне үчүн теңата шериктеш болуп туруп мен, анын шериктеши, жашыруун коддорго кире албайм?
- Бул жөнүндө меймандар кеткенден кийин сүйлөшөбүз.
Баянда Нурланга карата шектенүү пайда болду. Эмне үчүн бардык жерге тоскоолдук коюлган. Ал андан бир нерсени жашырып жүрбөсүн? Токтоосуз ачык сүйлөшпөсө болбойт.
- Убакытты созбо. Мен жоопту азыр уккум келет.
- Мирбектин атасынан кийин жашыруун кодго кирүүгө менин гана укугум бар.
- Эмне үчүн?
- Анткени биринчи даражадагы статус Гемманын программасын өзгөртүүгө акылуу.
- Демек, менчик бийлигиңди колуңдан чыгарбоонун амалы экен да?
- Эгер ошондой ойлогуң келсе, өз эркиң. - Нурландын көзү муздай түштү. - Гемма, кофе даярда!
Баянды карап да койбой, кандай кирсе ошондой шарт чыгып кетти.
- Жарайт! - Гемма дыңылдап кофе даярдап кирди.
Баян эмне кылаарын билбей, өзүн бул үйдө чоочун баладай басыңкы сезип тура берди. Ашканадагы узун үстөлдүн этегинен жумуру идиштеги бир нерсе бышылдап барып, боркулдап кайнап кирди. Баян карап туруп башын чайкады өзүнчө:
- Акылга сыйгыс ке-ре-мет!
- Сени таң калтырганым үчүн курсантмын. - Нурлан бир аз олку-солку болуп туруп, анан эңкейип аялын өөп кирди. Кыязы, Канат эмес, азыр аялы маанилүү деп чечкен көрүнөт. - Өз үйүңө келишиң менен, жаным! - Эриндерин кебездей жумшак илеп тартып, ширесин соргондой узакка койо бербеди. Баян бүт тулку бою менен ага бекем жабышып алды. Нурландын акыркы сөзү ага убада бергендей туюлду. Ишеним пайда болду. Үмүт оту кайра жанды…
Түн ортосунан эчак оогонуна карабай Нурландын уйкусу качты. Демейде иш менен алаксычу эле. Бүгүн ишке да мойну жар бербей, өзүн койорго жер таппай жатты. Акырын коридорго чыгып, Баяндын бөлмөсүнүн кыңая ачылып турганын көрдү. Керебеттин башындагы түнкү жарык сыйкырдуу жылтырап, сезимин дүүлүктүрдү. Акырын кирсе Баян оозун ачып, катуу уктап жатат. Мылтык атсаң да ойгоноор түрү жок. Окуп жаткан китеби жерге түшүп калыптыр, алып койду. Жуурканын кымтылап жапты.
Акыркы күндөрдө эмнегедир аны бакыт ээрчип жүргөнсүйт. Беш жыл бою караанына кагылып, астыртан ашык болгон аялы эми колуна тийди. Ал гана эмес татынакай кыз төрөп берди. Азырынча бир жылдык келишимдин негизинде болсо да, биротоло жашап калганга бар күч-аракетин жумшайт. Төшөк маселесин да жакын арада чечерине ишенет. Баянды азыр шаштырганда болбойт. Өзү биринчи кадам таштаганча күтүш керек, …кайрадан күтүү… Баянга азыр өзү эмне бере алат? Төшөк кумарынан башка эч нерсе колунан келбейт. Андан чоң, андан кымбат нерсе бергендей болушу керек…
- Нурлан мырза... - Гемма акырын шыбырай чакырды.
- Эмне болду, Гемма?
- Сизге өзгөчө бир нерсе болдубу?
- Жок. Мен өз үй-бүлөмдүн абалын карап чыгып жатам, - жылмайып Баян менен Гемманын кайым айтышканын эстеди. Баян да кызык, Нурланды сезимсиз темирден кызганат.
- Нормадан тайыган жоксузбу?
- Жок дейм. Жарыкты өчүр, Гемма.
Кийинки эки жума ары-бери караганча эле өтүп кетти. Баян байкабай да калды. Башында өзүнүн Нурланга болгон сүйүүсүнөн эмне күтөөрүн билбей, дендароо болуп жүрдү. Бирок баары орду-орду менен өтүп жатты.
Байжигитов Гемманы "сыноого" киришти. Иш боюнча да экөө, эң сонун шериктеш болуп чыга келишти. Баян мурун көңүл бурбай жүргөн көп кызыктуу программаларды өздөштүрүүгө жетишти. Катар отуруп, чогуу иштөө алар үчүн ырахат эле. Экөө керели-кечке каткырып, болоор-болбоско деле күлө беришет. Кечкисин Берметти уктатып коюшуп, кино көрүшөт же китеп окушат. Баарынан жакшысы Берметти ортого алышып, сөөрүдө жаткандары. Тилекке каршы, мындай учур дайыма эле боло бербейт.
Ушул күндөрү Баян өзү менен өзү күрөшүп жүрдү. Бир ою: "Мирбек ишенчилиги жок, начар эркек болчу. Нурлан андай эмес. Чынчыл. Камкор. Ага ишен" дегенсийт. Экинчи ою: "Ал деле Мирбектей өзүнүн кызыкчылыгы үчүн сени никеге мажбур кылды. Ага ишенбе" дейт. Байкашынча Нурландын ички сезиминин кулпулуу сыр сандыгын ачыш керек. Ачкычын табууга убакыт гана керек…
- Баян, сен кайда жүрөсүң? - Нурлан иш бөлмөсүнөн чыгып үн салды.
Анын үнүнөн жашыруун кооганы сезип, келин кире бериште туруп калды.
- А-а, Геммага эскертпей калыптырмын, бүгүн догдурга барышым керек болчу.
- Берметтин догдурунабы?кыргыз тилиндеги гезит "Асман пресс"
а ­е¦Є.НҐй«