Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/as/11/0901_10.htm on line 2

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/as/11/0901_10.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/as/11/0901_10.htm on line 2

  Шайлоо шайман

Мигранттарыбыздын укуктары тебеленбөөсү керек!

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине КРнын шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук Комиссиясына "Бүтүн Кыргызстан" саясый партиясынын
БИЛДИРҮҮСҮ
Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары!
КРнын Жогорку Кеңеши кабыл алган "КРнын Президентин жана КРнын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Конституциялык мыйзамдын 2-беренесинин 2-бөлүгүндө республиканын аймагынан чет жактарда жашап же иштеп жүргөн жарандарыбызга дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин аймактарында гана добуш берүү нормасынын киргизилүүсү алардын тынчсызданууларын жана каршылыктарын пайда кылып, БШКнын көрсөтүлгөн нормаларды чечмелеп колдонуусу ар кандай кыялый түшүнүктөрдү жаратууда. Мыйзамдагы кош түшүнүктөр жана так эместиктер четтетилбей туруп, алар туура эмес колдонула турган болсо, биздин жарым миллиондон ашык мекендештерибиз шайлоо укуктарын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырап калганы турушат.
"Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы 2011-жылдын 12-августунда эле жарандарыбыздын өз укуктарын пайдаланууларына мүмкүнчүлүк берүү үчүн чет өлкөлөрдө кошумча шайлоо участкаларын түзүүнүн зарылчылыгы жөнүндөгү талап менен шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук Комиссияга жана коомчулукка кайрылган. Партия өз талаптарын негиздөөдө жана "дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин аймактары" деген түшүнүктү чечмелөөдө Конституциянын эң жогорку юридикалык күчү бар жана түз аракеттеги нормаларын жетекчиликке алуунун зарылчылыгын көрсөткөн. Укуктук маселелер боюнча ажырым түшүнүктөр жана чечмелөөлөр келип чыкканда алар дайыма жарандардын укуктарынын жана кызыкчылыктарынын пайдаларына чечиле тургандыгы мурдатан белгилүү. Бирок, ушул убакка чейин Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени оң жагына чечүү жана чет өлкөлөрдө кошумча шайлоо участкаларын түзүү боюнча тийиштүү чараларды көргөн жок.
Урматтуу депутаттар!
Чет өлкөлөрдө жашашкан жана иштеп жүрүшкөн жарандарыбыздын конституциялык укуктарын камсыз кылуу жана ишке ашыруу маселеси каралбай жаткандыгына байланыштуу "Бүтүн Кыргызстан" саясый партиясы мунун маанилүүлүгүн жана жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу боюнча оперативдүү чараларды көрүүнүн жана мыйзамдын нормаларын бирдей түшүнүүнүн жана колдонуунун зарылчылыктарын белгилейт.
Жогоруда айтылгандарды негиздөөдө "Бүтүн Кыргызстан" саясый партиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын адамдын жана жарандын укуктарын чектеген жана жокко чыгарган мыйзамдарды кабьл алууга тыюу салуу жөнүндөгү 20-беренесине таянат (1 бөлүк).
