Чындык - ачуу, калп - таттуу!◄◄◄
Башкы редактор
Айжаркын ЭРГЕШОВА

Орун басар редактор
Дайырбек Орунбеков

Шеф-редактор
Мухаммед-Али Токтакунов


Баяндамачы:
Олжобай ШАКИР

Кабарчылар:
Төлөбүбү Касымалиева
Самара САГЫНБАЕВА
Жакшылык ЖУМАБЕКОВ
Уулкан Келдибай кызы
Азима АКУНОВА
Кыялбек Камыт уулу (Ош)

Дизайнер:
Данияр Мискенбаев

Коммерциялык директор:
Шаамырза Рахман уулу

Гезит ээси
Дүйшөмамбет Орозалиев

Редакцияга келип түшкөн кол жазмалар, каттар жана фотосүрөттөр кайтарылбайт жана рецензияланбайт.
Гезитке жарыяланган маектештердин, авторлордун жана окурмандардын пикирлери редакциянын
көз карашын билдирбейт.
"Аргумент kg" гезитинин материалдарын пайдаланган
учурда редакцияга шилтеме берүү зарыл.
Гезит редакциянын басма комплексинде терилип, жасалгаланды. "ММКны колдоо борборунун" басмаканасында басылды. Дареги: 720031,
Бишкек ш. Горький көч. 1б. тел.: (0312) 53-00-00
Заказ №2048 Н. 2800д.
Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!