јрхив

–едакци€

–едакци€

јЋ»Ѕ»
са€сый-укуктук гезити

√езит ээси: жеке ишкер
“аалайбүбү јЅƒџ–ј—”Ћќ¬ј

Ѕашкы редактор:
јдилет ј…“» ≈≈¬
(0312) 31-33-68

∆ооптуу редактор:
“емирбек јЋџћЅ≈ ќ¬
(0312) 31-27-70

ќфис-менеджер:
√үлзат ЎјћЅ≈“јЋ»≈¬ј
(0312) 31-33-68

Ѕа€ндамачылар:
ƒайырбек ћ≈…ћјЌќ¬

Ѕолотбек “јЎ“јЌјЋ»≈¬
(0312) 31-27-70

 абарчылар:
 анышай ћјћџ– ”Ћќ¬ј
Ќаргиза  ќ«”Ѕј≈¬ј
∆азнура “ќ “ќЅќЋќ“ќ¬ј

(0312) 31-29-49


Өз кабарчылар:
 убат ј…ЅјЎќ¬, (Ѕаткен обл.)

 айрат ∆јѕј–ќ¬, (ќш обл.)
(0779) 55 04 55

ћайрамбек јƒџЋЅ≈ ќ¬,
(∆алал-јбад обл.

(0773) 13 40 45

„ыныбек ј∆џЅ≈ ќ¬
(џсык- өл обл.)

(0777) 59 91 11

ƒизайнер:
јлмаз ”—≈ЌјЋ»≈¬

Ѕиздин дарек:
“октогул көчөсү 167

"јлиби" (латын-
ч а " б а ш к а ж е р -
де" дегенди билди-
рет) - юридикалык
түшүнүк. Ўектүү
же күнөөлөнгөн адам-
дын кылмыш болгон
учурда башка жерде
болгондугуна далил
келтирүүсү.

 ыргыз –еспубликасынын јдилет
министрлигинде катталган є1278
"јлиби" гезитинин редакци€сы жары-
€ланган макалалар үчүн жооп бербейт.
"ћћ ны колдоо боюнча борбор"
фондунун басмаканасында басылды

–екламалык материалдар үчүн

Ѕуйрутма: є 1402
Ќускасы: 10 000 д.


 

∆арнама