кыргыз тилиндеги гезит "Алиби"

п»ї

"Мен адам өлтүрдүм.
Мына, анын жүрөгү!"
Кан тамчылап салаалап агып баратты. Кимдир бирөө Акылбектин жүрөгүн колунан тартып кетчүдөн бетер, аны бекем мыкчып алды. Эч жакка кайрылган жок, далай жолу жанынан өтүп жүргөн "Милиция" жазуусу бар имаратты көздөй жөнөдү. Шарт эшик ачып кирип келгенде аны эч ким элес алган жок, ээн коридордо өз ара сүйлөшүп жаткан укук коргоо кызматкерлерин көздөй басып барды. Алардын жанына келди да, тике карап "эй, мен адам өлтүрдүм, мына анын жүрөгү" деп муштумун ачып каны мыжылып, бүрүшкөн жүрөктү сунду...

12

??.??