Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттерип»ї

Элиңе туу, намыс бол!
Урматтуу Алмаз Шаршенович!

Азыр "качкан да кудайлап, кууган да кудайлап" бут кийимсиз жыңайлак безип бара жаткан заманда, өзгөчө азыркы президенттик так талаш апогейине жетип турган күндөрдө, убактыңызды албай сөздү ток этеринен баштайлы. Азыр Сизге алакан жайып ак батасын берип, анын соңунда көптөн бери дартына даба таппай "реанимацияда" жаткан "Чалканды" жакшы билсеңиз керек. "Чалкандын" Сизге ар убакта көңүлү ак, позициясы так. Анткени Сиз элим, жерим деген эки азаматтын бирисиз. Ошондуктан Чакеңиз Сиз тээ 2006-жылы эле"Өнөр жай, соода жана туризм" министри болгонуңузда төмөндөгүдөй ак тилегин айткан:
Ыңкылапта жүрсөң да,
Ири алдыда топ баштап.
Жаңы бийлик тарапка,
Жал-жал карап кылчактап,
Кызмат сурап барбадың,
Кыт-кыт күлүп, ырсактап.

Өкмөт башы, журт башы,
Акылдашып экөөлөп.
"Өнөр жайды, сооданы,
Көтөрсө Алмаз көтөрөт!"
Дешип койду министр,
Ишенич менен өтө көп.

...Өнөр жайын өчөйгөн,
Өргө тартып, көтөрсөң,
Кетсин келген жолу менен,
Келген товар чет элден!
Бирок, Сиздин жеңил өнөр жайын "жер төлөдөн" чыгарып келатып эле негедир министрлик папканы тапшырып кеткениңиз көпчүлүккө али күнчө табышмак...
...Анан 2007-жылдын 30-мартында (көрдүңүзбү, "Чалкан" Сиздин күнүңүзгө чейин так билет) КР премьер-министри болуп дайындалганыңызда Чакеңиз:
Ассалоомалейкум,
Алмаз иним!
Азыр сенин Айың толуп,
Жаркырап турат Күнүң!
Анткендигим,
ЖКнын депутаттарына,
Өлкө башчы жолдогон
Сенин кандидатураңды,
Түп көтөрө колдогон.
Премьерге мынчалык,
Ишеним башта болбогон.

Эми ошол ишеничти,
Эки эселеп актагын!
Бек болсун боосу папкаңын!
"Бетеге кетип, бел калат"
Деген сөзүн элиңин,
Эсиңе бекем сактагын,-деп бир топко токтобой төгүп барып, аягында алакан жайып:
Бакайдай бата берип,
Бакылдап оюн айткан.
Өзүңдөн аяк ичээр
Улуураак агаң - "ЧАЛКАН!"
деп, ак батасын берип, төкмөлөрүн төктүрүп, төктүрүп жиберген.
Бирок, ал кубаныч көпкө созулган жок. "Белорус" президентибиз Сиздин элге алынып баратканыңыздан апкаарый түшүп, "Данакер" ордени менен сыйламыш болуп, артынан сыйрытмагын ыргыткан... "Ал мезгил дале эсибизде"...
Көп эле жалпактап, божурабай болорун айтсак, өткөн жылкы апрель төңкөрүшүнөн кийин кайрадан жылдызыңыз жанып, премьерлик такка олтургансыз. Эми минтип президенттикке ат коюп жатасыз.. Ачыгын айтканда баштаган реформаларыңызды аягына чыгарганча кое турсаңыз... "олтурган кыз ордун табат" эле... Анан да:
Сулаймановдон суласам да,
Сулеймановду сулаткам.
Катындарча каңкылдабай,
Мен эркекмин, бир айтам.
Суулук, тизгин талашканды,
Сулайтканым, сулайткан, - деп "ташчайнар" Ташиев;

Жолдон, белден коштой чапкан,
Жортокторду желдирбейм
"Жел" жутсам да, элдин мүлкүн,
Жебейм дагы, жедирбейм, - деген
"антын" келмедей кайталаган Мадумаров;

Марат мырза мына мага,
Кенен жайды кучагын,
"Түлөө чабам бардыгын" - деп,
Ташка кайрап бычагын! - Түлеевиңиз, жана башка жашыл, кызыл шапкечен генералдар жүрөт келберсий басып...

Ошентсе да:
Азыр Сизге бут тосуучу,
Акаев да, башка жок.
Дал ондукка тийсе экен,
Командаңыз аткан ок! - деген тилек менен ак батаны аяктап, эми өтүнүчкө өтөлү.

Урматтуу Алмаз Шаршенович!

Кайран Совет доорунда,
Чакең кайраттуу эле, мыкты эле.
Айыл, шаар аралап.
Ай сайын жолго чыкчу эле.
Алдым-жуттум, шылуундарды,
Ат үстүнөн жыкчу эле.
Айткан сөзү мыйзамдай,
Ар бир адам укчу эле!

