Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

  Сандан-санга

Өзүмдү тапкан
жол
Академик, парапсихолог
Лариса Асанбекова

Адамдын ниет пейлине жараша энергожандык

Мен парапсихология илимин утур тереңдетип окуган сайын адам баласы бул ааламда жаралган жалгыз гана акыл эстүү жан эмес экенине ынандым. Көрсө бизден акыл жагынан да, мүмкүнчүлүк жагынан да бир нече эсе күчтүү көзгө көрүнбөгөн дүйнөнүн ар кандай энергожандыктары бар экен. Адам баласы өзүнүн бир нече жолу Адам болуп жаралып, утур бир тепкичке көтөрүлүп топтогон ички энергиясынын сапатына жараша көзгө көрүнбөгөн дүйнөнүн энергожандыктары менен байланышта болушат тура. Мисалы, адамдын ички энергиясы таза болсо Жогорку күчтөр ( периштелер) менен, ал эми ички энергиясы таза болбой терс энергиясы көп болсо Кара күчтөр ( Жин, шайтан) менен байланышта болуп турушат. Адам менен энергожандыктар бири-бири менен байланыш түзүп, бири-бирине көз каранды экендиги мени таң калтырды. Адамга маалыматты, оюна келген ар кандай идеяларды энергожандыктар түш аркылуу же ой аркылуу берип турушат. Ал эми Адам кандай маалымат алат, оюна кандай нерселер келет ал ички энергиясынын сапатына жараша же Жогорку күчтөрдөн же Кара күчтөрдөн алып турат. Муну бабаларыбыз "Түшү оңолгондун иши оңолот", "Ою тазанын бою ( Аурасы) таза" деп айтып, жакшы маалыматты Жогорку күчтөр берерин, демек адамдын энергиясы таза экенин, энергиясы таза адамдын ден соолугу, иши оң болоорун бир сөз менен түшүндүрүшкөн. Ушундай акыл сөздөрдөн Кыргыздын ар бир макал-лакаптарында терең филасофия жаткандыгына мен мурункудан да терең ишендим. "Подобное притягивает подобное" деген космостун мыйзамынын негизинде адамдын энергиясына жараша байланышып турган энергожандыктар да адамга көз каранды болушат. Мисалы, Кара күчтөр ичкилик ичип, бангизат колдонгон, мүнөзү терс, ичи тар, көралбас, зыкым, орой, кызганчаак, ыймансыз, карөзгөй, алдамчы, менден башкалар киши эмес деп керсейген (Эгосу бийик), байлык үчүн дилин саткан, ыплас иштен качпаган адамдар менен байланышып, аларды азгыруу, алдоо жолу менен "сен акылдуусуң, сен кыйынсың, арак ичип көңүл көтөр, баңгизат чегип көйгөйүңдү унут, сенин жасап жаткандарыңдын бары тура, сенин тигинден эмнең кем, эл башчы сен гана болушуң керек, кыргызды көтөрүш сенин гана колуңда" деген сыяктуу ойлорду берип алдап, дагы тереңге түртөт. Алгач Кара күчтөр адамдын каалаганын орундатып ишеничине кирет да анан ал адамды өмүр бою кул кылып аңга түртөт. Мисалы, ичкилик ичкен адам биринчи шайыр болуп, көңүлү көтөрүлүп өзүн эң бактылуу сезет, анан ооруп өлөөрүн санап калат. Ушул кезде 100 грамм ичип койсо жакшы болуп калгансыйт, бирок бул алдоо. Ошентип Кара күчтүн торуна түшкөн адамдын акылы жеткени менен эрки жетпей, тузактан чыгышы өтө кыйын болот. Себеби, Кара күчтөр адам бөлүп чыгарган кара, терс энергиядан азык алышып ошону менен жашагандыктан терс энергия аларга дайым керек болуп турат. Ошондуктан адамдын терс энергияны көп беришин каалашып, адамга терс жагдайларды түзүп турат. Мисалы, ооруйт, иши жүрбөйт, ичкилик, бангизат, кумарга адамдын эркин байлап жинди кылат. Кара күчтөр менен байланышкан адамдар өздөрү эле кыйналып терс энергия бөлбөстөн анын жанындагы адамдар да кыйналышып терс энергия бөлүп турушат. Кара күчтөр мындан өздөрүнө азык алып чоңоюшат, көбөйүшөт.
Кара күчтөр адамды сынакка салуучу жандык

