Коомдук саясий гезит◄◄◄

Коомдук-саясый гезит
Баш редактор
Семетей Талас уулу
т. 90 26 30

Редактордун орунбасары
Наргиза КОЗУБАЕВА
т. 90 26 30


Редколлегия
Алым ТОКТОМУШЕВ
Өмүртөрө Кудайбердиев
Алия Маткулова
Нураим РЫСМАМБЕТОВА
Асель КАРЫПБЕКОВА

т. 90 27 02


Компьютердик Бөлүм
Уланбек
ШАРШЕНБАЙ
(дизайнер)

Гезит ээси: ЖЧК "Мезгил шары"
Гезит КР Адилет министрлигинде катталган. Күбөлүктүн номери 908 ГР 0049958. Гезит "УЧКУН" АК басмаканасында басылды. Буйрутма № 368

Email: Akademik-6@mail.ru

- Реклама материалдары үчүн
Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!