Ооба, ошондой болчу, туурабы Алмаз мырза!

1955-жылдын июлунан Кыргызстан КП БКнын, 1990-1991-жылдары Өкмөттүн номенклатурасында туруп келген "Чалкан" журналы 1993-жылы Өкмөттүн атайын токтому менен "Учкун" мамлекеттик концернине өткөн. Анткени ал кезде "Учкундун" 85% акциясы Өкмөткө тиешелүү болчу. "Чалканга" ж.б. басылмаларга кеткен чыгымды "Учкун", Өкмөттүн акциясынан кармап калчу.
1998-жылдын 23-декабрындагы ошол кездеги Өкмөт башчы К. Жумалиевдин "не финансировать" деген визасынын негизинде "Учкун" мамконцернине караштуу "Чалкан", "Кыргызстан аялдары", "Байчечекей", "Кырчын" журналдары жана "Жеткинчек" газетасы жашоосун токтоткон. Бирок, балдар басылмалары ар кандай протекциялардын жардамы менен аздан соң бюджетке алынып, чыгып жатат. Аялдар журналы "челнокчу" болуп кеткен. "Чалкан" эки, үч айда бир чыгып турду. Себеби, журналдын башкы редактору "Учкун" концернинин ошол кездеги директору менен жакшы мамиледе, туугандары эле...

Урматтуу Алмаз Шаршенович!
"Чалкандын" расмий учредители 1993-жылдан ушул күнгө чейин ААК "Учкун" экендиги минюстта катталуу турса да "Учкундун" баштагы жетекчилери бирде "акча жок" десе, бирде "биз учредитель эмеспиз" деген кур шылтоолорду айтып журналды чыгарбай келишти. 2007-жылы "Учкун" ААКнун ошол кездеги гендиректору А. Абыкеев "..." Азырынча мүмкүнчүлүк жок. Кааласаңыз хозрасчет менен чыгарып туруңуз" дегенинен келишимдин негизинде бир номер чыгарып,басмаканага кеткен чыгымды (36, 100 миң) толук бухгалтерияга төгүп бергем. 2008-жылы да ошенттим. Ошондон бери журнал чыга элек.
Сизге чейин айрым министрликке, мамлекеттик мекемелерге, Аскар Салымбеков баш болгон бизнесмендерге да кайрылганбыз. Алардын баары "көрөлү, ойлонолу" деген бойдон "ойлонуп" жүрүшөт. Карыз берип койбогондон кийин...
Сизге айтайын кат менен жалпыга жарыя кылып кайрылып жаткан себебибиз: ушул күндөрү журналдын бир санын чыгарып, мүмкүн болушунча область, райондорго таратып, сатып, келерки жыл үчүн жазылууну (подписка) уюштуруп алсак дедик эле. Ошондуктан шайлоо фондунун эсебинен, же өзүңүздүн "кармандан" каралашсаңыз деген зор ишеним жана өтүнүч менен кайрылып турганыбыз... Бир сандын басмаканага төлөнчү чыгымы 62 (алтымыш эки) миң сом болот. Расмий калькуляцияны Сизге жеткирүүгө аракеттенебиз.
Урматтуу Алмаз Шаршенович, Сиз премьер болуп турганда кайрылбаган себебибиз: "Учкундун" баштагы жетекчилери "Президент, Өкмөткө кайрылбагыла жакында чыгарабыз"деп сооротуп келишкен. Азыр сизге атайын кайрылып, жатканыбызды "Учурдан пайдаланып калалы" деген майда митаамдык, куулук эместигин туура түшүнүңүз.
Сиз КР жазуучулар Союзунун мүчөсүсүз. Коомдук башталышта союздун адабий фондун жетектеп, каржалган жоон топ калемгерлерге өз ишканаңыздын эсебинен стипендия берип келаткан кайрымдуу адамсыз. Өзүңүз айткандай, кудайым кааласа "Чалкандын" чачпагын бир көтөрүп койсоңуз.
Урматтуу Алмаз Шаршенович ылайым эле элиңизге намыс жана туу болушуңузга тилектешпиз. Анда эмесе "биздин" алтымыш эки миң сомду: 720031. г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24. ОАО "Учкун",филиал "Манас", ОАО "ЭкоИсламикБанк" р/счет № 1170420037001668, БИК 117004 ИИН 02104199310050 ушул эсепке батыраак котортуп жиберсеңиз.
Анда эмесе, ылайым эле көч башында, эл кашында жүрүңүз, ак жол Сизге деген ак тилек менен,

Журналдын башкы редактору,
Бергеналы БАЗАРБАЕВкыргыз тилиндеги гезит "Алиби"

??.??