кыргыз тилиндеги гезит "Асман пресс"
п»ї


  Кызык экен

Наполеон-Гитлер 2018-жылы төрөлөт
Мистикалык окшоштуктар

Биз жашап жаткан дүйнөдө бир дагы нерсе кокусунан болбойт. Бардыгы мыйзам ченемдүү. Башкача айтканда "Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт". Биз бул мыйзам ченемдүүлүккө барыбыз эле көңүл бура бербейбиз. Бирок, төмөнкү салыштырууга окурмандардын көңүлүн буруп кетким келет. Бул салыштырууларды окуп көрүп, мистикабы же жөн эле дал келүүбү же чын эле Жогорку күчтөрдүн жардамы менен атайын негизделген ишпи? Балким, маңдайыңа жазылган тагдырдан алыс кете албайсың деген сөз ушул болуп жүрбөсүн? Же бул сандардын магиялык сырыбы? Анда эмесе дүйнөгө аттын кашкасындай таанымал адамдардын тагдырынын тарыхына көңүл буруп көрөлү.
Наполеон менен Гитлер же Мистикалуу 129 жыл
Наполеон 1760- жылы туулган ал эми Гитлер 1889-жылы туулган. Экөөнүн туулган жылдарынын ортосунда 129 жыл айырмачылык бар. Наполеон бийликке 1804- жылы келсе, Гитлер бийликке 1933- жылы келген. Айырмасы 129 жыл. Наполеон Венага 1812- жылы кирсе, Гитлер Венага 1941- жылы кирген. Айырмасы 129 жыл. Напалеон 1816-жылы согуштан утулган, Гитлер болсо 1945-жылы согуштан утулуп калганын барыбыз билебиз. Айырмасы дагы эле 129 жыл. Аттары дүйнөнү дүңгүрөткөн бул эки адам 44 жашында бийликке келишип, экөө тең 52 жашында Россияга кол салган жана экөө тең 56 жашында согуштан жеңилген. Демек, Гитлер 129 жылдан кийин кайра жаралган Наполеонбу? Андай болсо ушул дал келүүлөргө таянып, экөөнүн туулган жылдарынын ортосу 129 жыл айырма болгонун эске алып, келерки Наполеон-Гитлер качан тууларын эсептеп көрсөк ал күн алыс эмес экен. Демек, 2018-жылы Кудайдын буйругу менен Напалеон-Гитлер кайрадан төрөлөт, 2062-жылы бийликке келет…
Урматтуу окурман, гезитибиздин кийинки санында атактуулардын мындан да кызык, мистикалык окшоштуктары менен тааныштырабыз. Андыктан "Асман пресс" гезитин окуңуз!

??.??