кыргыз тилиндеги гезит "Алиби"

п»ї

Эл дүрбөтүп, мейли экилен, ыргышта,
Мародёрлук болгону бул чындык да

Эл мүлкүнө туйтунушкан, тунушкан,
Мародёрлор мурда дагы чыгышкан.
"Эгемендик" деген сөзгө жамынып,
Ээликтешип "прихват" кылышкан,

Эргурларың эми жатат талтайып,
Эх, койчу анын эминесин айталык.
Көрүп кайра бүгүнкү эле кылыгын,
Жака кармап, аргасыз баш чайкадык.

Кыйшайтышкан кыргыз элдин түндүгүн,
"Кулатам" деп Бакиевдин бийлигин.
Кетпедиби азаматтар окко учуп,
Айтып турат мезгил кимдин кимдигин!
Снайперлер бирден терип атышса,
Азаматтар канын төгүп жатышса.
Ачкүсөндөр бок дүйнөгө малынды,
Бакиевдер куйрук түйүп качышса.

Эки-экиден шыбырашып, сүйлөшүп,
Ээликтешти Бакиевдин дүйнөсүн.
Эми мына куйтуланып жатышат,
Кантип, кантип анан жанын күйбөсүн?!?

Мародёрлук болгону бул факты да,
Кантип эле "кара" дейбиз акты да.
Балык минтип сасып турса башынан,
Тоюп бүттүк деги ушундай башчыга.

Актанба да, кыйкырба да, тырмышпа,
Эл дүрбөтүп, мейли экилен, ыргышта.
Жел жүрбөсө тал жөн эле желпинбейт,
Мародёрлук болгону бул чындык да.

Аксыңарбы, актап коёт сот деле,
Үйлөгөндөн алоолонот от деле,
Койсоңорчу дүрбөткөндү эл журтту ,
Андан башка кылаарыңар жок беле?!

Дайырбек МЕЙМАНОВ
"Алиби"












??.??