Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


mainkaptal

п»ї Кыргыз гезиттер

Бактыгүл ЧОТУРОВА, КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер:
"Кайыл болуп келдим баарына,
Тоолор мени кучактагыла!"

Жетелешип
келдим жаз менен

Сапары бир кубаныч, кайгыма,
Куштар менен кошо кайрыла.
Жетелешип келдим жаз менен,
Балачагым калган айлыма.

Көктөм тосуп тоолор жаңырып,
Күн нуруна турат чайынып.
Жаңы чыккан көккө тоюнуп,
Кайкыда мал жүрөт жайылып.

Жаз келгени жерден байкалып,
Жапжашыл төр жатат жайкалып.
Жаш улактар сагынчым козгоп,
Жарышышып өттү даң салып.

Шыңгыраган ырдай булагың,
Шылдырына канбай кулагым.
Жүзүм чайып, кочуштап жутуп,
Сергип жаным жыргап турамын.

Канча жылдар өттү арадан,
Канча жазды тостум калаадан.
Айылыма келип арылдым-
Кусалыктан, сары санаадан.

Мен турмуштан аздым... өзгөрдүм!
Аз жеңилдим, бирок көп жеңдим.
Кышты айдап, жерден кылтыйган,
Кулагынан өптүм чөптөрдүн.


Тоолор мени
кучактагыла

Кеткем жолдун узак жагына,
Келдим... көпкө узатпагыла...
Жыккан турат мени бир ыза,
Тоолор мени кучактагыла!

Карегиме конгон элеси,
Караан турат, мага ким өзү?
Тозуп кеттим көңүл чөккөндөн,
Тоолор мени жөлөгүлөчү!

Жакшым деген бирөө эмине,
Жабыркатты жалган кебине.
Силер гана өзгөрбөйсүңөр,
Тоолор мени сүйөм дегиле?

Ошон үчүн бийиксиңер да,
Мекенсиңер медер кыларга.
Оп тартылып учу асманга,
Окшошсуңар жүрөк-тумарга.

Кырларыңар тиктеп жабыла,
Кыйналганым сурабагыла!
Кылымдарга окшоп күңгүрөйм,
Кыйкырыгым чыкпайт жарыла!

Тоолор мени кучактагыла,
Кайыл болуп келдим баарына.
Төрүңөргө чыктым бой таштап,
Төркүнүмдөй ызааттагыла,
Тоолор мени кучактагыла!


Мезгилди
алдай албассың

Мен күткөндөй эч ким сени,
эч ким күтө албастыр,
Мейли менсиз сүйгөндөрдүн
катарларын тандап тур.
Канткен, менен ойлогондой
болбойт жазмыш буйругу,
Кадыр билбес күндөн гана
канааттанар калбас сыр.

Мен сүйгөндөй эч ким сени
сүйө албасын сеземин,
Өкүнгөнүм - койдум сени
тааный албай өз өңүң.
Тандабасты тандап алып
табышмак күч сыйкырлап,
Тагдыр болгон экен мага
өзүмдү кеч эзээрим.

Мен көргөндөй эч ким сени
көрө албасын билгенде,
Кечиккен жол сендей чарчап
учу жетпей бир жерге...
Табалбастан издеп мени ,
күндөй батып кетерсиң,
Көздөрүмдүн карегине
конуп калган түндөргө.

Мен билгендей эч ким сени
билбес, билсе жалгандыр,
Мээлеп атты жүрөгүмдү
бир тамчы жаш тамган бул!
Мени алдасаң эч нерсе эмес,
мезгилди алдай албассың,
Менден дагы, сага мени
кеч түшүнүү армандыр...Жалгыз илегилек
көрдүк не?

Аялуудай болуп ал бизге,
Көңүлгө аны жакын алдык же...
Илегилек көлдүн жээгинде,
Илкип басып жүрөт жалгыз не?

Куу турмуштун сызып сүрөтүн,
Кусалыктан айдайт ким өзүн.
Сенде досум билем жалгыздык,
Менде дагы барын билесиң.

Арзуудан да көзгө жаш алаар,
Адамдар не болот кападар.
Ар жалгыздык башта бардыгын,
Айтып кетсе дагы аталар.

Өлүм өчүн сезбей күңгүрөп,
Баарыбызды кыйнайт бир жүрөк.
Бир күнүнө бир күнү окшобос,
Биздин өмүр канча ким билет.

Көр дүйнөнү койчу, түкүрдүк,
Жашоо деген бакыт, бүтүндүк.
Жалгыз илегилек көрдүк не,
Жалгыздыкты эске түшүрдүк.


2013-жылан жылга

(Азиз иниме)

Атыңды ким болсо да жакшы койгон,
Аялуу, урматы чоң бул сөз, ойлон.
Тагдырда татаалдыктар көп кезигет,
Татыктуу жеңсең экен таза бойдон.