Аталган конституциялык мыйзамдын 2-беренесинин 2-бөлүгү ажырым чечмелөөлөрдү пайда кылат деп эсептейбиз, айрым адистердин пикирлерине ылайык,КРнын Конституциясынын 20- беренесине каршы келет, анткени КРнын жарандарыбыздын компактуу жашаган жана жүргөн жерлеринде добуш берүү укугун караган мыйзамын жокко чыгарат.
Алсак, "Кыргыз Республикасындагы шайлоолор жөнүндө" Кодекстин мурда аракетте болгон 21-беренесинин 5-пунктуна ылайык ( "КРнын президентин жана КРнын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" 2011-жылдын 2-июлунда кабыл алынган № 68- Конституциялык мыйзамдын 67-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык күчүн жоготкон) республиканын аймагынан сырткары жерлерде шайлоо участкалары дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө гана эмес, КРнын жарандары компактуу жашаган жана жүргөн жерлеринде да түзүлчү.
КРнын Конституциясынын 20-беренесинин 2-бөлүгүндө "Адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери Конституция жана мыйзамдар аркылуу улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти , калктын ден соолуктарын жана ыймандуулукту , башкалардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максаттарында гана чектелиши мүмкүн экендиги" көрсөтүлгөн.
Чет өлкөлөрдө жашаган жана жүргөн КРнын жарандары үчүн кошумча шайлоо участкаларын түзүп, компактуу жашаган жана жүргөн жерлеринде добуш берүүлөрүн уюштуруу Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна, коомдук тартипке, жарандардын ден соолуктарына, адеп-ахлактык баалуулуктарга эч кандай коркунуч келтирбейт. Биздин чет өлкөлөрдөгү жарандарыбызга компактуу жашаган жана жүргөн жерлеринде добуш берүү укуктары берилсе, андан башкалардын укуктары жана эркиндиктери бузулбайт, анын эч кимге зыяны тийбейт.
Урматтуу Боршайлоокомдун мүчөлөрү!
Шайлоого даярдык көрүү жана аны өткөрүү мезгилинде КРнын шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук Комиссиясы бийликти жүргүзүү , жарандардын Конституциялык шайлоо жана шайлануу укуктарын камсыз кылуу боюнча негизги мамлекеттик орган болуп саналат.
КРнын мыйзамдарына ылайык, Борбордук шайлоо комиссиясы жарандардын, анын ичинде чет өлкөлөрдө жашаган жана жүргөн мекендештерибиздин шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууну камсыз кылууга милдеттүү болуп саналат.
"Бүтүн Кыргызстан" саясый партиясы сиздерге чет өлкөлөрдөгү жарандарыбыздын жашаган жана жүргөн жерлерин максималдуу камтуу менен 2010-жылда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо түзүлгөндөн кем эмес өлчөмдө кошумча шайлоо участкаларын түзүү талабы менен кайрылат.
"Бүтүн Кыргызстан" саясый партиясынын Төрагасы;
Адахан Мадумаров
Защищает ли команда Осмонова К.Д., Председателя ФПК, интересы Профсоюза?

