Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Нургүл БЕЙШЕН
(Бу чыгарма "Жанызак@басманын" менчиги)
Орошон кумар
ошол түн
(Башы өткөн санда)
ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ
Никеге каттоо кызматкери Нурлан менен Баянды алмак-салмак карап койду.
- Катаңарды оңдойлу дегенсиздер го?
Баян кызматкердин одоно какшыгынан уялып, Нурланды карап калды. Бирок Нурлан ал сөзгө маани деле бербегендей:
- Аракет кылып жатабыз, - деп койду.
- Дал убагында келипсиңер.
Баян тырыша түштү:
- Менин айымдан тоюбуз кечеңдеп жатты.
- Андай болсо сизди көндүргөнү үчүн бул жигитке рахмат. Демек, жакшы адам экен.
- Ооба. Ал абдан жакшы, - Баян тыкылдады.
- Мен сени бул никеге күчтөп көндүрдүм окшойт. Бирок, эгер көңүлүң жок болсо, азыр айтсаң болот, - Нурлан Баянды курсагынан сылап койду.
Нурландын бул сөзүнөн кийин ал калтырап чыкты. Баягы музжүрөк Нурландын муздак сөздөрү.
Ошол түнү да так эле төшөккө жатаардын алдында ушинтип сураган эле… так эле ушундай жылмайып, көздөрү ички каалоосун ачык айтып турса да, ушинтип муздак сүйлөгөн. Ошондо да Баян арбап койгонсуп, үн-сөзү жок анын кучагына кулаган эле…
- Сен ошол түндү чын эле унутпапсың, - Нурлан супсак сүйлөдү. - Сен азыр ошону эстеп жатасың?
- Кайдан билди, менин маңдайымда жазылып турабы?
Нурлан шыбырап айтса да, чалкан менен тартып-тартып жибергендей эле болду.
- Нурлан, мен бул сыноодон өтө албайт окшойм.
- А мен сени азыр кетире албайм, - Нурландын жылмаюусу азуулуу жырткычтын ыркыраганына окшой түштү.
Кудай жалгап, ушул учурда кызматкер Баянга өзүнүн креслосун жылдырды:
- Кыйналбай отуруп алыңыз.
Баян креслого бүткөн бою менен шалак дей түштү.
- Даяр болсоңор баштайлы.
- Баян? - Нурлан креслонун катарына келип, Баянды карады. Ал чечиши керек. Баян кызматкерди карады эле, ал кубаттагандай акылдуу көздөрүн ирмеди.
- Даярмын.
- Баштай бериңиз, - Нурлан кызматкерге баш ийкеди да, Баяндын колун акырын кысып койду.
Толгоо ошол маалда башталды. Бир укмуштай оору чагылгандай зырп эттире бүт денесин аралап өттү. Деми кыстыккан Баян жан айласы кылып, Нурланга тырмышты. Алайган көздөрү Нурландын шилисинен чыга түштү. Бардыгы түшүнүктүү. Кызматкер да баш ийкеп, Баяндын төркүндөрү тарапка бир карап коюп, өз ишине киришти. Эгер толгоо башталганын билишсе, тигилер ызы-чуу түшөөрү белгилүү, ошондуктан ары-бери бүтүрө салуу керек.
- Гүлдесте кана? - кимдир бирөө кыйкырып калды.
- Ансыз болбойт. Бириң чуркап, апкеле калгыла.
Нурлан чөнтөгүнөн карабай эле бир тутам акчаны кайнисине сунду. Ал чуркап кетти.
- Биз бүгүн мында…
- А Кайратты күтпөйбүзбү?
- Эч нерсе эмес, аяк жагына катышат. - Нурлан кескин жооп кылды.
- Нурлан Тынышев, Шаршенова Баянды мыйзамдуу колуктум деп кабыл аласызбы?
- Ооба.
- А сиз…
- Ооба. - Баян онтоо аралаш араң жооп берди.
- Сен эмне аягына чейин укпай эле "ооба" деп жатасың? Ушундай кантип болсун. - Баяндын атасы нааразылана күңкүлдөдү.
- Ата, мен ал сөздүн баарын мурунку жолу уккам. - Баяндын чыдамы кетти.
- Нике шакегиң канакей?
- Мына. - Нурлан Баяндын аты жогуна бриллиант шакекти кийгизди да, кызматкерди күтпөстөн эле:
- Мындан ары, Тынышева Баян, сен түбөлүккө меникисиң, - деп так көтөрүп жөнөдү.
- Мен силерди мыйзамдуу эрди-катын деп жарыялайм. - Кызматкер алардын артынан жылмая кыйкырып кала берди. Эч нерсеге түшүнбөй төркүндөрү алардын артынан ээрчишти.
- Жол бергиле, жолдоштор, жол бергиле! - Нурлан жөөлөшө аялын көтөрүп баратты.
Алдыдан бир кызматкер тосуп, сыртта тез жардам машинасы турганын айтканда Нурлан жеңилдей түштү.
- О кокуй, мунун толгоосу башталган турбайбы? - Ракыя апа эми араң билди кызынын абалын. - Жолдо төрөп койбосун, Нурлан, кагылайын, эртеле.
Бардыгы бирин-бири жөөлөшүп босогону көздөй чуркашты.
* * *
  Мырзалар карагыла

