Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї

  Айымкана

Айымдардын кыял жоругун, мүнөзүн билгиңиз келсе, алардын жакын курбулары болгон азем буюмдарды тандоосуна, шакектерди салынуусуна көңүл буруп койгонуңуз эле жетиштүү болот.

Аземдеги сырлар
Азем буюмдарга кызыкпаган айымдар өзүнө көңүл бурбай, сүйүүдө көңүлү калган же сүйүүгө ишенбеген айымдар. Алардын жогорудагыдай тагдырга туш болушунун бирден бир себеби, эркектерге талапты жогору койгондугунда.
Ашыкча баалуу азем буюмдарын жактыргандар бийликти сүйгөндөр. Мындай селкилер тежик, ар качан нааразы болуп жүрө беришет.
Мода артынан кууган, өтө кымбат эмес, бирок эффектүү аксесуарларды жактыргандар сүйүү издеген айымдар.
Аты жогуна нике шакектен башка декоративдүү кичинекей шакек тагынса монотондуу, кызыксыз жашоо болот деп түшүнүңүз. Ошол эле манжасында чоң шакек болсо анда жумурткадан кыр чыгарган, тажаал аялга туш болгонуңуз.
Ушундай эле ачуу турмушту ортонуна чоң шакек тагынып алган айымдардан күтүүгө болот. Эгерде ортонунда өтө чоң эмес жупуну шакек салынып жүргөн болсо демек, өзүн жана өзгөнү сыйлай билген селки. Өзүн баалап, сыйлагандыктан сизди да сыйлооңузду талап кылып турат.
Баш бармагына шакек салынып алгандар өздөрүн сүйгөн, бардыганан жогору койгон бийкечтер десек туура болот. Бармакка салынуу менен өздөрүн элден бөлүп, өзгөчө көрсөткүсү келишет.
Сөөмөйүнө шакек таккан селкиге жолуккан болсоңуз селкиңиздин диктатор экенин айтып коелу. Сиздин ага болгон сүйүүңүздөн пайдаланып башкара баштайт.
Айрым учурда чыпалагына шакек салгандарды көрөбүз. Көрсө андай бийкечтер өздөрүн издеп жүрүшөт экен. Жана да өздөрүн оригиналдуу деп эсептешет. Мындай айымдар менен турмуш курсаңыз көңүлдүү жашап өтөсүз.

