Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


mainkaptal

п»ї Кыргыз гезиттер

Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө
Кадырман калайык-калк. Кыргыздар!
Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасынын депутаты, вице-спикери, ЛДПР фракциясынын "катта кожоюну" Владимир Вольфович Жириновский деген каймана атка жамынган Эйдельштейндин Кыргызстандын Россия Федерациясына болгон арзыбаган карызы үчүн (а чындыгында ким кимге канча карыз экенин тактачу мезгил дагы да алдыда) ар бир кыргыздын кан-жаны менен бирдей болгон Ысык-Көлдү Кыргызстан Россияга берсин деп омуроолоп турушу канымды кайнатып, ыйыгыма тийип ушул кайрылууну жасоого аргасыз кылып отурат.
Кыргыздар!!!
Кыргыздын бир гана Атамекени бар. Ал - Кыргызстан. Кыргызстан - ата-бабалардын сөөгү жаткан, каны төгүлгөн, Ата арбагы жүргөн касиеттүү жер. Кыргызстан - карманар тообуз, таянар түркүгүбүз. Анда биздин киндик каныбыз тамган, ал биздин энелердин бешик ырын, аталардын нускасын, насаатын уккан, балалык күлкүлөрүбүз калган ыйык ата конушубуз. Атажуртту көздүн карегиндей сактоо, коргоо - ата-бабалардын атадан балага, муундан муунга калтырган осуятында айтылгандай, ал ар бирибиздин парызыбыз, милдетибиз. Бул атадан балага, муундан-муунга кала турган озуйпа, милдет. Бул жер үчүн аталар башын канжыгага байлап салгылашкан. Атажурттун бейиштин төрүндөй жерлерин мындай коёлу, а түгүл тикендүү талаасынын, какыраган сайынын да баасы жок, куну-наркы жок. Деле Атажурт биз кыргыздар үчүн ыйыктын ыйыгы, ошон үчүн анын баасы жок дегеним. Эгер керек болсо, биз да атамекенибиздин, ата конушубуздун бүтүндүгү, элибиздин амандыгы үчүн кан-жаныбызды, өмүрүбүздү да беришибиз керек. Чөгөлөп жашаганча, какайып жүрүп өлгөн артык!
Кыргыздар!
Биз Манастын элибиз. "Манастын эли" болуу эч нерсе менен ченелбей турган эбегейсиз оор озуйпа. Оор жүк. "Манастын эли" болуу ар бир элдин эле пешенесине жазылган эмес. "Манастын эли" деген ыйык атка татыктуу бололу. Биз, кыргыздар иралды өзүбүз: баарыбыз жана ар бирибиз "Манастын эли" тууралуу, эл тууралуу кесир сүйлөөгө акыбыз жок. Өз элибизди жамандоого, өз элибиз тууралуу кыяпат да, кыянат да сүйлөөгө, өз элибизге чыккынчылык кылууга укугубуз жок. Менин кыргыз баласы катары биерде айтаарым эмне, дээрим эмне?
Тиги Жириновский жана ага окшогондор эмне деп былжырап келишет, былжырап жатышат, аны баарыбыз уктук да. Андай болгондо, айланайын элим, кыргыздар бири-бириңерди сыйлагыла: улууга урмат, кичүүгө ызаат. Бири-бириңерге арка-жөлөк, аскар бел болуп сүйөгүлө. Жамандыгыңарды жашырып, жакшылыгыңарды ашыргыла. Күч бирдикте. Ошондо гана өсүп-өнөбүз. Башка элдер менен тең ата сүйлөшөбүз. Тагдырдын жазмышы менен акыркы 22 жылда жер бетине чачырап кеттик, бул да тагдыр, чайпалсак да төгүлбөйлү, кетилсек да сынбайлы. Көптөгөн элдер жер бетинен дайын отсуз жок болуп кетишти. Алар эмне үчүн жер бетинен жоголуп кеткени бассак-турсак, эсибизде болсун. Мейли өз ата конушубузда болобузбу, мейли кай жерди мекендеп, кайсы элдин тузун татып, нанын жебейли, бар бололу, бир бололу. Бири-бирибизди кыртышыбыз сүйбөй, көрөйүн деген көзүбүз жок болсо да, алдуубуз алсызыбызды боорубузга тартып, тыңыраагыбыз чабалыбызды колдоп-таяйлы, бири-бирибиздин жеңилибизди жерден, оорубузду колдон алалы.