Галстуктар эмне дейт?
Төмөндө бере турган көрсөтмөлөрдүн баары канааттандырарлык эмес болушу мүмкүн, бардык улуттагы адамдарды бир сөз менен көрсөтүп койсо болбойт, бирок, сырткы кийим менен адамдын кандай экендигин билсе болот. Маселен, миң кырдуу бир сырдуу мырзаларыбыздын галстугун карап эле кандай экенин билип алсак болот экен. Эмесе галстуктарга саякат жасайлы.


Эгерде мырзаңыз гүлдүү орнаменттери бар галстукту тандаса анын акылы тунук, колу ачык берешен экенинен кабар берет. Мындай мырзалар ар дайым төшүн тосуп жардам кылып калкалап алууга даяр болушат. Ошону менен катар эле романтикага жакын, тамашага бай болушат. Эреже катары мырзалардын бул тиби чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар. Алар чыныгы көйгөйлөрдү көрө албайт, анткени бардык нерсени өзүнүн фантазиясында, кыялында жомоктогудай кылып жасап алышат.


Бир өңчөй өңдөгү галстуктар дайыма популярдуулуктун туу чокусунда болот. Бирок, мындай эркектер менен мамиле курууда этият болуу керек. Өзгөчө боз, кара, агыш өңдү тандагандардан оолак болуңуз. Анткени, алар майда адамдар болгондуктан бардык нерсеге кийлигише беришет. Ашепке чынчыл боло берген мындай мырзалардын жанында айымдар көпкө турушпайт.


Кандайдыр бир тактары менен галстук тагынган мырзаларды көрсөңүз дароо эле депрессияга учураган экен деп түшүнүңүз.


Ал эми костьюмунда экзотикалуу мотивдери барларды табышмактуу, миң кырлуу бир сырдуу мырзалар тандайт. Эгерде галстукта кандайдыр бир мультфильмдин геройлору тартылса, анда бул галстукту тагынган адам өзүнүн көңүлүн өзү көтөрүп, башка бирөөлөрдүн тепсешине жол бербейт.


Галстуктун дагы бир түрү бул-"көпөлөк". Мындай түрдөгү галстукту элеганттуу, абдан акылдуу мырзалардан көрсөк болот. Тилекке каршы, андай мырзалар күндөн-күнгө азайып бара жатат.


Сызыкчалуу галстуктар бизнесмендердин символу деп айтсак да болот. Сызыкчасы менен галстукту көпчүлүк убакта консерваторлор тагынышат. Бул типтеги мырзалар өзгөчө камкор, убадага бекем адамдар. Галстуктагы сызыкча ичке же жоон, узунунан же туурасынан чийилген болсо жигитиңиз карьера дегенде жанын үрөгөн, өз ишинин профессионалы болууга даяр экен деп биле бериңиз.


Майда тоголоктору бар(горошек) галстукту көп тагынгандар көздөгөн максаты бийик мырзалар. Жумушта баштаган нерсесин аягына чыкмайын таштап сала албайт. Ар бир иштин майын чыгара жасайт. Бирок, өзүнө жакпаган жерде мойнунан байласаң да иштебейт. Ар дайым позитивдүү, активдүү, жашоого сергек көз караш менен караган уландар. Мүнөзүнүн жакшы жагы, бардык адамдар менен бат тил табыша билгендигинде. Андыктан, бул мырзалардын айланасында ар дайым айымдар айланчыктап жүрүшөт. Бир сүйүп тандаган селкисин түбөлүк сүйүп өтөт.Геометриялык фигуралар менен аксессуарды тандагандар болсо мүнөзү токтоо, ар бир нерсени кылаарда жети өлчөп бир кесишет. Дайым өзүн тыкан, таза алып жүргөн мырзалар. Айрым учурда мындай жигиттер айымдардын кыжырына тийет. Ошол эле учурда бул жигиттердин импровизациясы күчтүү болот.

Галстуктун өңү дагы көп нерсени билдирип турат
o Жашыл түстөгү галстук-ишенимдүү жана убадага так мырзаларга таандык.
o Көк түстөгү галстук-чыгармачылык жакка жакын мырза экендигин айтып турат.
o Күлгүн түстөгү галстукту - эмоционалдуу, ичине сыр ката албаган уландар тандашат.
o Кызыл түстөгү галстук-туруктуу жана өзүнө ишенген, баштаган ишин аягына чыгарган адамдардан болот.

Махабат Сексенбаева

кыргыз тилиндеги гезит "Асман пресс"

??.??