Махабат Сексенбаева
Нургүл БЕЙШЕН
(Бу чыгарма "Жанызак@басманын" менчиги)
Орошон кумар
ошол түн
(Башы өткөн санда)
- Сен Америкада көпкө жүрсөң, мен күнөөлүүмүнбү?
- Эгер сен учурунда кабарласаң, эрте эле жетип келмекмин. Мага түшүндүрүп отуруштун деле кереги жок болчу. Жөн гана "үйгө кайт" деп койсоң, жетиштүү болмок.
- Баары бир эрте келбедиңби. - Баян кайрадан белин таяна калды. - Эшикти ачканда көргөн көзүмө ишене албай турдум.
- Мен сенден өтүп таң калдым. Адаштымбы деп да ойлоп жибердим.
Баян көздөрүн кыбыңдатып карап калды.
- Ооба. - Нурлан аны мурунга чертип койду. - Аябай сыр катыпсың.
- Үйрөндүм да. Сени менен иштеген беш жыл текке кетпептирби?
- Мен деген мен. Мени туурап кереги жок.
- Эмнеге?
- Бир кездерде менде андан башка арга жок болчу. Ал менин "беткабым" эле. Ошол беткапты кийип алсам, бардыгы мага өзгөчө көңүл буруп, эсептешип, урматтап-сыйлап турушаар эле да.
Нурлан канчалык тамашага чалса дагы анын көздөрүнүн тереңинде "сыйрып салчы ошол беткапты!" деген үнсүз кыйкырык турду.
- Сени ага бир нерсе түрттү да, ошол нерсе эмне эле?
Нурлан жооп бергенге үлгүргөн жок. Дуулдаган жоон топ - Баяндын төркүндөрү аларды курчап калышты.
- Куттуктайбыз!!! - алар алыстан эле жабыла кыйкырышты.
- Эчтекеден кам санабагыла, балдарым. - Баяндын апасы Ракыя алды менен Нурланды өптү. Баарын камдап койдук, - кубанычтан көзү жашылданып, кызын көздөй жөнөдү. - Бактылуу болгула, айланайындар, баталуу болгула.
Баян Нурландын кысынып, уялып кеткенин көрүп, ичи ысый түштү. Демек, анын төркүндөрүн сыйлайт экен.
- Апа, сиз эмнеге камынып койдуңуз?
- Тойго да. Үйлөнүү той - өзгөчө той! Э-эй, бери келгиле, кыздарым, жакшы той болуш үчүн жакшы башат керек. Эркектер келгенче белек-бечкектерди тапшыра койгула.
Баянды эже-сиңдилери курчап алышты. Баарынын колдорунда белек. Баян бир чети аларды алдаганы үчүн уялып, экинчи чети алардын бир туугандык сүйүүсүнө жетине албай кубанып жатты.
- Апа, бул эмне?
- Чоң энеңден калган билерик, кызым, - деп апасы Баяндын колуна шөкөттөлүп жасалган билерикти такты. - Эми сен тагын.
- Мынакей, - улуу эжеси Аяна медальон сунду. Баян ичин ачып көрүп, таң кала сурады:
- Муну кайдан таптыңар? - Нурлан экөөнүн эки жыл мурун Жаңы Жылда түшкөн сүрөтү экен.
- Анча-мынча чуркаганга туура келди, бирок таптык, - эжеси күлмүңдөй жүзүнөн сүйдү.
Аңгыча дагы бир түйүнчөктү колуна карматышты:
- Мен турмушка чыкканда шляпама аябай кызыкканың эсимде. Балким, бүгүн кийип алаарсың деп ала келдим. - Ортончу эжеси Сайра түйүнчөктөн чыккан аппак жарашыктуу той калпагын Баяндын башына кийгизип койду.
- Силердин керебетиңердин өлчөмүн билбей койдук, - ортого шаңкылдап жеңеси чыкты. - Ошондуктан бүгүнчө буларды тапшыра турайын. Шейшептерди кийин даярдап берем, кызыке. - Аппак атласка кол менен саймаланган кош жаздык кап көз жоосун алат тимеле.
- Керебетибиз аябай кенен, жеңе, - Нурлан Баянды көрсөтүп койду. - Колуктум, балам, анан мен баткыдай. - Нурлан жеңесине эркелей тийишти. Баян уялып, ага муштумун көрсөттү астыртан.
- Мага бүгүн кезек тиеби, ыя? - Бул сиңдиси Жайна. Демек, сак болуш керек. Жайна дайым адамды күлкүгө дуушар кылып, тамашалай берет. - Мен да сага белек даярдагам. Мынакей, - деп кутуча сунду.
- Чынымды айтсам ачкандан коркуп турам.
Айткандай эле Жайнанын белеги кытыгылуу экен. Тизеден жогору жибек байпактар.
- Эски байпактар менен никелешүүгө болбойт, эжеке, кана бутуңду сун. - Жайна эңкейе бергенде аны Нурлан токтотту:
- Кечиресиң, балдызка, колуктумдун байпагын өзүм кийгизем. - Нурлан Жайнанын колунан кутучаны ала койду. Баян бирдеме дегиче болбой Нурлан оң бутунан туфлисин чечип, бутун өз тизесине койо койду да, бутундагы байпакты аярлай чечип кирди.
Нурландын колу тийгенден улам Баяндын бүткөн бою дүркүрөп чыкты.
- О-о! Жездешка азамат экен! - Жайна алакан чапкылап койду эле, калганы да ага кошула кетишти. Ал ортодо Нурландын колдору Баяндын буттарын шийбилчектен тартып жоон санына чейин изилдеп чыкты. Баяндын калтыраганын билип эле турду, бирок ал эч качан баштаган ишин орто жолго таштачу эмес. Азыр да шашпастан өз ишин дыкаат уланта берди…
- Болду. Ошончо эле жетишет, - Баян шыбырап жатты.
- Эмнеге, толук эле кийгизем, - Нурлан байпакты өйдөлөтө тартып баратты.
Төркүндөрү Нурланды ого бетер шыкакташты эле, ал Баянга күлүп коюп, ишин улантты. Колуна Баяндын дамбалынын багалегинин чоймосу урунду.
- Та-ак, бул эмне? - сыйпалап калды.
- Ал… ал… - Баян эмне дээрин билбей кызарып-татарды.
Эже-сиңдилери күлкүлөрүн араң тыйып, аларга көз кыйыгын салууда. Оңбогон Жайнанын таппаганы жок. Сениби, карап тур. Кезегиң келээр.
- Кана, көрөлүчү. - Нурлан этегин көтөрмөкчү болду эле, Баян шашып калды:
- Кереги жок. Ал чойгуч. Байпакты ошого кыстарып алам өзүм, - деп бутун тарткылады.
- А-а, түшүнүктүү, азыр ага кыстарабыз анда. - Нурлан анын бутун койо берээр эмес.
- Койо бер дейм, - Баян алынын жетишинче бутун жулкуду.
- Акырын, жыгыласың. Андан көрө мени таянып ал. Азыр чойгучуңду көрөйүнчү?
- Жөн дейм. Тебем азыр.
- Мага кызык болуп жатпайбы, чекесин эле көрөйүн да? Сен, балам, анан байпак. - Нурландын көздөрү ойноп кетти.
- Көрбөйсүң! Мен азыр сага стриптиз-шоу көрсөтчү абалда турамбы? - Кыжырдана бутун булкуп алды Баян. Нурландын көзүндөгү от өчтү.
- Э-эй, эки жаш, убакыт... - Жайна кол саатын көрсөтө үн салды.
Нурлан Баянды акырын ордунан тургузуп, ЗАГСтын эшигин карай жөнөштү. Босогодон Баяндын төркүндөрүн алдыга өткөргөн Нурлан негедир бирөөнү күткөндөй кылчактай калды.
- Нурлан?
- Баратам.
Ал дагы бир мүнөттөй турду босогодо. Баян кабагын бүркөдү. "Эмне, бир туугандарын күтүп жатабы? Бирөөнү чакырган го? Менин билишимче, эч кимиси жок эле го?" деп ар кайсыны ойлоп, түкшүмөлдөй берди.
- Сен бирөөнү күтүп жатасыңбы? - Баян ага кайрыла берип унчукпай калды. Нурландын жүзүнөн аяздуу суук шамал уруп жаткандай ичиркене түштү. "Бул эмнеси? Эми эле жайдары…"
- Даярсыңбы? - Нурлан орой үн катты.
- Мен даярмын, - эриндери титиреп араң унчукту Баян. - Өзүң даярсыңбы, же…
Нурлан аны тиктеп калды. Баян бакырып жибере жаздады. Нурландын көздөрү жансыз…аңгыраган боштук өкүм сүрүп турган эле.
- Күтүүнүн кереги жок, - Нурлан аны колтуктан алды. - Бүгүн экөөбүздүн тоюбуз, бизге кечиккенге болбойт.

(Уландысы кийинки санда)кыргыз тилиндеги гезит "Асман пресс"

??.??