Кыргыздар!!! Бүгүн өтө татаал мезгилде жашап жатабыз. Кыргызда "бир көзүң бир көзүңө душман" деген кеп бар. Бүгүн дүйнөдө мына ошондой алкеш-чалкеш, оомал-төкмөл мезгил келип турат. Бизди тебелеп кетели дегендер канчалык көп экенин баарыбыз көрүп-билип турабыз. Кайнаса каны кошулбагандарды айтпай эле коеюн, бир элбиз, бир журтпуз дегендер эле акыркы жылдарда бизге тишин көрсөтүп, колдон келген жамандыктарын аяган жок го. 1932-жылкы ачарчылыкта биз калканч болуп жанын алып калган казактар - бизден Каркыраны "тартууга" алып койгонун айтсак жетиштүү болор.
Кыргызстан баарынын көзүн кызартып, канткенде кыргыздарды тукум курут кылып кырып, канткенде бейиштей болгон жерге ээлик кылабыз дегенде эки көзү төрт. Анткени, Манастын жери ыйык, касиеттүү жер экенин, бул жерде жашаган эл бактылуу эл экенин, ким бул жерде жашаса курсагы ач болсо да бактылуу болорун баары түшүнөт жана билишет. Талаш жок, ар кимге ата конушу Мисир. Ошентсе да, ыйыктын да ыйыгы, бийиктин да бийиги бар. Анынсыңарындай, жер бетинде Кыргызстандай касиеттүү, ыйык жер жок. Бул талашсыз нерсе. Бейиштей жерде жашаганыбызды биз, кыргыздар өзүбүз гана билгибиз келбей, түшүнбөй, өз жерибизди өзүбүз гана барктап-баалай албай келебиз. Дүйнөнүн алдуу-күчтүүлөрү Кыргызстанга көзүн кызартып жатканы мына ошондон улам. Карапайым элде эмне айып, Кыргызстандын касиеттүү жер экенин, биздин кемпай саясатчылар түшүнгөн жок. Түшүнө да албайт. Жараткан аларды ошентип кемпай кылып, жазалап койгон. Ошон үчүн алардын бир тарабы эки күндүн биринде элдин баарын дүрбөтүп, Акүйдүн алдында митинг өткөрүп, өздөрүн баатыр сезип жатыры. Аттигиниң де, аларга Жараткан акыл бербесе, эс бербесе, андайлар митингден башка эмнеге жарайт? Колунан эмне келет? Алардын болгон-билгени, акылы жеткени митинг. Мен митингичилерди эле жаман көрүп, бийликте отургандарды жактап жаткан жерим жок. Кыргыз "Керкисинде да, кемигинде да бар" деген. Бийликте отургандар деле жыргап калган жери жок. Алар антип митингге чыккандарды өзүнө душман эсептеп отуру. Бийлик сөрөйү да, оппозиция сөрөйү да өздөрүнө душман издеп, итаалынын балдарындай чурулдашып тытышып жатат. Минтип кыргыздар: бир атанын балдары бири-бири менен тирешип, бийлик талашып, байлык талашып бири-бирин душман көрүп отурганы Теңирге да жакпайт.