Кара күчтөр ошондой эле байлыкты, бийликти да башкарат. Бийликке келген адамдын жүрөгүндө ыйманы болбосо, жандүйнөсү таза болбосо, Кара күчтөрдүн карамагында калат да кечээги эле "акылдуу" чиновник адам таанылгыс болуп өзгөргөнүн өзү да билбей калат.

Ал эми адамдын энергиясы канчалык таза болсо, ошончолук сапаты жогору болот да Жогорку күчтөр менен байланышта болушат. Муну кыргыздар колдоочуң бар, касиетиң күчтүү деп коюшат. Тилекке карышы Кара күчтөр менен байланышкан адамдарды деле "кыргызчылыгың бар, аркаң бар" дешип касиетке кошуп жүргөндөр аз эмес. Жогорку күчтөр таза сапаттуу энергиядан азык алат. Мисалы, адам сүйүнгөндө, сүйгөндө, күлгөндө, шаңдуу ырдаганда, ыраазы болгондо, сүрөөлөрдү окуганда, зикр чалганда, ибадат кылганда , мантраларды окуганда таза энергия бөлүп чыгарат. Андай энергиядан Жогорку күчтөр азык алат да кайра эле ошол адамга жардам көрсөтүп, тилектерин аткарып, Кудайдан сураган тилегинин материяга айланышына көмөк көрсөтөт. Энергия канчалык таза болгон сайын жеңил болуп бийикке көтөрүлөт, жогору көтөрүлгөн сайын Жогорку күч менен байланыш көп болот. Байланыш көп болгон сайын адамга укмуштай идеяларды, ойлорду, ар кандай ачылыштарды, жөндөмдү Жогорку күчтөр адамга берип турат. Мисалы, энергиясын бийик сапатка жеткирген суфийлер бир эле убакта көптөгөн кесипке ээ болушкан. Сапаттуу энергияга жеткен адамдардын ар тараптуу каналдары ачылып, аалам сырларын билишип, ар кандай керемет көрсөткөнгө жетишип, ал эмес Кара күчтөрдү өзүнө баш ийдирип алганга жетишет. Андай адамдар материалдык дүйнөдө жашап туруп, Кара күчтөр башкарган байлыкка, атак даңкка гана эмес бийик духовностко да бирдей жетет. Мындай адамдарга байлык өзү келет, алар байлыкка байланбайт. Себеби, энергиясы таза адамдарга Кара күчтөр жолой албайт, анткени аларда терс энергия болбогондон кийин керектүү азыкты бөлүп беришпейт, демек, андай таза адамдарга Кара күчтөр кызыкпайт. Ошентип ар бир адам көзгө көрүнбөгөн дүйнөнүн энергожандыгы менен байланышта болот. Ал эми ким кайсы күч менен байланышта болот, ал адамдын өз эркинде. Бирок, убактылуу гана бул дүйнөдөгү эркиндик. Адам материалдык денесин таштап, жан энергиясы башка дүйнөгө өткөндө терс энергия топтоп, жердеги сынактан өтпөй калгандыгы үчүн жооп берүүчү убакыт келет. Ошол кезде тура эмес жашап өткөн өмүрү үчүн өкүнүү өтө кечтик кылат. Кудай Кара күчтөрдү адамзат үчүн атайын жараткан. Адамзаттын өнүгүп өсүшү үчүн, адамды ар кандай сынакка салыш үчүн, Кара күчтөрдүн жардамы менен азгырып адамдын кандай экенин текшерүү үчүн. Адам материалдык дүйнөдө кара күчтөр менен катарлаш жашап, ар кандай азгырыкка баш ийбей, өзүнүн миссиясын аткарып, сынактан өтүп, жан энергиясын жогорку тепкичке жеткирүү үчүн жаралат.
(Уландысы кийинки санда)


кыргыз тилиндеги гезит "Асман пресс"

??.??