Быйыл жыл азиздердин жылы эмеспи,
Күчтүүлүк, акыл-байлык табаар кенчти.
Маани бер ар бир баскан кадамыңа,
Максаттуу тосуп улам таңды, кечти.

Азиздер жек көрүшөт жалкоо жанды,
Анан да чыккынчыны, сатылганды.
Жаманга кекчилдиги болбосо эле,
Түшүнгөн жүрөгү бар ак чачканды.

Ыйык сөз абалтадан азиз деген,
Сен анын жүгүн көтөрөрүң билем.
Таштабай жерге айткан бир сөзүмдү,
Аткарып келгениңе кубанды элем.

Азизбай, алды жакта жакшылыктар,
Жолугат далай жолдор
шаштырып шар...
Бактыңан адашпоодон абайлагын,
Анан да сүйүү деген азгырык бар.


Өткүндө

Көлдүн жээги кандай керемет,
Биз да көңүлдүүдөй элек, эх!
Жаңы гана тост айтылганча,
Жамгыр, жамгыр кирди себелеп.

Жазгы жаан жүрөктү эзгилеп,
Айтылып да жатты көп тилек.
Киймибизден өтүп тамчылар,
Токтоналбай кирди өпкүлөп.

Өткүн булут топтоп түрдөтүп,
Көл бетине кулап дуу дешип,
Ак перилер киринишкенсип,
Ак кайыңдар турат суу кечип.

Көлдүн бети жыбыр, толгонуп,
Мончок чачылгандай той болуп.
Жалбырактар кетти шуудурап,
Үргүлөгөн бактар ойгонуп.

Өткүн өттү, жамгыр басайды,
Табиятты Теңир жасайбы?!
Өткүн сымал өтөр өмүрлөр,
Өзүбүздү баалап жашайлы.


Түш

Мен сени көрдүм, каап...
Түн көзү жолдорду таап.
Түшүптүр издериңден,
Түшүмдө жылдыздар жаап.

Жарк эткен жарык учкан,
Көзүмө чагылышкан.
Өткөнүн сезем мезгил,
Өмүрдөй агып ыкчам.

Сендеги ой не, ким билет,
Турасың күлүмсүрөп.
Таманың жылдыздарды,
Тазалап кумун ширеп...

Салаалап көзүмдү жаап,
Айталбай бир сөздү таап...
Өңүмдөй сезип түшүм,
Мен сени көрдүм, каап...


Жалгыздык

Жылт эткен жылдыздарды
санап шашпай,
Боз үйдө олтургансып түндүк жаппай...
Кайрылып менден неге кетпейсиң деп,
Караймын жалгыздыкка кирпик
какпай.

Жалгыздык-өңү азыңкы, жылуу эмес,
Өзү да таштан белем, муздак, мерез.
Муютуп тагдыр күчтүү экенине,
Муунтат, муунткандай жумшак кебез.

Жалгыздык-марттыгы жок,
сараң мүнөз,
Баары бир-ага ким жат, ага ким өз.
Бирок да андан күчтүү сүйүү барын,
Бир күнү жеңилгенде таанып билет.

Жалгыздык- жарашпассың
мен үчүн де,
Сүйүүнүн күмөнүм жок жеңишинде.
Жылдыздай ырлар терчү түндүгүмдөн,
Бирөө бар мени сүйгөн эл ичинде.


Сен баарын билесиң

Сен баарын билесиң,
Мени гана сүйбөсүңдү билбейсиң!
Ошондуктан жалгыздыкты жамынып,
Жылдыз болуп учуп
түшкө кирбейсиң...

Сен баарын билесиң,
Мени гана аяганды билбейсиң,
Мендей сени эч ким көрө албасын,
Билгениңде бармак тиштеп,
күлбөйсүң...

Сен баарын билесиң,
Менин гана күткөнүмдү билбейсиң.
Сени дагы зарылткан күн жолугаар,
Дал ошондо мендей болуп кирдейсиң!


Билбепмин

Сүйүүнүн кыска өмүрүн көрдүң белең,
Дүйнөдө бир бактылуу - менмин дегем.
Өкүнүч өйүзүндө калдым окшойт,
Өтүнүч айтпайм эми келгин деген.

Жазга окшоп жамгыр менен
тазарчудай,
Жалынган бир сөзүңдөн жашарчудай.
Башыма жакшы ойлордон
башка конбой,
Байыгам санаа менен базарчыдай.

Кыялга курган жаным жетеленип,
Кымбатын көңүлүмдүн сезе келип,
сен мени колдон алчу сыяктанып,
Билбепмин турса күтүүм кезеги өлүп.


Пикир:


??.??