Кыргыздар! Эмне үчүн Жириновский Ысык-Көлдү Кыргызстандын карызы үчүн Россиянын ээлигине алабыз деп билегин түрүнүп туру. Бул кесир, ээнооз сөзү үчүн Москвага барып, аны сүйлөшүп коюу менин деле колумдан келет. Бирок, кеп анда эмес. Маселе, бул ээнооздун ириген оозу менен Кыргызстандын Россияга карызы үчүн Ысык-Көлдү алуу керек деп ким айттырып жатат, кеп ошондо жатат!
Кыргыздар, ойгонгула, ойлонгула!!! Мен иралды минтип биздин саясатчы сөрөйлөргө кайрылат элем. Оппозиция сөрөй Кумтөрдү бетине кармап, митинг өткөрүп жатат. Жириновский "Россиянын аласасы үчүн Ысык-Көлдү алыш керек" деп жатса, оозуна нан салып алгансып, биздин атка минерлерибиздин унчукпаганына менин таңым бар. Эгер, Ысык-Көл Россиянын ээлигине кетсе, жер эле эмес, Ысык-Көлдүн эли да Россиянын ээлигине кетет да, же андай эмеспи? Ысык-Көл кетсе, Кумтөрүң да, Каркыраң да, Көл да, башкасы да баары кетет. Эмчектеги бала кетет. Аксакалын сүйрөгөн чал кетет. Эне кетет. Бир тууган кетет. Куда кетет. Келиндердин боюндагы көз жара элек наристелер кетет. Ушундай эмеспи?!
Мен таңгалдым. Жириновскийдин сөзү биздин элдин "каймактарын", "көзүрлөрүн" ардантпайт экен. Аларга алтын кызык экен. Кыргыз "Туулган жердин топурагы да алтын" деген. Анча эле алар мекенчил экен, эмнеге Жириновскийдин Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасында жасаган билдирүүсүнө карата митинг уюштурушпайт? Мен Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасында жасалган билдирүү - бул Россия мамлекетинин позициясы деп түшүнөм. Мамлекеттик думада ээнооз болобу, башкабы өз сөзүнө жооп берген адамдар отурат. Демек, бизге бүгүн Жириновский эмес, Россия өзү жооп берип, Жириновскийдин ээнооздугу үчүн кечирим сурашы керек. Эгер, Россия бизден кечирим сурабайбы, анда Жириновскийдин сөзү, позициясы Россиянын позициясы деп түшүнсө болот. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Жириновскийдин билдирүүсү боюнча капкачан эле НОТА жибериш керек эле го?!. Же айланайын карапайым кыргызым мен туура эмес айтып жатамбы?! Тышкы иштер министринде отургандар оозуна талкан салып алгансып, унчукпай отурушат. Бул эмне деген жорук. Муну кандай түшүнсөк болот? Мен муну Кыргызстанга жана кыргыз элине жасалган Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин чыккынчылыгы деп эсептейм? Мындай да, эгер сени бирөө сөксө, намысыңа тийсе, тестиер бала болсо да жок дегенде мурдун жара коет, а Жириновский деген неме Кыргызстандын, анын ичинде кыргыз элинин намысына тийип жатат, анан ошол ээнооз немеге жооп кыла албаса, бизге, Кыргыз Республикасына көрүп туруп сокур, угуп туруп дүлөй болгон Тышкы иштер министрлигинин кереги барбы???
Мен таңгалам! Россия Федерациясынын Мамлекеттик думасынын депутаты, вице-спикери, ЛДПР фракциясынын "катта кожоюну" Владимир Вольфович Жириновскийдин "Ысык-Көлдү Россиянын аласасы үчүн алыш керек" деген ээнооз сөзүн Россия Федерациясынын президенти В.В.Путин уккан жок, же ал сөз ага жеткен деп ойлойсуздарбы??? Маселен, мен антип ойлобойм. Ага, бир кездеги КГБда иштеген чекистке Россиядагы кыбыр эткен нерсенин баары жетип турат. Дегеле, Жириновский Путиндин унчукпаган макулдугусуз антип да айтмак эмес. Бул логикалык бүтүмдөн алганда, демек, Ысык-Көлгө Россия көзүн артып туру. Мунун арты жакшылыкка алпарбайт!