Сведения и материалы, порочащие репутацию людей, упомянутых в статье "Кто защитит интересы профсоюзов?", вышедшей 25.08.2011 за подписью зам. начальника Управления Кыргызтуризма Абдыкасымова Т. и юриста управления Зиминой, оказались, мягко говоря, неверными и не соответствующими действительности. Это было выявлено, когда наша газета углубленно занялась этим вопросом. Интересно, но оказалось, что ни Абдыкасымов Т., ни Зимина А. не имели отношения к написанию этой статьи. Мы уже не будем заострять внимания на том, что Халмурзаев А., облпрокурор Иссык-Кульской области, не имеет никакого отношения к своему однофамильцу Халмурзаеву Ч.И., Шамшикеев Т.Б., уроженец г. Кара-Балта, не является родственником иссык-кульцу Темиралиеву К., и Намырбатаев Д. не является мужем старшей сестры Темиралиева К., т.к. его старшая сестра является гражданкой Германии вот уже 19 лет. А Узакманова Т.Ш., получившая землю 3,8 га от местной администрации в 2003 году, реализовала свою собственность в 2008 году, через 5 лет, когда цена поднялась. Темиралиев никак не мог иметь отношения к реализации коммерческих объектов "Бишкек турбазасы", т.к. был сокращен с занимаемой должности еще весной 2009 года и не является владельцем китайской компании, реализовавшей свои объекты. Автор этой статьи, кто бы он ни был, видимо действует под девизом, в свое время исповедуемым гитлеровской пропагандой и лично фашистом Геббельсом: "Мы постараемся создать вокруг м-а-а-аленькой правды огромную ложь". Но то, что было возможным в прошлом веке в Германии, не всегда возможно в Кыргызстане, особенно после революции 2010 года. Скорее всего и юрист Молдошев, и другие "юристы", замешанные в написании этой статьи, нарвутся на объединенные иски с многотысячными компенсациями за клевету от всех тех граждан, в отношении которых они распустили свою извращенную фантазию. И вполне вероятно, что новые составы судей примут справедливое решение и в полной мере воздадут по заслугам людям без чести, гордости и совести, которые, выполняют заказ, и о существовании которых знают все в ФПК. Это ведь они разрушают имидж профсоюзов КР, создавая впечатление, что только они защищают интересы ФПК, а все остальные лидеры и члены Совета ФПК не делают ничего полезного, а все их предыдущие решения являются ошибочными. С самых разных трибун такие члены Совета профсоюзов, как Осмонов К.Д., Токобаева Ч.А., заявляют, что только они двигают профсоюзы, а все остальные профлидеры только тормозят и мешают им "работать".
За почти полтора года своего руководства Федерацией профсоюзов Осмонов К.Д. и Токобаева Ч.А. сумели довести профсоюзы до финансового и политического банкротства. Благодаря им никто из первых лиц государства не признает авторитет ФПК и не приглашают Председателя ФПК Осмонова К.Д. Видимо, не нужна поддержка многотысячной армии профсоюзов только лишь потому, что профсоюзы возглавляет такой лидер, т.к. поддержка таких запятнавших себя профлидеров может наоборот привести к проигрышу. На каком же уровне Осмонов попробует защитить интересы трудящихся?
Совет ФПК в течение 7 часов буквально сражался с Председателем ФПК Осмоновым К.Д. и сумел уволить с позором Токобаеву Ч.А. с поста председателя Кыргызкурорттурсовета "за неудовлетворительную работу". Осмонов, как лев, бился за свою подельницу по двум уголовным делам Токобаеву Ч. Они использовали все уловки, чтобы оставить ее на должности, но…Совет ФПК проявил принципиальность и единогласно проголосовал за увольнение (трое воздержавшихся, включая Осмонова).
В Постановлении этого легендарного Пленума было отмечено, что и Осмонов, и Токобаева грубо нарушали Устав ФПК и Положение Кыргызкурорттурсовета, например, подписав приказ о приеме в качестве директора небезызвестного в Иссык-Кульской области Кулукеева А., при этом не утвержденного ни Конкурсной комиссией ККТС, ни Коллегией ККТС. Кулукеев и Токобаева, не согласовав свои действия с Коллегией ККТС, тут же нанимают вневедомственную охрану Иссык-Кульского района за 52 тысячи сомов в месяц, тем самым обрекая ККТС выплатить на ровном месте более 100 тысяч сомов за ненужную охрану. Кулукеев А. развил бурную деятельность по препятствованию деятельности фирмы "Богема", которая в тяжелейших условиях вот уже три года выполняет свои обязательства перед ККТС. Повторяется история с АОЗТ "Ремсервис", который выиграл все суды и наложил штраф на ККТС. Видимо, такой же сценарий ждет и Кулукеева, т.к. арендатор "Богема" подает в суд иск на действия ККТС, т.к. представитель ККТС Кулукеев А. с начала июня препятствует работе арендатора.
Именно на примере Осмонова, Токобаевой, Кулукеева и других из этой команды мы видим, как можно цепляться за "хлебные места".
Интересно, какие тёмные стороны характера двигают автором статьи "Кто защитит интересы ФПК?" Для написания такой злобной, наполненной ядом зависти и бессилия статьи необходимо обладать определенным складом характера, присущим людям, которые любят подглядывать в замочную скважину и копаться в чужом белье. Воспитывал ли их кто? Объяснял ли, что хорошо, а что плохо? Учили ли их, что долг надо отдавать вовремя и жить спокойно? Что клевета и проклятия оборачиваются многократно? Что правда всегда шилом прорвется из мешка обмана?
Л. Тутуева,
член профсоюза с 1970 г.кыргыз тилиндеги гезит "Асман пресс"