Сазыкбай Турдумалиев
"Улутман" саясий партиясынын төрагасы,
Кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк
конгрессинин президенти,
Бүткүл дүйнөлүк "XXI кылым жана
адеп-ахлактуулук" элитардык кулубунун
Борбордук Азия боюнча
штаб-квартирасынын башчысы,
"Жашыл Азия" коомдук
бирикмесинин төрагасы.
(Макала кыскартуу менен берилди)


Студенттер менен чогуу окуган букалар
Жалал-Абад шаарынын так ортосунда, башкача айтканда Пушкин - Ысманов көчөлөрүнүн кесилишинде Кыргызстан эл аралык университетинин Жалал-Абаддагы укук, бизнес жана компьтердик технологиялар институтунун окуу имараты жайгашкан. Бул окуу жай тээ 2000-жылдан бери миңдеген студенттерди окутуп, өлкөбүзгө жогорку билимдүү, кесипкөй адистерди даярдап келсе, быйылкы окуу процессинде эми бодо малдарды да окуу жайдын короосунда "окутуп", башкача айтканда багып келишүүдө дейт Курманбек кичи районунун тургандары. Жашоочулар бир эмес бир нече жолу окуу жайдын короосунда жайгашкан мал чарбасынын болушуна нааразычылыктарын билдиришип Жалал-Абад шаардык мэриясына жана маасалык маалымат каражаттарына билдиришкен. Бирок ушул күнгө чейин жыйынтык жана натыйжа жок дешет. Анкени жогорудагы аймактын Ысманов көчөсүнүн жашоочулары күн жылып, жаз келгенден бери жашап жаткан аймагында мал короодон чыккан жыттын айынан үйлөрүнүн алдында кенен жүрмөк түгүл, үйлөрүнүн терезелеин ачып да отуруша алышпайт экен. Ошондой эле жамгыр жааган күндөрү короодогу малдын таштандылары сууга кошуп, көчөбүзгө чейин чыгат дещет Ысманов көчөсүнүн тургундары. Ал гана эмес Курманбек кичи микрарайонунун бир нече көчөлөрү жана шаардын борбордук Пушкин, Б. Осмонова көчөлөрүнө чейин мал короодон чыккан "жагымсыз" жыт уруп турат. Шаарыбыздын борбору ушунтип мал короого айланганы аз келгенсип, эми шаар тургундары ары - бери өткөндө "жагымсыз" жытты да "ооз тийип" өтүшө турган болушту. Бул факты боюнча 7-канал жана ЖТР бир нече жолу эфирден көрсөтсө дагы жана жашоочулар нааразычылыктарын мэрияга билдирилген болсо да шаардык мэриядан бир кабар дагы, жыйынтык чыгарчуу кадамы жоктой. Ушул күндө бул мал короодо 100 ашуун бодо мал багылып келүүдө - дейт Ысманов көчөсүнүн тургуну Д. Жантороева.
Маалыматтарга ыйлайык, Кыргызстан эл аралык университетинин Жалал-Абаддагы укук, бизнес жана компьтердик технологиялар институтунун дироектору Дарбанов Маккамбай Ерматович болсо, ушул эле окуу жайдын короосундагы мал чарбасынын ээси ректордун баласы Дарбанов Урмат экен. Жашоочулар мал короонун жытына чыдабай, нааразычылыгын билдирип жатышса, ушул эле имаратта окуп жаткан студенттер кантти экен? Же айласыздан билим үчүн баарына чыдап жүрүшөбү? Окуу жайдын бош жаткан жерине мал короо уюштуруп, студенттерге гана эмес жакынкы кошуна жашоочулардын тынчын алган бул оку


Пикир:


??.??